Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Trykksak

  Foreldreinformasjon om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (oversettelse til syv språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Laget til foreldre og foresatte. Vaksinen gis barn på 2. skoletrinn.

 2. Rapport

  Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

  Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

 3. Rapport

  Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. Årsrapport 2017. Folkehelseinstituttet

  Årsrapporten for 2107 presenterer data om antibiotikaresistens, antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, samt markering av håndhygienedagen 2017.

 4. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2018-2019. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2018-19. Første ukerapport kommer torsdag 11.10.18

 5. Skjema

  Barn og unges erfaringer med barnepoliklinikken

  Dette spørreskjemaet handler om pasientens erfaringer med barnepoliklinikken ved diabeteskontroller.

 6. Skjema

  Foresattes erfaringer med barnepoliklinikken

  Spørsmålene nedenfor handler om foresattes erfaringer med barnepoliklinikken ved konsultasjoner for diabetes.

 7. Skjema

  Henvisning etter tuberkuloseundersøkelse i kommunen

  Skjema for henvisning til spesialisthelsetjenesten etter rutinemessig tuberkuloseundersøkelse i kommunen.

 8. Rapport

  Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1 (PasOpp-rapporter)

  En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer.

 9. Rapport

  Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1 (PasOpp-rapport)

  Rapporten beskriver utviklingen av validerte instrumenter for å måle erfaringer blant pasienter og pårørende til barn med diabetes.

 10. Skjema

  MSIS-melding behandlingsresultat tuberkulose (skjema)

  MSIS melding behandlingsresultat tuberkulose skal fylles ut ved (evt. avsluttende) kontroll etter 6-9 mnd. I dette skjemaet skal behandlingsresultatet registreres.

 11. Forskningsoversikt

  Lavere risiko for forstadier til livmorhalskreft hos HPV-vaksinerte. Cochrane: Kort oppsummert

  Færre får alvorlige celleforandringer som kan føre til livmorhalskreft når de tar vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Det viser en Cochrane-oversikt.

 12. Forskningsoversikt

  Veldig tidlig mobilisering av pasienter med hjerneslag: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt som ser på effekten av tidlig mobilisering ved hjerneslag.

 13. Skjema

  Mal for tuberkuloseprogram for kommunane i Sogn og Fjordane

  Tuberkulosekontrollprogrammet skal vere ein del av smittevernplanen til kommunar og regionale helseføretak. Det skal innehalde rutinar som skal sikre adekvat undersøking av blant anna risikogrupper.

 14. Skjema

  Oppfølging av akutte slappe lammelser (AFP) etter 60 dager - overvåking av poliomyelitt (skjema)

  Alle tilfeller av akutte slappe lammelser skal følges opp med en klinisk vurdering av eventuelle restpareser etter 2-3 måneder. Da skal dette skjemaet benyttes.

 15. Skjema

  Spesialremisse for avføringsprøver for barn<15 år med akutte slappe lammelser (AFP; polio-overvåking)

  Skjema for utfylling i helsetjenesten. Benyttes som del av polio-overvåkingen.

 16. Notat

  Situasjonsbeskrivelse av smittevern i Norge

  ‐ med fokus på forebygging av helsetjenesteassosierte infeksjoner og tiltak for å unngå at resistente mikrober etablerer seg i norsk helsetjeneste

 17. Forskningsoversikt

  Arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper: en systematisk oversikt

  Dette er en systematisk oversikt over effekter av arbeidsrettede mentorprogrammer for sårbare grupper på arbeidsrelaterte utfall.

 18. Rapport

  Evaluering av Eat Move Sleep

  En pilot for å fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball.

 19. Statistikk

  Influensasesongen i Norge 2017-2018. Ukerapporter

  Ukerapporter for influensasesongen 2017-18.

 20. Trykksak

  Information about the MBRN for women who are about to give birth, English