Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Gode helseregistre – bedre helse. Revidert handlingsplan 2010–2011

  Denne handlingsplanen i forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt innholder tiltak innen 14 innsatsområder.

 2. Forskningsoversikt

  FreeStyle Libre-systemet for egenmåling av blodsukker: en hurtigmetodevurdering

  I denne rapporten har vi vurdert bruk av FreeStyle Libre-systemet for måling av blodsukker (glukose) hos personer med type 1 og 2 diabetes mellitus (DM) som behandles med insulin.

 3. Rapport

  Sikre riktig bruk, bevaring og tilgjengelighet av særskilt viktige antibiotika

  Rapporten beskriver mulighetene til å utforme en modell som både sikrer riktig bruk og stabil tilgjengelighet av fremtidige særskilt viktige antibiotika

 4. Forskningsoversikt

  Effekt av segregerte boområder på helse og levekår: Systematisk litteratursøk med sortering

  Oppdraget var å identifisere oppsummert forskning om effekt av og erfaring med å bo i segregerte boområder eller nabolag som kjennetegnes av materielle eller sosiale mangler.

 5. Rapport

  Strategimøte 2016: Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder

  Rapporten er en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden.

 6. Rapport

  Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge. Årsrapport 2013

  Årsrapporten «Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge 2013» gir en oversikt over utbrudd varslet til Folkehelseinstituttet i 2013.

 7. Rapport

  Smittsomme sykdommer hos utenlandsreisende. Årsrapport 2011

  Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport som gir en oversikt over forekomsten av de smittsomme sykdommer som reisende fra Norge pådro seg i utlandet i 2011.

 8. Rapport

  Interlaboratory Comparison on Dioxins in Food 2017 – Draft report

  Ringtest for persistente, organiske miljøgifter i mat. Rapportutkast for 18. runde av studien. Den endelige rapporten vil bli publisert i november 2017. Rapporten er på engelsk.

 9. Rapport

  Influensasesongen i Norge 2016-17. Årsrapport

  Den laboratoriebaserte influensaovervåkingen i 2016/17 viste en tydelig økning i influensatilfeller allerede tidlig i sesongen, og testaktiviteten ved laboratoriene var høy allerede ved sesongstart.

 10. Rapport

  Evaluering av revidert blodgiverskjema

  Vi har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert revidert blodgiverskjema ved bruk av kognitive intervjuer av blodgivere samt vurdering av tre forskere.

 11. Rapport

  Nasjonal veileder for håndhygiene (PDF)

  Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger norske helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer og systematisk opplæring i håndhygiene.

 12. Rapport

  Gode helseregistre – bedre helse. Strategi og handlingsplan 2012–2013

  Regjeringen vedtok en tiårig strategi for modernisering og samordning av nasjonale helseregistre våren 2011, og hovedprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt ble etablert høsten 2011.

 13. Rapport

  Gode helseregistre – bedre helse. Handlingsplan 2014–2015

  Dette er en handlingsplan for modernisering og samordning av de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene i regi av Nasjonalt helseregisterprosjekt.

 14. Rapport

  Trendrapport om vaksiner og vaksineutvikling 2017

  Rapporten beskriver utfordringer i det internasjonale vaksinearbeidet i 2016. Årets rapport er utgitt i samarbeid med Norad.

 15. Skjema

  Mal for kontaktliste ved smitteoppsporing ved tilfelle av tuberkulose

  Kontaktlisten er til bruk innad i kommunehelsetjenesten. Den gir grunnlag for summarisk "Rapport om smitteoppsporing", som skal sendes til FHI.

 16. Skjema

  Rapport om smitteoppsporing og husundersøkelse ved tilfelle av tuberkulose

  Rapporten sendes til FHI og tuberkulosekoordinatorene etter avsluttet smitteoppsporing, senest innen ett år.

 17. Rapport

  Skadebildet i Norge. Hovedvekt på personskader i sentrale registre (Rapport 2014:2)

  Status og trender for personskader i Norge. Personskader som følge av ulykker er fremdeles en stor utfordring for folkehelsen.

 18. Forskningsoversikt

  Kunnskapshull identifisert via systematiske oversikter og metodevurderinger publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2015

  Dette er en årlig oversikt over kunnskapshull identifisert gjennom arbeidet med systematiske oversikter og metodevurderinger.

 19. Rapport

  Smittsomme sykdommer i Norge 2016

  Her vil du finne årsrapporter for smittsomme sykdommer som registreres i Norge. De enkelte rapportene publiseres fortløpende.

 20. Forskningsoversikt

  Effekt av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested: en systematisk oversikt

  Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi ønsket at Folkehelseinstituttet skulle undersøke effekten av legevaktlegens tilstedeværelse på skadested.