Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt av tiltak i bo- og nærmiljøer for å fremme sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte

  Det er usikkerhet knyttet til om, og i hvilken grad bo- og nærmiljøtiltak bidrar til økt sosial kontakt, sosiale nettverk og sosial støtte.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 2. Masseundersøkelse avdekker trolig flere kvinner som er utsatt for partnervold

  Rutinemessig masseundersøkelse av kvinner for å avdekke partnervold er trolig nyttig for å kunne fange opp flere utsatte kvinner. Vi vet imidlertid lite om hvordan det går med kvinnene etterpå.

  Forskningsomtale

  Publisert

 3. Overfylt urinblære – en utfordring i sykehus

  Læringsnotat fra Meldeordningen

  Rapport

  Publisert

 4. Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

  I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser»

  Rapporten inneholder et begrunnet forslag til et felles klassifikasjonssystem for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 6. Effekt av tiltak for risikofamilier med barn 0–6 år

  Denne rapporten er en oversikt over systematiske oversikter som har sett på effekt av tiltak for risikofamilier med barn i alderen 0–6 år.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 7. Dødsfall i Norge blant ikke-bosatte 2014

  Tallene på dødsfall for 2014 viser at det er en liten økning fra 2013 hvor 152 dødsfall ble registrert. Dødsfall hos ikke-bosatte anslås til å utgjøre cirka 0,4 prosent av alle dødsfallene i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Pakkeforløp for kreft: nullpunktmåling med basis i spørreskjemaundersøkelser blant befolkningen, pasienter og fastleger

  Kunnskapssenteret gjennomførte i 2014–2015 en nullpunktmåling i forbindelse med implementering av Pakkeforløp for kreft.

  Rapport

  Publisert

 9. Mindre mandelbetennelse med operasjon

  Å fjerne mandlene hos dem som er plaget av betennelse i mandlene reduserer antall episoder og antall dager med sår hals. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Influensavaksine til barn forebygger trolig ørebetennelse

  Å gi influensavaksine til barn forebygger trolig akutt mellomørebetennelse og reduserer trolig bruken av antibiotika. Noen flere barn vil trolig få vanlige bivirkninger av influensavaksinen.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Parenteral ernæring – en kompleks behandling

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert

 12. Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

  Oppfølging av jordmødre fører til at færre føder for tidlig, flere føder vaginalt og færre forløses med vakuum eller tang. Det gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 13. Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjon

  Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte.

  Forskningsomtale

  Publisert

 14. Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger

  Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus. Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring.

  PasOpp rapport

  Publisert

 15. Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge

  Rapporten inneholder reviderte anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogrammet i Norge som gjelder siden 2013.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Commonwealth Fund-undersøkelse blant allmennleger i ti land: norske resultater i 2015 og utvikling over tid

  Allmennleger har mer positive oppfatninger om helsetjenestesystemet og høyere jobbtilfredshet enn gjennomsnittet av de ni andre landene som deltok i undersøkelsen.

  Rapport

  Publisert

 17. Effekter av tidlig tann- og munnundersøkelse hos barn i alderen 0–5 år

  Det er lite oppsummert forskning om tiltak som er ment å forebygge kariesutvikling hos små barn. Denne rapporten omhandler tidspunkt for første tann- og munnundersøkelse hos barn.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 18. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2015 og endringer over tid: undersøkelser med basis i GallupPanelet

  Svarerne i GallupPanelet mener at det er god kvalitet på helsetjenester i Norge, og at norske helsetjenester er av den samme eller bedre kvalitet enn i EU-landene.

  Rapport

  Publisert

 19. Norsk helsetjeneste sammenliknet med andre OECD-land 2015

  OECD-rapporten fra 2015 inneholder sammenlikn-bare data fra 34 OECD-land, basert på de nyeste tilgjengelige data fra 2013.

  Rapport

  Publisert

 20. Effekt av time-samme-dag i primærhelsetjenesten

  Time-samme-dag er et konsept hvor prinsippet er at pasienten skal få konsultasjon den dagen han eller hun tar kontakt med legekontoret.

  Rapport

  Publisert