Hopp til innhold

Rapport

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2011-2012

  • Utgitt: August 2013
  • Forfattere:

Rapporten om Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) for 2011-2012 omtaler generell informasjon om overvåkningssystemet og virusresistens samt virusresistensdata i Norge i denne perioden. For hiv- og influensaresistens omfatter rapporten overvåkningsdata fra 2005 frem til 2012. Rapporten omtaler dessuten metoder for resistensundersøkelser og inneholder statistikk fra Reseptregisteret vedrørende antiviralia. Rapporten foreligger kun på engelsk.