Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring

Forskningskartlegging

Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring

Publisert

Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale. Tre av disse omhandler alkohol-/narkotikamisbruk og røyking, én fysisk aktivitet og to kosthold og fysisk aktivitet.

Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale. Tre av disse omhandler alkohol-/narkotikamisbruk og røyking, én fysisk aktivitet og to kosthold og fysisk aktivitet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Kurtze N, Berg RC.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-941-0

Hovedbudskap

Høyt alkoholforbruk, røyking, fysisk inaktivitet og usunt kosthold gir økt risiko for dårlig helse. I dette notatet har vi vurdert om motiverende samtale har effekt på å endre levevaner når det gjelder disse fire risikofaktorene. Motiverende samtale er en samtale mellom behandler og klient som har til hensikt å forsterke en persons egen motivasjon og forpliktelse til endring.

Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale. Tre av disse omhandler alkohol-/narkotikamisbruk og røyking, én fysisk aktivitet og to kosthold og fysisk aktivitet. Vi fant at:

Resultater

  • Motiverende samtale reduserer muligens bruken av rusmidler blant mennesker med rusproblemer rett etter at behandlingen er gitt. 1-12 måneder etter samtalen er det muligens liten eller ingen effekt.
  • Motiverende samtale har trolig liten eller svært liten effekt på hvor mye og hvor ofte unge drikker alkohol.
  • Motiverende samtale kan muligens hjelpe røykere å slutte.
  • Motiverende samtale i tillegg til vanlig behandling eller oppfølging, kan trolig øke grad av fysisk aktivitet noe blant personer som har langvarige helseutfordringer. Imidlertid påvirkes den funksjonelle treningskapasiteten trolig lite blant denne populasjonen.
  • Det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fastslå om motiverende samtale fremmer endring i kosthold og fysisk aktivitet hos voksne. 

Motiverende samtale kan trolig fremme vekttap hos overvektige og fedmepasienter, men påvirker trolig ikke mengde kroppsfett.