Hopp til innhold

Rapport

Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner

I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.

Rapportforside

I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg (taxfree). Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014.


Sammendrag

Sammendrag

Avgiftsfritt salg av alkohol og tobakk ved norske lufthavner utgjør en betydelig andel av den samlede omsetningen av disse varene i Norge. I alt har 16 lufthavner i Norge såkalte dutyfree-utsalg. Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) har fulgt omsetningen av alkohol og tobakk ved disse lufthavnene fra 2010 til 2014. I 2014 ble 6,8 millioner liter vin og 3,7 millioner liter brennevin solgt på dutyfreeutsalgene. Omregnet i ren alkohol var omsetningen på 2,4 millioner liter. Det er 15,9 prosent av all alkohol som vanligvis selges gjennom Vinmonopolet. Per innbygger 15 år og eldre utgjorde dutyfree-salget 0,57 liter ren alkohol. I tillegg ble det solgt 261 tonn sigaretter, 284 tonn snus og 110 tonn annen tobakk i 2014. Det tilsvarer rundt 15 prosent av den samlede tobakksomsetningen i Norge.

Alkohol selges mest ved ankomst. 88,0 prosent av vinen og 58,8 prosent av brennevinen omsettes ved ankomst. Tobakksalget er forholdsvis likt ved avgang og ankomst. 2014 kjøpte en passasjer som kom til Norge i gjennomsnitt 0,54 liter vin, 0,19 liter brennevin og 30,4 gram tobakk. Omsetningen av alkohol og tobakk følger ellers de samme trendene som det avgiftsbelagte salget. Salget av øl, vin og snus har økt fra 2010 til 2014. Salget av brennevin og sigaretter har falt noe i løpet av denne perioden. En spørreundersøkelse viser at dutyfree-salget ved norske lufthavner utgjør en stor andel av den samlede uregistrerte omsetningen. 51,4 prosent av all vin og 64,5 prosent av all brennevin som innføres til Norge i forbindelse med en utenlandsreise er anslått kjøpt på dutyfree.

Reglene for avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakk ble endret i juli 2014, i forbindelse med revidert statsbudsjett. Endringen medførte at kvoten for tobakk kunne erstattes med en utvidet alkoholkvote. Endringen i kvotereglene økte vinomsetningen ved ankomst med 32,5 prosent, brennevin økte med 7,2 prosent, mens salget av tobakk falt med 10,3 prosent. I 2015 er dutyfree-omsetningen ved ankomst til Norge med de nye kvotereglene anslått til 6,5 millioner liter vin, og 2,0 millioner liter brennevin. Det anslås videre at 157 tonn sigaretter og rulletobakk og 141 tonn snus innføres til Norge fra lufthavnenes dutyfree-utsalg i 2015.

Salg av alkohol og tobakk på dutyfree ved norske lufthavner innebærer et betydelig avgiftstap for staten. Dette avgiftstapet er i 2014 beregnet til 3,7 milliarder kroner for dutyfree-salget ved ankomst og avgang. For ankomstsalget er avgiftstapet anslått til 2,3 milliarder kroner. Inntekter til lufthavnene fra dutyfree-omsetningen av alkohol og tobakk er anslått til rundt 1,5 milliarder kroner, av dette 1 milliard ved ankomst.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

Om rapporten

  • Utgitt: 6/2015
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Bergsvik D.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trylt: 978-82-7171-434-5
  • ISBN elektronisk: 978-82-7171-435-2