Hopp til innhold

2013

Viser  134  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med hoftebrudd.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 2. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2012

  Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Gode helseregistre – bedre helse. Handlingsplan 2014–2015

  Dette er en handlingsplan for modernisering og samordning av de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 4. Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus

  Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere effekter av oppgavedeling blant ansatte i sykehus for seks utvalgte områder og vurdere kvaliteten av dokumentasjonen for resultatene.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 5. Treveiskraner resulterte i uønskede hendelser

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Overvåking av blod i Norge 2012. Blodgiverkomplikasjoner

  Denne rapporten handler om bivirkninger ved blodgivning.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 7. Tilbakefall av depressiv lidelse hos barn og ungdom kan forebygges

  Antidepressiva reduserer risiko for tilbakefall hos barn og ungdom som tidligere har hatt depresjon. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 8. Usikkerhet om valg av behandlingsmetoder ved proksimal humerusfraktur

  Det er noe støtte for at tidlig mobilisering av armen kan være nyttig for pasienter med ukomplisert proksimal humerusfraktur.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 9. Pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten i 2013: en undersøkelse med basis i GallupPanelet

  Kunnskapssenterets formål med undersøkelsene er å måle om det skjer endringer i GallupPanelets oppfatning av og meninger om pasientsikkerhet i løpet av kampanjeperioden.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Kognitiv atferdsterapi er trolig effektivt hos barn med angst

  Systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

  Forskningsomtale

  Publisert Oppdatert

 11. Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte

  Denne oppsummeringen av oversikter ser på effekt av arbeidslivsbaserte tiltak for å fremme ansattes psykiske helse.

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 12. Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2011-2012

  Rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2011-2012 omtaler generell informasjon om overvåkningssystemet og virusresistens samt virusresistensdata i Norge i denne perioden.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Effekt av behandling for angst og depresjon hos barn – systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

  Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne dokumentasjon om effekt av behandling for angst og depresjon hos barn.

  Forskningskartlegging

  Publisert Oppdatert

 14. Diagnostikk av temporomandibulære tilstander

  I denne oversikten over systematiske oversikter oppsummeres vitenskapelig dokumentasjon om diagnostisk nøyaktighet av ulike tester for å identifisere og påvise temporomandibulær dysfunksjon (TMD).

  Systematisk oversikt

  Publisert Oppdatert

 15. Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt - en kunnskapsoversikt

  Rapporten er utgitt av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Uønskede hendelser ved tromboseprofylakse eller antikoagulasjonsbehandling

  Læringsnotat fra Meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Funn i blodprøver hos bilførere mistenkt for påvirket kjøring 2012

  I 2012 ble det utført rusmiddelanalyser i 9717 saker hvor bilførere var mistenkt for påvirket kjøring. Av disse var 1073 pusteprøver/alkotest på Intoxylizer/Evidenzer som politiet tok lokalt.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 18. Anabole steroider i Norge. En oversikt fra befolkningsundersøkelser.

  En oversikt fra befolkningsundersøkelser om anabole steroider i Norge.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 19. MSIS og Tuberkuloseregisteret. Årsstatistikk for 2012 og beskrivelse og evaluering av registrene.

  I denne rapporten presenteres årsstatistikk for MSIS og Tuberkuloseregisteret for 2012. I tillegg beskrives MSIS og Tuberkuloseregisteret slik systemet fungerer i dag.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 20. Effekter av tiltak under IA-avtalen. Rapport fra forskermøte på oppdrag fra Arbeidsdepartementet.

  Rapporten konkluderer med at av de tiltakene som er gjennomført under IA-­avtalen fra 2001 til nå, er det best dokumentasjon for at økt bruk av gradert sykemelding reduserer totalt sykefravær.

  Rapport

  Publisert Oppdatert