Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene

Rapport

Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene

Publisert

Prosjektet tar sikte på å måle bruk av og erfaringer med Kunnskapssenterets brukererfaringsskjema for pasienterfaringer ved private rehabiliteringsinstitusjoner og tilgrensende problemstillinger.

Prosjektet tar sikte på å måle bruk av og erfaringer med Kunnskapssenterets brukererfaringsskjema for pasienterfaringer ved private rehabiliteringsinstitusjoner og tilgrensende problemstillinger.


Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Forfattere: Skudal, KE.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-955-7

Hovedbudskap

Bakgrunn

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2008 en pilotundersøkelse for å måle pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner (1). Dette var første gangen Kunnskapssenteret utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer på tvers av alle institusjoner og diagnosegrupper innen rehabilitering i Norge. Med bakgrunn i pilotundersøkelsen i 2008 anbefalte Kunnskapssenteret to standardiserte versjoner av spørreskjema: én til bruk i lokale undersøkelser og én til bruk i nasjonale undersøkelser. I tillegg ble det utviklet en standardisert metode for datainnsamling i nasjonale og lokale undersøkelser.

Den lokale versjonen av spørreskjemaet har siden blitt brukt blant rehabiliteringsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Vi vet lite om hvilke erfaringer Helse Sør-Øst har med skjemaet og hvordan de bruker resultatene. I tillegg er vi lite kjent med utbredelsen av skjemaet i de tre andre helseregionene. For å få mer kunnskap om utbredelsen, erfaringer og bruk av måleinstrumentet gjennomførte Kunnskapssenteret en erfaringskartlegging ved private rehabiliteringsinstitusjoner vinteren 2015. Oppdraget ble bestilt av Helsedirektoratet.

I notatet er Kunnskapssenterets instrument fra 2008 for rehabiliteringsinstitu-sjoner referert til som brukererfaringsskjema og brukerundersøkelse. Undersøkelsen og spørreskjemaet som ble brukt i 2015 er omtalt som kartleggingsskjema og kartleggingsundersøkelse.

Mål med kartleggingen

Prosjektet tar sikte på å måle bruk av og erfaringer med Kunnskapssenterets brukererfaringsskjema for pasienterfaringer ved private rehabiliteringsinstitusjoner og tilgrensende problemstillinger. Kunnskapssenteret la også inn spørsmål relevant for fremtidige undersøkelser.

På bakgrunn av erfaringskartleggingen ble Kunnskapssenteret bedt om å vurdere eventuelle justeringer i instrumentet som ble utviklet i 2008/2009 for å måle pasienters erfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg er Kunnskapssenteret bedt om å vurdere muligheten for å inkludere avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering ved landets helseforetak i en eventuell kommende nasjonal brukererfaringsundersøkelse blant rehabiliteringspasienter.