Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse

Rapport

Samvalgs- og beslutningsstøttesystem for langtidsbehandling ved bipolar lidelse

Publisert

Rapporten beskriver utviklingen av et samvalgs- og beslutningsstøttesystem og resultater testingen av det, og er laget på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD).

Rapporten beskriver utviklingen av et samvalgs- og beslutningsstøttesystem og resultater testingen av det, og er laget på oppdrag fra Helse‐ og omsorgsdepartementet (HOD).


Nedlastbar PDF

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Av: Kunnskapssenteret
  • Forfattere: Eiring E, Kienlin S, Nytrøen K.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-983-0

Hovedbudskap

Forord

Legemiddelmeldingens del 3, kapittel 7, poengter pasienter og helsepersonells behov for informasjon om legemidler og for kunnskapsbasert beslutningsstøtte (1). Meldingen understreker at å gi pasienter og pårørende informasjon, gjennom for eksempel elektroniske samvalgsverktøy, er viktig for å kunne medvirke til egen behandling. Nasjonal helse- og sykehusplan (3) fastslår at det er viktig med tilgang til enkel og brukervennlig beslutnings- og prosesstøtte. Planen konstaterer at slik IKT-støtte vil være nyttig og helt nødvendig i mange situasjoner, for eksempel for å planlegge behandlingsforløp, og ved forskriving av legemidler. Stortingsmelding 26 om primærhelsetjenesten (2) beskriver det som en forutsetning for å etablere kunnskapsbasert praksis at elektronisk beslutningsstøtte er tilgjengelig for helsepersonell og ledere. Også stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet etterlyser samvalg og samvalgsverktøy.

Legemiddelmeldingen omtaler et norskutviklet, nettbasert samvalgsverktøy for bipolare lidelser. I brev fra HOD datert 13.08.15 (Vedlegg 1) fikk Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag å fullføre utviklingen av en enkel versjon av samvalgs- og beslutningsstøttesystemet for bipolar lidelse; ferdigstille innholdet, gjennomføre enkel brukertesting av produktet og levere en sluttrapport, innen utgangen av 2015.

Tjenesten som er utviklet inkluderer en nettbasert ”generator”, effektiviserte metoder for kunnskapsinnhenting, og beskrivelser av beste praksis for utviklere, som til sammen gjør det mulig å generere samvalgs- og beslutningsstøttesystemer for alle typer behandlingsvalg. De opprinnelige komponentene ble utviklet i innovasjons- og forskningsprosjektet EviCare (5). EviCare var et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter, NTNU, Sykehuset Innlandet, Rikshospitalet og DIPS. Prosjektet hadde som hovedmål å utvikle metoder og teknologi for bruk av kunnskap i møtet mellom pasient og helsepersonell. Fra 2013 har Helse Sør-Øst og Nasjonalt kunnskapssenter videreutviklet og pilotert metodene. I tråd med bestillingen fra HOD ble det laget en plan for ferdigstilling av en enkel og fritt tilgjengelig versjon innen 1. januar 2015. Denne rapporten beskriver utviklingen, selve samvalgs- og beslutningsstøttesystemet, og resultater fra den enkle testingen.