Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Rapport

Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

Publisert

Rapporten, som er utført på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, inneholder et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten, som er utført på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, inneholder et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.


Sammendrag

Alle rapporterte uønskede pasienthendelser og nesten-uhell i spesialisthelsetjenesten skal klassifiseres. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 21.10.2013 har Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) vært ansvarlig for å utarbeide «et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser som kan brukes lokalt, regionalt og nasjonalt.».

I mandatet het det videre at «prosjektet har som hovedmål å sikre felles klassifikasjon mellom helseforetakenes klassifisering av uønskede hendelser og Kunnskapssenterets klassifisering av § 3-3-meldinger. Det er derfor viktig at de regionale helseforetak er tungt involvert i arbeidet.» Prosjektets arbeidsgruppe har bestått av representanter fra de fire helseregionene og Statens strålevern.

HOD ønsket at et norsk klassifikasjonssystem skulle bygge på WHOs klassifisering. Rammeverket fra WHO har vært og er under revisjon. I påvente av at dette arbeidet skulle ferdigstilles, utarbeidet vi en midlertidig versjon som var planlagt å justeres mot WHO-klassifikasjonen når denne ble ferdig. En statusrapport på arbeidet så langt ble sendt HOD 30.4.2014. Da det viste seg at arbeidet i WHO tok lengre tid enn planlagt, ble prosjektet videreført, etter anmodning fra HOD i brev av 21.10.2014. Arbeidsgruppen gjenopptok arbeidet og har nå ferdigstilt klassifikasjonssystemet.

Denne rapporten inneholder beskrivelse av arbeidsgruppens prosess fram mot et forslag til klassifikasjonssystem. I tillegg finnes selve klassifikasjonssystemet, brukerveiledning for klassifisering med hjelpetekster og anbefalinger for teknisk implementering.

Vedlegg 3-5 har ulike målgrupper og er tenkt til bruk ved implementering av klassifikasjonssystemet. Dersom du ønsker originalfilene, ta kontakt med Eli Saastad på mail.

Kontaktperson: eli.saastad@helsedir.no

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Saastad E., Engebretsen, T. A., Flesland, Ø., Klem, K., Levernes, S., Resulbegovic, N., Riiser, T. J., Rudsro, S., Sandby, K., Strømman, F. Svensby, P. O.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-987-8