Hopp til innhold

Rapport

Effekt av time-samme-dag i primærhelsetjenesten

Time-samme-dag er et konsept hvor prinsippet er at pasienten skal få konsultasjon den dagen han eller hun tar kontakt med legekontoret. Det innebærer at størsteparten av legens kalender holdes av til dagens henvendelser. I denne rapporten har vi oppsummert forskning på hvilken effekt time-samme-dag har på ventetid, antall listepasienter, antall avtalte legetimer, pasientens tilfredshet, bruk av legevakt, manglende oppmøte og kontinuitet i behandlingen.

Time-samme-dag er et konsept hvor prinsippet er at pasienten skal få konsultasjon den dagen han eller hun tar kontakt med legekontoret. Det innebærer at størsteparten av legens kalender holdes av til dagens henvendelser. I denne rapporten har vi oppsummert forskning på hvilken effekt time-samme-dag har på ventetid, antall listepasienter, antall avtalte legetimer, pasientens tilfredshet, bruk av legevakt, manglende oppmøte og kontinuitet i behandlingen.


Hovedbudskap

Fem av de inkluderte studiene sammenlikner time-samme-dag med tradisjonell forhåndsbestilling der bare et par legetimer holdes åpne til dagens henvendelser. Resultatene fra disse fem studiene viser at innføring av time-samme-dag:

  • trolig fører til redusert ventetid
  • muligens øker antall pasienter som møter til legetimen og gir bedre kontinuitet i behandlingen

Det er usikkert om time-samme-dag sammenliknet med tradisjonell forhåndsbestilling har effekt på de øvrige utfallsmålene.

Én av de inkluderte studiene sammenlikner to varianter av time-samme-dag, som begge holder en stor del av kalenderen ledig. Det ene systemet holder av 75 prosent av legetimene til dagens henvendelser, og det andre holder av 40-50 prosent.  Det er usikkert om omfanget av ledige timer påvirker utfallene forskjellig.

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Straumann GH, Vist GE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-974-8