Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Skjema

  SYSVAK-registreringsskjema

  Skjema for registrering av vaksinasjon i SYSVAK.

 2. Rapport

  What to expect of the 2017/18 influenza season in Norway

  Denne rapporten omtaler Folkehelseinstituttets vurdering av influensasituasjonen tidlig i sesongen 2017/18.

 3. Trykksak

  Godkjente gulfebervaksinatører

  Liste over private legekontor som har autorisasjon for gulfebervaksinasjon.

 4. Statistikk

  Rusmidler i Norge 2016

  Rusmidler i Norge inneholder fakta og statistikk om alkohol, tobakk, narkotika og avhengighetsskapende legemidler.

 5. Forskningsoversikt

  Ufaglært personell, profesjonsblanding, kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene: en kartleggingsoversikt

  Denne kartleggingen følger opp en systematisk oversikt som ikke fant noen kontrollerte studier som kvalifiserte for inklusjon. Inklusjonskriteriene er derfor utvidet med studier av svakere design.

 6. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18

 7. Rapport

  Overvåkning av resistente bakterier - Årsrapport 2015

  Forekomsten av MRSA er fortsatt økende i Norge, viser overvåkningsrapporten fra i fjor.

 8. Trykksak

  Invitasjonsbrosjyre for FamilieForSK-studien

  I invitasjonsbrosjyren får potensielle deltagere informasjon om hensikten med studien, hva det innebærer å delta og mye mer.

 9. Informasjonsark

  Informasjonsskriv til barn og ungdom i FamilieForSK-studien

  Informasjonsskriv til barn og ungdom i FamilieForSK-studien. Skrivet forklarer hva som er hensikten med studien, og hva som forventes av deltakerne.

 10. Informasjonsark

  Informasjon om MRSA-bærerskap og behandling (sanering)

  Her er to informasjonsskriv som kan være nyttige å gi pasienter og pårørende i forbindelse med testing og/eller påvisning av MRSA.

 11. Forskningsoversikt

  Oppdatering av rapporten ”Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk korttidsbehandling?”

  Et systematisk litteratursøk for å identifisere nye studier publisert etter Kunnskapssenterets rapport fra 2009 om effekt av langtidsbehandling for rusavhengige.

 12. Rapport

  Årsrapport 2016: Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag

  Data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk/resistens samt data fra Verdens håndhygienedag.

 13. Rapport

  Commonwealth Funds undersøkelse blant personer i aldersgruppen 65 år og eldre: Resultater fra Norge og ti andre land i 2017

  Rapporten viser resultatene fra en spørreundesøkelse gjennomført av stiftelsen Commonwealth Fund blant personer over 65 år i elleve land.

 14. Rapport

  Interlaboratory Comparison on POPs in Food 2017

  The 18th round of the interlaboratory comparison study on the determination of PCDDs/PCDFs, PCBs and brominated flame retardants in three food items were conducted in spring of 2017.

 15. Rapport

  Kjeveortopedisk behandling uten kirurgi av barn og unge: En oversikt over systematiske oversikter

  Denne rapporten har inkludert systematiske oversikter om kjeveortopedisk behandling uten kirurgi (tannregulering) på overbitt, plassoverskudd og trangstilling.

 16. Rapport

  Bronkoskopisk lungevolumreduksjon ved emfysem: en systematisk kartleggingsoversikt

  Vi har utarbeidet en kartleggingsoversikt om endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem på oppdrag fra Nye Metoder.

 17. Informasjonsark

  Spørsmål og svar om syfilis - flere språk

  Kort om syfilis til asylsøkere. Presentert som spørsmål og svar på ulike språk

 18. Informasjonsark

  Spørsmål og svar om hivinfeksjon - flere språk

  Kortfattet om hivinfeksjon til asylsøkere. Presentert som spørsmål og svar på ulike språk.

 19. Rapport

  Helse i Norge – 2017: Kommentarrapport til OECDs sammenligning av helse i ulike land

  «Health at a Glance» er en rapportserie fra OECD som utgis annethvert år. Rapportene gir et oversiktsbilde av OECD-land. I denne rapporten presenteres resultatene for den norske helsetjenesten.

 20. Forskningsoversikt

  Samorganisering av fastleger med andre primærhelsetjenester: En systematisk oversikt

  Vi har oppsummert resultater fra kontrollerte studier som sammenlignet legesentre der fastlegen og andre tjenesteutøvere i primærhelsetjenesten var samorganisert med legesentre der de ikke var det.