Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2014»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2014

Forskningskartlegging

Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2014

Publisert

Kunnskapssenterets årlige en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske forskningsoversikter. Kunnskapshullene som er identifisert er knyttet til spørsmålene som Kunnskapssenteret har fått i oppdrag å vurdere i 2014, men dekker selvfølgelig bare noen av kunnskapshullene innen helse- og velferdsfag nasjonalt og internasjonalt.

Kunnskapssenterets årlige en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske forskningsoversikter. Kunnskapshullene som er identifisert er knyttet til spørsmålene som Kunnskapssenteret har fått i oppdrag å vurdere i 2014, men dekker selvfølgelig bare noen av kunnskapshullene innen helse- og velferdsfag nasjonalt og internasjonalt.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Vist GE, Jamtvedt G.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-978-6

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret publiserer årlig en oversikt over kunnskapshull som vi har identifisert gjennom arbeidet med systematiske forskningsoversikter. Dokumentasjonsgrunnlaget i Kunnskapssenterets forskningsoversikter skal bidra til kunnskapsbaserte beslutninger i helse- og velferdstjenester i Norge. Kunnskapshullene som er identifisert er knyttet til spørsmålene som Kunnskapssenteret har fått i oppdrag å vurdere i 2014, men dekker selvfølgelig bare noen av kunnskapshullene innen helse- og velferdsfag nasjonalt og internasjonalt.

Flere av forskningsoversiktene som ble publisert i 2014, konkluderte med at det er behov for mer og bedre forskning om effekt av tiltakene som ble vurdert. Det er også behov for nye systematiske oversikter og oppdatering av eksisterende. Dette gjelder for spørsmål innen folkehelse, screening, diagnostikk, legemidler, psykisk helse, kroniske tilstander, traume og kirurgi, organisatoriske tiltak og velferdstiltak.

To forskningsoversikter, om henholdsvis effekt av elektronisk timebestilling hos fastlege og om effekt av nasjonale elektroniske meldesystemer, fant at det helt mangler studier som kan belyse spørsmålene.

Basert på oversiktene publisert av Kunnskapssenteret er det for eksempel behov for studier som sammenligninger effekten av:

  • Ulike perioder på frisklivssentral
  • Livsstilskampanjer i sosiale medier med tradisjonelle informasjonskanaler som avis, TV og radio
  • Ulike strategier for screening av abdominal aortaaneurisme
  • Ulike nye blodsukkersenkende medikamenter
  • Fedmekirurgi med ikke-kirurgisk behandling

Mange av forskningsoversiktene etterlyser lengre oppfølgingstid på studiene og rapporterer at det mangler informasjon om viktige utfallsmål.