Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2231  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Korona – Litt, mye eller helt avstand?

  Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19). Nedlastbar illustrasjon.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

  Illustrasjon FHI
 2. Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

  Notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for tiltak knyttet til covid-19-epidemien.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 3. Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer (flytskjema)

  Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger koronatest og når de kan vende tilbake til barnehage og skole.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 4. Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? Flytskjema

  Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger koronatest og når de kan vende tilbake til barnehage og skole.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 5. Ukerapporter om koronavirus og covid-19

  Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 6. Langvarige effekter av covid-19

  Denne hurtigoppsummeringen er en første oversikt om langtidseffekter av covid-19 (> 28 dager).

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside omslag notat covid-19 long term effects ENG.jpg
 7. Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding

  Vi har utført en systematisk oversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak på retur til arbeid for personer som er, eller står i fare for å bli, langtidssykmeldt.

  Systematisk oversikt

  Publisert

  Forside ARBEIDSRETTA TILTAK.jpg
 8. Vurdering av tester for FLT3 mutasjoner ved akutt myelogen leukemi (AML)

  Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Bestillerforum RHF vurdert tester for FLT3 mutasjoner ved behandling av akutt myeloid leukemi (AML).

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Akromionreseksjon.jpg
 9. Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder

  Vi har på oppdrag fra Bestillerforum RHF i Nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom.

  Metodevurdering

  Publisert

  Forside Akromionreseksjon.jpg
 10. Covid-19 i Bergen etter fødeland: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser

  I denne rapporten presenterer vi statistikk som gir et bilde av smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Bergen.

  Rapport

  Publisert

  Forside Covid-19 etter fødeland Bergen.jpg
 11. Informasjonsbrev nr 14 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til kommuneleger, smittevernleger og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 12. Gode rutiner for registrering til SYSVAK

  En plakat med gode råd og rutiner for registrering til SYSVAK.

  Plakat

  Publisert

  2021.02.24 SYSVAK registrering.JPG
 13. Vaksineringsscenario

  Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19?

  Plakat

  Publisert Oppdatert

  2021.02.24 Nøktern.PNG
 14. Vaksine mot koronavirus - COVID-19 Vaccine Moderna

  Informasjonsark om koronavaksinen fra Moderna på ulike språk.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

  Moderna brosjyre.JPG
 15. Vaksine mot koronavirus - Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

  Informasjonsark om koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer (Comirnaty) på ulike språk.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

  comirnaty.JPG
 16. Koronavaksine på 1-2-3

  Kort informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksine mot koronasykdommen covid-19 på flere ulike språk.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

  123 Bokmål.JPG
 17. Egenerklæring og sjekkliste for korona-vaksinering

  Her er egenerklæringsskjema og sjekkliste som kan brukes ved koronavaksinering på bokmål, nynorsk, engelsk og nordsamisk.

  Skjema

  Publisert Oppdatert

  2020.02.12 Egenerklæringsskjema.JPG
 18. Rekvisisjoner for laboratorieanalyser av meldingspliktige sykdommer under covid-19 epidemien

  Vi har sammenlignet antall mottatte rekvisisjoner for analyser av smittestoff og andel som har testet positivt under covid-19-epidemien , med antall mottatte rekvisisjoner før epidemien startet.

  Rapport

  Publisert

  Forside Lab-analyser 2020 covid.jpg
 19. Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine AstraZeneca

  Informasjonsark om koronavaksinen fra AstraZeneca på ulike språk.

  Informasjonsark

  Publisert Oppdatert

  AstraZeneca NO.JPG
 20. Informasjonsbrev nr 13 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til kommuneleger, smittevernleger og helseforetakene.

  Brev

  Publisert