Hopp til innhold

Forskningskartlegging

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging. Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging. Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre et systematisk litteratursøk og finne mulige relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling (Electroconvulsive therapy, ECT) på selvmord og selvmordsforebygging. Våre funn er presentert i denne systematiske litteraturlisten.

Metode

Det systematisk litteratursøket ble utført av Helsedirektoratet ved bibliotekar Marita Heintz. Søket ble utført i relevante medisinsk og psykologiske databaser. Søkene ble avsluttet i januar 2015. To personer ved Kunnskapssenteret gikk uavhengig av hverandre gjennom søket og vurderte referanser som var relevant i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Søket identifiserte 711 referanser, 571 etter dublettsjekk. Disse ble gjennomgått og vi vurderte seks av disse til å være mulig relevante for vårt spørsmål:

  • systematiske oversikter (4)
  • randomiserte kontrollerte studier (2)

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Leiknes KA, Dalsbø TK.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-957-1