Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Kartläggning av metoder för klinisk diagnostik av borrelios i ÖKS-regionen

  Rapporten utgår fra ScandTick-prosjektet og omhandler kartlegging av metoder for borreliosediagnostikk. Foreligger kun som nedlastbar pdf-fil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Jämförelse av realtids-PCR som ett komplement till klinisk diagnostik av TBE i ÖKS-regionen

  Rapporten utgår fra ScandTick-prosjektet. Denne rapporten omhandler klinisk diagnostikk av TBE.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Invasive infeksjoner. Årsrapport 2014.

  Rapporten omfatter invasive infeksjoner forårsaket av følgende bakterier: Meningokokker, Haemophilus influenzae, pneumokokker og gruppe A-streptokokker rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Invasive infeksjoner 2014.jpg
 4. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2014

  Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2013–2014

  Dette er den andre rapporten om resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) som utgis fra Folkehelseinstituttet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Usage og Antivirals.jpg
 6. Trendrapport vaksiner 2015. Viktige spørsmål og utviklingstrekk knyttet til vaksiner og vaksinasjonsprogrammer

  Trendrapport vaksiner 2015 er utarbeidet på oppdrag fra Norad og tar for seg det siste årets utviklingstrekk på vaksinefeltet med fokus på lav- og mellominntektsland.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Trendrapport vaksiner 2015.jpg
 7. Sårbare barn i barnehagen – betydningen av kvalitet (rapport 2015:2)

  Rapporten undersøker betydningen av kvalitet i barnehagen for to grupper sårbare barn: barn med nevrobiologisk risiko, og barn med vanskelig temperament.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside barnehagerapporten
 8. Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende 2014

  Rapporten gir en oversikt over forekomsten av de smittsomme sykdommene som reisende pådro seg utenlands i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside
 9. Reseptregisteret 2010-2014 = The Norwegian Prescription Database 2010-2014 (Legemiddelstatistikk 2015:2)

  Reseptregisteret 2010-2014. Tema: Antibiotika. / The Norwegian Prescription Database 2010–2014. Topic: Antibiotics.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Legemiddelstatistikk 2015:2.jpg
 10. Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

  I perioden 2008 til 2014 mottok Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter totalt 442 meldinger.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Bivirkninger kosmetikk.jpg
 11. Rapport om svangerskapsavbrot for 2014

  Rapporten viser blant anna statistikk om sjølvbestemte svangerskapsavbrot etter kvinnas alder, bustadfylke, avbrotsmetode og nemndbehandla avbrot.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Rapportforside
 12. Rapport fra Vannverksregisteret. Drikkevannsstatus (data 2011)

  Denne rapporten legger fram utvalgte nøkkeltall for Norges vannforsyning for 2011.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Vannrapport 122.jpg
 13. Nasjonalt folkehelseinstitutt - Årsrapport 2014

  Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet. Vi rapporterer på mål og resultatkrav som vi har fått av departementet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Årsrapport 2014 Nasjonalt folkehelseinstitutt.
 14. Miljøgifter i innemiljøet. Ftalater, PCB, PBDE og klorparafiner i norske innemiljøer

  En rekke forbrukerprodukter og byggematerialer inneholder potensielt helseskadende kjemikalier.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Miljøgifter i innemiljøet.jpg
 15. Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 (Årsrapport)

  Rapporten beskriver forekomsten av de vanligste mat- og vannbårne infeksjoner rapportert til Folkehelseinstituttet i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Mat- og vannbårne infeksjoner 2014.jpg
 16. Legemiddelforbruket i Norge 2010–2014 (Legemiddelstatistikk 2015:1)

  Statistikken omfatter alt salg av reseptpliktige og reseptfrie legemidler i Norge fra grossister til apotek, sykehus/sykehjem og dagligvarehandelen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  Forside_Legemiddelforbruket i Norge 2010-2014 pdf
 17. Tuberkuloseundersøkelse - informasjonsark på 23 språk

  Informasjonsark til personer som skal gjennomgå rutinemessig tuberkuloseundersøkelse ved ankomst til Norge.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

  blodprøve_illustrasjon.jpg
 18. Håndhygiene: Rene hender - vask vekk vykk

  Brosjyre for barn om håndhygiene.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

  Rene hender - vask vekk vykk.jpg
 19. Håndhygiene: Alltid rene hender

  Brosjyren beskriver hvorfor, når og hvordan håndhygiene bør utføres blant pasienter og besøkende i helseinstitusjoner.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 20. Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014.

  Årsrapporten fra Hjerte- og karregisteret viser at 329 775 pasienter ble registrert med en hjerte- og karrelatert lidelse i forbindelse med innleggelse eller poliklinikkoppmøte på sykehus i 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

  hjerte- og karregisteret, rapportforside