Hopp til innhold

Rapport

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2014

Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

Barnevaksinasjonsprogrammet.jpg

Rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2014, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.


Sammendrag

Siden 2013 er årsrapporten for HPV-vaksinasjon i barnevaksinasjonsprogrammet inkludert i denne rapporten.
I tillegg gir den informasjon om de ulike overvåkingssystemene som brukes for å følge med på effekt og sikkerhet av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. En tilsvarende årsrapport er publisert for 2011, 2012 og 2014. I tillegg er det laget en tiårsrapport for barnevaksinasjonsprogrammet for perioden 2001–2010.

Om rapporten

  • Utgitt: September 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Aase A, Bergsaker MAR, Bergsager G, Blystad H, Greve-Isdahl M, Hagerup-Jenssen M, Stålcrantz J, Vainio K, Watle SV, Wiklund BS.
  • ISSN trykt: 1894-4299