Hopp til innhold

Rapport

Nattstøy og søvnforstyrrelser. Utredning av indikator og grunnlag for nasjonalt mål for reduksjon av søvnforstyrrelser på grunn av støy

Folkehelseinstituttet har tidligere estimert at om lag tre prosent av befolkningen opplever alvorlige søvnforstyrrelser på grunn av trafikkstøy i Norge. Ifølge regjeringens Handlingsplan mot støy bør man få på plass et mål for å redusere nattstøy i Norge.

Folkehelseinstituttet har tidligere estimert at om lag tre prosent av befolkningen opplever alvorlige søvnforstyrrelser på grunn av trafikkstøy i Norge. Ifølge regjeringens Handlingsplan mot støy bør man få på plass et mål for å redusere nattstøy i Norge.


Sammendrag

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede en indikator for nattstøy og fremskaffe et faglig grunnlag for et nasjonalt mål for reduksjon av søvnforstyrrelser som følge av støy. 

I denne rapporten har en bredt sammensatt arbeidsgruppe sammenfattet tilgjengelig dokumentasjon som kan danne grunnlag for en indikator for søvnforstyrrelser forårsaket av nattstøy. Det er videre dokumentert kunnskap om betydning av god søvn for helsen samt virkninger av støy på søvn og helse som begrunnelse for videre arbeid med reduksjon av nattstøy.

Utredningen er gjort i samarbeid med Klima og forurensningsdirektoratet, Transportøkonomisk institutt, Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Forsvarsbygg.

Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2013
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN trykt: 1503-1403
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-8082-535-3
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-536-0