Hopp til innhold

Rapport

Tuberkulose i Norge 2014 – med behandlingsresultater for 2013

Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene. I alt ble det registrert 324 tuberkulosetilfeller i Norge i 2014.

FHI

Rapporten gir en oversikt over antall tilfeller i Norge i 2014 og de foregående årene. I alt ble det registrert 324 tuberkulosetilfeller i Norge i 2014.


Hovedbudskap

De senere årene har det vært en jevn stigning i forekomsten av tuberkulose i Norge, fra 201 tilfeller i 1996 til 392 i 2013. I 2014 gikk derimot tallet noe ned; til 324 tilfeller. Det viser rapporten «Tuberkulose i Norge 2014» fra Folkehelseinstituttet.

Av dem som fikk tuberkulose i 2014 var de fleste født i andre land. Bare 22 var født i Norge.

Antall nye tilfeller per million innbyggere (insidensen) blant norskfødte var i 2014 blant de laveste i verden, med 5 tilfeller per million innbyggere. Dette tilsvarer det WHO omtaler som «pre-eliminasjonsstadiet»; stadiet før tuberkulose er utryddet.

Det er imidlertid undergrupper i befolkningen der forekomsten, og dermed også risikoen for eksponering, er mye høyere. Blant innvandrere og flyktninger varierer antall nye tilfeller som oppdages i Norge med forekomsten i hjemlandene.

Langt de fleste tilfeller av tuberkulose i Norge skyldes reaktivering av latent (sovende) smitte hos personer som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Svært få tilfeller skyldes nysmitte i Norge. 

Nedlastbar pdf.

Om rapporten

  • Utgitt: September 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Arnesen TM, Heldal E, Mengshoel AT, Norheim G, Sandbu S, Winje BA.
  • ISSN trykt: 1894-4868