Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning

Forskningskartlegging

Effekt av arbeidsdrift, arbeidstrening og utdanning under soning

Publisert Oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Kriminalomsorgen (KSF) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Kriminalomsorgen (KSF) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Hammerstrøm, KT, Munthe-Kaas, HM, Johansen, S.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-527-6

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Kriminalomsorgen (KSF) å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å identifisere primærstudier og systematiske oversikter som undersøkte effekten av utdannings- og arbeidsrelaterte tiltak for straffedømte under soning på deltagelse i arbeidslivet og på tilbakefall til ny kriminalitet etter soning. Referansene skulle være publisert i perioden 1998 til 2013.

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i sosialfaglige/medisinske databaser etter systematiske oversikter og primærstudier. Søket ble avsluttet i mars 2013. Parvis gikk forfatterne, uavhengig av hverandre, gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

  • Vi identifiserte totalt 4222 referanser. Av disse var 37 mulig relevante i henhold til inklusjonskriteriene.
  • De mulig relevante referansene ble sortert etter hvorvidt de var primærstudier eller systematiske oversikter. Det var ikke hensiktsmessig å sortere referansene etter tiltakstype, da de identifiserte studiene undersøkte et bredt omfang av tiltak, mange i overgangen mellom arbeid og utdanning
  • Vi identifiserte 8 systematiske oversikter og 29 primærstudier
  • Ingen av de identifiserte systematiske oversiktene med samme omfang som vår problemstilling var av nyere dato.
  • Det betydelige antallet nye mulig relevante primærstudier vi identifiserte indikerer at en videreføring av prosjektet i form av en ny eller oppdatert systematisk oversikt vil kunne være hensiktsmessig.

I dette notatet har vi listet opp mulig relevante referanser, men vi har hverken lest dem i fulltekst, vurdert den metodiske kvaliteten eller sammenstilt funn og konklusjoner.

Sammendrag