Hopp til innhold

Rapport

Hvordan opplever og oppfatter berørte miljøer helsetjenestens tilbud mot kvinnelig kjønnslemlestelse? En brukerundersøkelse av helsetjenestens forebyggende arbeid (Rapport 2013:1)

Helsedirektoratet ba i 2012 NAKMI om å gjennomføre en undersøkelse av hvordan berørte miljøer opplever og håndterer helsetjenestens forebyggende og holdningsskapende arbeid og tilbud mot kjønnslemlestelse (KLL). I brukerundersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i tre sentrale tiltak i helsetjenestens forebyggende og holdningsskapende arbeid mot KLL: tilbud om frivillige samtaler og om underlivsundersøkelser, samt behandlingstilbud til kvinner med skader etter KLL.

hvordan-opplever-og-oppfatter-innelig-kjonnslemlestelse-2013-forside.jpg

Helsedirektoratet ba i 2012 NAKMI om å gjennomføre en undersøkelse av hvordan berørte miljøer opplever og håndterer helsetjenestens forebyggende og holdningsskapende arbeid og tilbud mot kjønnslemlestelse (KLL). I brukerundersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i tre sentrale tiltak i helsetjenestens forebyggende og holdningsskapende arbeid mot KLL: tilbud om frivillige samtaler og om underlivsundersøkelser, samt behandlingstilbud til kvinner med skader etter KLL.


Sammendrag

Dette er en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). NAKMI ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2018.

Nedlastbar PDF.

    Om rapporten

  • Utgitt: 2013
  • Av: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
  • Forfattere: Hjelde KH, Ghebremedhin H.
  • ISSN trykt: 1503-1659
  • ISBN trylt: 978-82-92564-12-7