Hopp til innhold

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2011-2012

Rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2011-2012 omtaler generell informasjon om overvåkningssystemet og virusresistens samt virusresistensdata i Norge i denne perioden. For hiv- og influensaresistens omfatter rapporten overvåkningsdata fra 2005 frem til 2012. Rapporten omtaler dessuten metoder for resistensundersøkelser og inneholder statistikk fra Reseptregisteret vedrørende antiviralia. Rapporten foreligger kun på engelsk.

Rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2011-2012 omtaler generell informasjon om overvåkningssystemet og virusresistens samt virusresistensdata i Norge i denne perioden. For hiv- og influensaresistens omfatter rapporten overvåkningsdata fra 2005 frem til 2012. Rapporten omtaler dessuten metoder for resistensundersøkelser og inneholder statistikk fra Reseptregisteret vedrørende antiviralia. Rapporten foreligger kun på engelsk.