Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Opplæring i egenmestring for personer med schizofreni gir trolig færre reinnleggelser

  Opplæring i egenmestring reduserer antall reinnleggelser for personer med schizofreni.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 2. Schizofreni: Usikkert om opplæring forebygger reinnleggelser

  Opplæring i å gjenkjenne symptomer på schizofreni kan forebygge reinnleggelser i sykehus viser en oversikt fra Cochrane-samarbeidet, men dokumentasjonen er av svært lav kvalitet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 3. Nyere antidepressiva kan være til nytte for barn med depressive lidelser

  Nyere antidepressiva kan være til nytte ved behandling av depressive lidelser hos barn og unge. Men forskning har vist at barn som tar antidepressiva kan ha økt risiko for selvmordsrelatert atferd.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 4. Hyppige tøyninger kan muligens ha effekt ved hamstringsskader

  Hyppige tøyninger og korrigering av uhensiktsmessige bevegelsesmønstre kan muligens korte ned restitusjonstid hos idrettsutøvere med hamstringsskader.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 5. Usikkerhet om valg av behandlingsmetoder ved proksimal humerusfraktur

  Det er noe støtte for at tidlig mobilisering av armen kan være nyttig for pasienter med ukomplisert proksimal humerusfraktur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 6. Effekt av livsstilsbehandling hos barn og unge med overvekt og fedme

  Livsstilstiltak kan gi redusert vekt og bedring i kardiometabolske utfall hos barn og unge med overvekt og fedme.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av sein versus tidlig avnavling ved fødsel av fullbårne barn

  Fordeler og ulemper ved tidlig versus sein avnavling blir diskutert.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Effekt av sein versus tidlig avnavling ved for tidlig fødsel

  Systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Tonsillektomi kan redusere tonsillitt

  Kirurgisk fjerning av mandlene hos barn med tilbakevendende betennelse i mandlene reduserer antall episoder og antall dager med sår hals. Det viser en systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 10. Boligløsninger for eldre

  Rapporten identifiserer studier som undersøker helseeffekten av og erfaringer med boligtiltak blant friske eldre mennesker over 60 år.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 11. Brukerundersøkelser i kommunal helse- og omsorgstjeneste: en beskrivelse av utvalgte kunnskapskilder fra andre land

  Kartlegging av relevante studier, instrumenter og undersøkelser i andre land når det gjelder måling av brukererfaringer og tilfredshet på dette feltet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Melde for å lære – en beskrivelse av etableringen av Meldeordningen (§3-3) for uønskede pasienthendelser i Kunnskapssenteret i 2012

  Intensjonen med den nye Meldeordningen er å redusere pasientskader og øke pasientsikkerheten ved å lære av hendelser som førte til, eller kunne ha ført til, betydelig pasientskade.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Forebyggende hjemmebesøk til eldre – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Rapporten oppsummerer effektene av forebyggende hjemmebesøk til eldre.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 14. Oppdatering av rapporten ”Er kjønnssegregert rusbehandling det beste for rusavhengige kvinner?” – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Oppdraget med rapporten var å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekten av kjønnssegregert rusbehandling.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 15. Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom (på engelsk chronic fatigue syndrome (CFS/ME)).

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 16. Effekt av omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom, systematisk litteratursøk med sortering

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjort et systematisk litteratursøk med sortering av referanser om effekt av forskjellige omsorgstiltak i kommunene for personer med kronisk sykdom.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 17. Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012

  Vi har oppsummert kunnskapshull som er identifisert i våre systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 18. Mulig smitte med multiresistent Klebsiella etter bronkoskopi

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Online-vurderinger – sammenheng med systematiske brukerundersøkelser og kliniske målinger?

  Rapporten identifiserer og beskriver vitenskapelige studier om sammenhengen mellom online-vurderinger og systematiske kvalitetsmålinger.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 20. Uønskede hendelser knyttet til vikarbruk i spesialisthelsetjenesten

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert