Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014 »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

Rapport

Kvalitetsindikatoren 30-dagers overlevelse etter innleggelse i norske sykehus – resultater for året 2014

Publisert

I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014. Resultatene viser at noen sykehus, helseforetak og regionale helseforetak (RHF) har signifikant høyere eller lavere overlevelse enn gjennomsnittet.

I denne rapporten har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014. Resultatene viser at noen sykehus, helseforetak og regionale helseforetak (RHF) har signifikant høyere eller lavere overlevelse enn gjennomsnittet.


Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Lindman AS, Kristoffersen DT, Hansen TM, Tomic O, Helgeland J..
  • ISBN elektronisk: 978-82-93479-01-7

Sammendrag

Denne nasjonale rapporten er nå supplert med rapporter for hvert enkelt sykehus, (se lenker nedenfor).

For akutte tilstander med høy dødelighet er overlevelse i en fast tidsperiode etter at sykdommen oppsto en mye brukt kvalitetsindikator. Disse overlevelsesindikatorene fra Kunnskapssenteret inngår i det norske kvalitets­indikatorsystemet og blir publisert årlig:

  • 30-dagers overlevelse etter innleggelse for førstegangs hjerteinfarkt
  • 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hjerneslag
  • 30-dagers overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd
  • 30-dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse (totaloverlevelse)

I dette notatet har Kunnskapssenteret beregnet de fire overlevelsesindikatorene for året 2014. Resultatene presenteres som risikojustert sannsynlighet for overlevelse. Det tas hensyn til pasientsammensetning; blant annet alder, kjønn, tidligere innleggelser og samtidige sykdommer (komorbiditet). På nasjonalt nivå observeres en signifikant økning i overlevelse for hjerteinfarkt, hjerneslag og totaloverlevelse i perioden 2010–2014.

Resultatene viser at noen sykehus, helseforetak og regionale helseforetak (RHF) har signifikant høyere eller lavere overlevelse enn gjennomsnittet. Helse Sør-Øst har, som i fjor, lavere overlevelse enn referanseverdien for hjerneslag og hoftebrudd, men ikke lenger for totaloverlevelse. Nytt av året er at også Helse Nord har lavere overlevelse etter innleggelse for hoftebrudd. Helse Vest har høyere overlevelse for både hoftebrudd og totaloverlevelse, i fjor gjaldt dette bare hoftebrudd. For resultater på HF- og RHF-nivå er det, sammenliknet med i fjor, flere signifikante forskjeller for hjerneslag og hoftebrudd, og færre for totaloverlevelse. Dette henger sammen med justering av metoden (beskrevet i metodekapittel).

Det er viktig å påpeke at ingen slik indikator alene kan beskrive behandlingskvaliteten ved et behandlingssted. Ved å vurdere flere indikatorer som beskriver relevante sider ved behandlingsstedet, kan man få et inntrykk av den generelle kvaliteten ved virksomheten.

Rapporter for det enkelte sykehus

Helse Sør-Øst RHF

Akershus universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset Innlandet HF, Hamar

Sykehuset Innlandet HF, Elverum

Sykehuset Innlandet HF, Gjøvik

Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer

Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger

Sykehuset Innlandet HF, Tynset

Sykehuset Telemark HF, Skien

Sykehuset Telemark HF, Notodden

Sykehuset Telemark HF, Rjukan

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus HF, Arendal

Sørlandet sykehus HF, Flekkefjord

Sørlandet sykehus HF, Kristiansand

Vestre Viken HF, Bærum sykehus

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Vestre Viken HF, Ringerike sykehus

 

Helse Vest RHF

Haukeland universitetssykehus

Voss sjukehus

Haugesund sjukehus

Odda sjukehus

Stord sjukehus

Førde sentralsjukehus

Lærdal sjukehus

Nordfjord sjukehus

Stavanger universitetssykehus

 

Helse Midt-Norge

Volda sjukehus

Ålesund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Molde sjukehus

Sykehuset Levanger

Sykehuset Namsos

St. Olavs Hospital

Orkdal sykehus

 

Helse Nord RHF

Helgelandssykehuset HF, Sandnessjøen

Helgelandssykehuset HF, Mosjøen

Helgelandssykehuset HF, Mo i Rana

Helse Finnmark, Klinikk Hammerfest

Helse Finnmark, Klinikk Kirkenes

Nordlandssykehuset HF, avd Bodø, somatikk

Nordlandssykehuset HF, avd Lofoten

Nordlandssykehuset Vesterålen

UNN HF, Tromsø sykehus

UNN HF, Harstad sykehus

UNN HF, Narvik sykehus


Privateide sykehus

Lovisenberg Diakonale sykehus

Diakonhjemmet sykehus

Haraldsplass Diakonale sykehus