Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulder

Forskningsomtale

Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulder

Publisert

Mobilisering og øvelser kan muligens redusere smerte og bedre funksjon ved frossen skulder, men er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon. Vi vet ikke om en type mobilisering eller en type øvelser er bedre enn en annen, eller om tiltakene har effekt når de blir gitt hver for seg. Ingen av studiene sammenlignet mobilisering og øvelser med naturlig forløp. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Mobilisering og øvelser kan muligens redusere smerte og bedre funksjon ved frossen skulder, men er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon. Vi vet ikke om en type mobilisering eller en type øvelser er bedre enn en annen, eller om tiltakene har effekt når de blir gitt hver for seg. Ingen av studiene sammenlignet mobilisering og øvelser med naturlig forløp. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dahm KT, Giske L.

Sammendrag

Bakgrunn

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt) er karakterisert av smerter og betydelig redusert bevegelighet i skulderleddet som hindrer daglig aktivitet. Tilstanden er relativt vanlig og rammer om lag 0,2 prosent av befolkningen hvert år. Frossen skulder er langvarig, men de aller fleste blir helt bra etter ett til tre år.

Vanlige former for behandling er mobilisering og øvelser samt smertestillende medikamenter og kortisoninjeksjoner. I noen tilfeller brukes artroskopisk kapselløsning eller dilatasjonsbehandling. 

Hva sier forskningen?

Den systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av ulike behandlingsformer for frossen skulder. Nedenfor vises resultatene for kombinasjonen mobilisering og øvelser sammenlignet med kortisoninjeksjon eller NSAID hos personer med ulik varighet av frossen skulder.

På kort sikt viste studiene at:

  • Kortisoninjeksjon gir trolig større bedring av smerte og funksjon enn kombinasjon av mobilisering og øvelser (+++o)
  • Kortisoninjeksjon gir ikke større reduksjon av smerte, men muligens større bedring av funksjon enn kombinasjon av mobilisering og øvelser, elektroterapi og placebo injeksjon (++o o)
  • Kombinasjon av mobilisering og øvelser, elektroterapi og NSAID gir muligens noe bedre funksjon enn NSAID alene (++o o)
  • Dilatasjonsbehandling kombinert med mobilisering og øvelser gir muligens ikke forskjell i smerte og funksjon sammenlignet med dilatasjonsbehandling kombinert med placebo-ultralyd (++o o)

Forfatterne av oversikten vurderte dokumentasjonen til å være fra moderat til lav kvalitet på grunn av små studier med relativt få deltagere og ufullstendig rapportering av frafall.

Mer om den systematiske oversikten

Oversikten inkluderte til sammen 32 randomiserte kontrollerte studier. Fire studier sammenlignet kombinasjon av mobilisering og øvelser med kortisoninjeksjon eller NSAID. Smerte og funksjon ble målt på skalaer fra 0-100 (VAS og SPADI). Lavere skår indikerer mindre smerte og bedre funksjon.

Én studie med 107 deltakere sammenlignet mobilisering og øvelser med kortisoninjeksjon. Varighet av symptomer varierte fra én til 12 måneder. Etter sju uker var gjennomsnittlig smerte bedret med 58 poeng og funksjon med 39 poeng i gruppen som fikk kortisoninjeksjon. I gruppen som fikk mobilisering og øvelser var smertereduksjonen og bedringen av funksjon henholdsvis 26 (fra 37 til 15) og 25 (fra 35 til 15) poeng lavere.

I to studier ble mobilisering, øvelser, elektroterapi og placeboinjeksjon sammenlignet med kortisoninjeksjon hos 86 deltakere. Varighet av symptomer var gjennomsnittlig 13 uker. Etter fire uker, var gjennomsnittlig funksjon bedret med 34 poeng i gruppen som fikk kortison-injeksjon, og var ni (fra ½ til 17) poeng lavere i gruppen som fikk mobilisering, øvelser, elektroterapi og placeboinjeksjon. Det var ingen forskjell i smerte.

Én studie med 119 deltaker undersøkte effekten av mobilisering, øvelser, elektroterapi og NSAID sammenlignet med NSAID. Varighet av symptomer var fra seks til 12 uker. Etter tre uker var gjennomsnittlig funksjon bedret med 12 poeng i gruppen som fikk NSAID alene, mens bedringen av funksjon var ni (fra tre til 14) poeng høyere i gruppen som fikk mobilisering, øvelser, elektroterapi og NSAID. Smerte ble ikke målt.

En norsk randomisert studie med 76 deltakere, som ikke er inkludert i oversikten, undersøkte kombinasjon av dilatasjonsbehandling og kortisoninjeksjon sammenlignet med bare kortisoninjeksjon. De fant at kortisonbehandling alene har like god effekt som kombinasjon av dilatasjonsbehandling og kortisoninjeksjon.

Ingen studier sammenlignet kombinasjon av mobilisering og øvelser med ingen tiltak. Uønskede hendelser var i liten grad rapportert.

Kilde

Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Chau M, Buchbinder R. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8.