Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger

PasOpp rapport

Pasienterfaringer med Lovisenberg diakonale sykehus 2015 - utvalgte poster og avdelinger

Publisert

Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus. Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring.

Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus. Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-980-9

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte våren 2015 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg diakonale sykehus (LDS). Dette var et samarbeidsprosjekt mellom LDS og Kunnskapssenteret, som har utarbeidet separate rapporter for hver av postene.

Rapportene presenteres som beskrivende statistikk på 51 enkeltspørsmål fra spørreskjemaet, og på ti indikatorer generert fra disse spørsmålene.

Hensikten med undersøkelsen fra sykehusets side var å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring. Kunnskapssenterets mål var å bidra til økt kunnskap om måling og forbedring av pasienterfaringer på sengepostnivå og å bidra til god kvalitet på undersøkelsen.

Pasientene ble bedt om å vurdere ulike aspekter ved sykehuset ved bruk av spørreskjema. Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra og hvilke områder som sykehuset bør arbeide som ledd i et forbedringsarbeid.

Brukererfaringer er en av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenester. Annen informasjon om sykehusene og postene, som for eksempel kliniske resultatmål og produktivitetstall, må også tas i betraktning. Kjennskap til dette og den lokale konteksten er derfor viktig når resultatene skal tolkes. Endring over tid kan være interessant om man for eksempel har jobbet med kvalitetsforbedringstiltak på spesifikke områder.