Hopp til innhold

Rapport

Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2014

Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2014. Denne rapporten bygger på informasjon fra det nettbaserte systemet for utbruddsvarsling (Vesuv) som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene.

Årsrapporten gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2014. Denne rapporten bygger på informasjon fra det nettbaserte systemet for utbruddsvarsling (Vesuv) som inneholder informasjon om utbrudd av smittsom sykdom i befolkningen og årsaken til utbruddene.


Hovedbudskap

I 2014 mottok Folkehelseinstituttet 144 varsler om mistenkte eller bekreftede utbrudd til Vesuv. Av disse var 79 utbrudd i helseinstitusjoner, 55 var næringsmiddelbårne utbrudd og 10 var andre utbrudd. Halvparten av utbruddene hadde mindre enn 10 sykdomstilfeller.  Antallet varslede utbrudd har gått ned i forhold til det siste året og ligger på samme nivå som i 2011 og 2012. Totalt ble 2 083 personer rapportert syke i forbindelse med disse utbruddene. Tallgrunnlaget i rapporten er basert på lovpålagt varsling til Folkehelseinstituttet.

Ved utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus og meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) de hyppigst forekommende smittestoffene, med henholdsvis 43 og 10 utbrudd.

Det vanligste smittestoffet angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (14 utbrudd); etterfulgt av Bacillus cereus (4 utbrudd) og Campylobacter (3 utbrudd).  

Det er viktig å påpeke at rapporten ikke gir det fulle og hele bildet av utbrudd i Norge i 2014. Grunnen til dette er fortsatt underrapportering til utbruddsvarslingssystemet. Rask varsling av utbrudd er viktig for at sentrale myndigheter skal kunne se de enkelte utbrudd i nasjonal sammenheng og gi råd og informasjon der det er behov.

Om rapporten

  • Utgitt: Mai 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Guzmàn-Herrador B med flere.
  • ISSN trykt: 1894-9207