Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord

Forskningskartlegging

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord

Publisert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging. Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging. Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Leiknes KA, Dalsbø TK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-957-1

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging. Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.

Metode

Det systematisk litteratursøket ble utført av Helsedirektoratet ved bibliotekar Marita Heintz. Søket ble utført i relevante medisinsk og psykologiske databaser. Søkene ble avsluttet i januar 2015. To personer ved Kunnskapssenteret gikk uavhengig av hverandre gjennom søket og vurderte referanser som var relevant i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Søket identifiserte 711 referanser, 571 etter dublettsjekk. Disse ble gjennomgått og vi vurderte seks av disse til å være mulig relevante for vårt spørsmål:

  • systematiske oversikter (4)
  • randomiserte kontrollerte studier (2)