Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2169  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Ukerapporter om koronavirus og covid-19

  Her finner du ukerapporter om koronavirus og covid-19-epidemien i Norge.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

  Notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for tiltak vedrørende covid-19-epidemien.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 3. Bør personer i samfunnet bruke munnbind for å redusere spredningen av Covid-19

  Vi utarbeidet en hurtigoppsummering av kunnskap om effekt av munnbind brukt av asymptomatiske personer i samfunnet for å forebygge spredning av Covid-19.

  Notat

  Publisert

 4. Influensasesongen i Norge 2020–2021. Ukerapporter

  Status for sesongens influensautbrudd. Ukerapporter sesongen 2020-2021.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 5. Veileder til utfylling av melding til Medisinsk fødselsregister

  Denne veilederen skal bidra til kvalitetssikring av den elektroniske meldingen av fødsler ved å spesifisere innholdet i meldingen. Veilederen retter seg mot personell som melder fødsler.

  Notat

  Publisert Oppdatert

 6. Bruk av linkarbeidere i barnevernet

  Hensikten med denne kartleggingsoversikten er å klassifisere og beskrive forskning om linkarbeid i barnevernet og tilgrensende tjenester i saker som omhandler barn og familier med minoritetsbakgrunn.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 7. Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge

  Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

  Rapport

  Publisert

 8. Informasjonsbrev nr. 4 om koronavaksinasjonsprogrammet – Elektronisk registrering i SYSVAK

  16.11.2020: Brevet ble sendt til kommune-/ smittevernoverlege, helse- og omsorgssjef, direktør helseforetak (HF), IKT-ansvarlig kommune/ HF.

  Brev

  Publisert

 9. Informasjonsbrev nr. 3 - Innhenting av antall ansatte med pasientkontakt

  Brevet ble sendt til fylkesmenn og regionale helseforetak 3.11.2020

  Brev

  Publisert Oppdatert

 10. Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine

  Brevet ble sendt til kommuner ved smittevernansvarlig lege /kommuneoverlege og regionale helseforetak ved direktør 22.10.2020.

  Brev

  Publisert Oppdatert

 11. Korrekt bruk av munnbind (2 plakater med tegninger)

  Grafiske illustrasjoner med korrekt bruk av munnbind. Én plakat for medisinsk munnbind, en annen for tøymunnbind.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 12. Covid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død

  Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon. I denne nye versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19.

  Notat

  Publisert

 13. Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

  SYSVAK blir oppdatert og modernisert for å kunne implementere forskriftsendringer knyttet til årsak til influensavaksinasjon og for fremtidig registrering av Covid-19 vaksinasjon.

  Brev

  Publisert

 14. Effekt av transuretral mikrobølgebehandling (TUMT) sammenlignet med transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved benign prostatahyperplasi

  Vi fikk i oppdrag å innhente forskning som sammenligner forskjellen i effekten mellom TUMT med TUR-P for menn med benign prostatahyperplasi og behov for kirurgisk behandling.

  Metodevurdering

  Publisert

 15. Hyperbar oksygenbehandling av kronisk strålecystitt

  Kunnskapsgrunnlaget om effekten av hyperbar oksygenbehandling består av to små randomiserte kontrollerte studier.

  Metodevurdering

  Publisert

 16. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 17. Barn, unge og kriminalitet

  Hvordan forhindre at barn og unge kommer inn i eller fortsetter med en kriminell løpebane? Oppsummering og vurdering av virksomme tiltak, behandling og organisering.

  Rapport

  Publisert

 18. Hjelp til med å holde videregående skoler åpne

  Plakat laget for sosiale medier, men tilgjengelig også i A4 for nedlastning.

  Plakat

  Publisert

 19. Innspill til nasjonal alkoholstrategi (2020-2025)

  Innspill til temaer, konkrete mål og tiltak som kan bidra til å nå målet om minst 10 prosent reduksjon av skadelig alkoholbruk innen 2025. Oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet 12. juni 2020.

  Notat

  Publisert

 20. Hjemmebasert spesialisthelsetjeneste. Medisinsk avstandsoppfølging - videokonsultasjon (sanntid)

  Vi har på oppdrag fra Oslo universitetssykehus utført en mini-metodevurdering om bruk av videokonsultasjon i spesialisthelsetjenesten.

  Metodevurdering

  Publisert