Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Rapport

  Influenza epidemiological information prepared for WHO informal meeting on strain composition for inactivated influenza vaccines for use in season 2018-19

  Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, februar 2018.

 2. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

 3. Skjema

  MSIS-melding tuberkulose

  MSIS melding tuberkulose skal fylles ut av kliniker når diagnosen stilles og behandling starter. Oppstart av forebyggende behandling for latent tuberkuløs infeksjon (LTBI) skal meldes på samme skjema.

 4. Forskningsoversikt

  Intraarteriell kjemoterapi ved behandling av intraokulær retinoblastom: en mini-metodevurdering

  Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utført en mini-metodevurdering om behandling av intraokulær retinoblastom med intraarteriell kjemoterapi.

 5. Forskningsoversikt

  Hjertestans - hvilken hjertekompresjonsmetode?

  Når ikke-profesjonelle «vanlige folk» må utføre hjerte-lungeredning på en person med hjertestans, er trolig uavbrutte brystkompresjoner det som redder flest liv. Det viser en Cochrane-oversikt.

 6. Skjema

  MSIS-melding behandlingsresultat tuberkulose (skjema)

  MSIS melding behandlingsresultat tuberkulose skal fylles ut ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 mnd. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres.

 7. Rapport

  Forvaltning og håndheving av alkoholloven i utelivet

  Rapporten viser hvordan et utvalg norske kommuner bruker sitt handlingsrom til å kontrollere, rapportere og sanksjonere skjenkesteders overholdelse av alkoholloven og tilhørende forskrifter.

 8. Rapport

  Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse. Årsrapport 2016

  Mangfold er et av kjennetegnene til samfunnet i det 21. århundre. Årsrapporten gir en oversikt over blant annet alle foredrag, arrangementer, prosjekter og publikasjoner som NAKMI har hatt i 2016.

 9. PasOpp-rapport

  Brukererfaringer med fastlegetjenesten (PasOpp 2018:1)

  Rapporten er en sammenstilling av resultater om pasienters erfaringer med fastlegen. Rapporten er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 10. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2014

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 11. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2014

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 12. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 13. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2013

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 14. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2012

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 15. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2012

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 16. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2015

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 17. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2015

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 18. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2016

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 19. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 2, 2016

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.

 20. Nyhetsbrev

  Fødselsnytt nr. 1, 2017

  Fødselsnytt utgis av Folkehelseinstituttet og distribueres til landets fødeinstitusjoner og barneklinikker.