Hopp til innhold

Rapport

Bakgrunnsdokumentasjon til nasjonale retningslinjer for helsestasjoner

Vi har sammen med retningslinjegruppen søkt etter, kritisk vurdert og gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring/veiledning/undervisning og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.

Vi har sammen med retningslinjegruppen søkt etter, kritisk vurdert og gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring/veiledning/undervisning og informasjon som synes relevant for helsestasjoner.


Hovedbudskap

Helsedirektoratet utformer nasjonale retningslinjer for helsestasjoner. Vi har sammen med retningslinjegruppen søkt etter, kritisk vurdert og gradert systematiske oversikter som omhandler effekten av hjemmebesøk og foreldreopplæring/veiledning/undervisning og informasjon som synes relevant for helsestasjoner. Foreldreopplæring inneholdt i de fleste tilfellene undervisning, ofte utdeling av informasjon, noen ganger også veiledning. Flere ganger involverte opplæringen flere av disse tiltakene, men ofte var tiltakene uklart beskrevet.

I denne oversikten har vi vurdert dokumentasjon om effekt av:

 • Hjemmebesøk
  • Ett versus flere besøk
 • Foreldreopplæring om oppførsel, generell helse og sikkerhet
  • Opplæring om søvn ved utdeling av informasjon
  • Opplæring og undervisning om søvn ved 45 min konsultasjon
  • Opplæring om småbarns oppførsel
  • Opplæring om småbarns generelle helse
  • Opplæring om trygg atferd og småbarns sikkerhet
 • Foreldreopplæring for å fremme et røykfritt miljø
  • Opplæring og veiledning
  • Opplæring i hjemmet pluss informasjonsmateriell
  • Programmer med individuelt tilpassede planer
  • Motiverende intervju
 • Foreldreopplæring om motorisk utvikling
  • Informasjonsutdeling

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Vist GE, Denison E, Gundersen MW, Grøgaard J, Hanssen-Bauer MW, Helland T, Hvatum I, Kvalnes A, Mosdøl A, Møllebakken K, Sletten TD, Sommerseth Hansen L, Strømme B, Underland V, Wiggen N, Økland T, Lervik JM.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-994-6