Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport
Rapport 2013:9

Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (2013:9)

Rapporten presenterer nye kvalitetskriterier for ulike forurensningskomponenter i luft. Kriteriene er basert på kritisk gjennomgang av eksisterende forskningslitteratur om luftforurensning og helse. Litteratur til og med 2012 er vurdert. Grunnlaget for kriteriene er at de aller fleste skal være beskyttet mot uønskede helseeffekter av luftforurensninger.

Oppdatert i 2015.

  • Utgitt: November 2013
  • Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet. Luftkvalitetskriterier - virkninger av luftforurensning på helse (2013:9). Rapport November 2013. Tilgjengelig på www.fhi.no

Bestill

Kriteriene er også et redskap i vurdering av tiltak og fastsettelse av grenseverdier. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe fra Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

Se oppdatering i artikkel Luftkvalitetskriterier (2015).

Se også: Luftkvaliteteskriterier for benzen  

Relaterte saker