Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Kurtze N, Berg RC.
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8121-941-0

Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale. Tre av disse omhandler alkohol-/narkotikamisbruk og røyking, én fysisk aktivitet og to kosthold og fysisk aktivitet.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Høyt alkoholforbruk, røyking, fysisk inaktivitet og usunt kosthold gir økt risiko for dårlig helse. I dette notatet har vi vurdert om motiverende samtale har effekt på å endre levevaner når det gjelder disse fire risikofaktorene. Motiverende samtale er en samtale mellom behandler og klient som har til hensikt å forsterke en persons egen motivasjon og forpliktelse til endring.

Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale. Tre av disse omhandler alkohol-/narkotikamisbruk og røyking, én fysisk aktivitet og to kosthold og fysisk aktivitet. Vi fant at:

Resultater

  • Motiverende samtale reduserer muligens bruken av rusmidler blant mennesker med rusproblemer rett etter at behandlingen er gitt. 1-12 måneder etter samtalen er det muligens liten eller ingen effekt.
  • Motiverende samtale har trolig liten eller svært liten effekt på hvor mye og hvor ofte unge drikker alkohol.
  • Motiverende samtale kan muligens hjelpe røykere å slutte.
  • Motiverende samtale i tillegg til vanlig behandling eller oppfølging, kan trolig øke grad av fysisk aktivitet noe blant personer som har langvarige helseutfordringer. Imidlertid påvirkes den funksjonelle treningskapasiteten trolig lite blant denne populasjonen.
  • Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fastslå om motiverende samtale fremmer endring i kosthold og fysisk aktivitet hos voksne. 

Motiverende samtale kan trolig fremme vekttap hos overvektige og fedmepasienter, men påvirker trolig ikke mengde kroppsfett.