Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

Rapport

Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

Publisert

Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra 2014.

Folkehelseinstituttet

Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra 2014.


Nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Kacelnik O, Astrup E, Bjørnholt JV.

Hovedbudskap

Resistente bakterier gir økt risiko for komplikasjoner og det pågår et omfattende arbeid for å hindre spredning av resistente bakterier i helsetjenesten. Hensikten med rapportene er å bistå smittevernpersonell og andre med å følge utviklingen, informere om større utbrudd og endringer i forekomst som kan ha betydning for smittevernet i helsetjenesten.

Sammendrag

Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge. Mens forekomsten av MRSA-infeksjoner i 2015 var svakt nedadgående var det en tydelig vekst i antall meldte bærere. Det er en beskjeden økning av tilfeller diagnostisert i sykehus/helseinstitusjoner, mens det er veksten i tilfeller diagnostisert ellers i samfunnet og tilfeller med smittested utland som dominerer bildet. Forekomsten av dyreassosiert MRSA (LA-MRSA) er fortsatt lav.

Forekomsten av vankomycin-resistente enterokokker (VRE) er fortsatt fallende etter en rekke større utbrudd, men har ikke falt tilbake på nivået før disse utbruddene, det vil si før 2010. Det er fortsatt en del tilfeller som ikke blir rapportert med fullstendige opplysninger.

Siden karbapenemase-produserende Gram-negative staver ble meldepliktige i 2012 har forekomsten vært tydelig økende, om enn det absolutte antall tilfeller fortsatt er lavt. Særlig bemerkes en tredobling av antall meldte karbapenemase-produserende Enterobacteriaceae fra 2014 til 2015. Denne økningen tilskrives særlig meldte tilfeller av Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) isolater med resistensmekanismen NDM og OXA-48. De fleste av disse er smittet i utlandet.  

Til tross for fortsatt lav forekomst sammenliknet med Europa og store deler av verden for øvrig, er den vedvarende vekst i forekomsten av MRSA og karbapenemase-produserende Gramnegative staver foruroligende. Tilfeller ervervet utenfor Norge synes å være viktig driver for den økte forekomsten.