Hopp til innhold

2021

Viser  0  treff

Sorter etter:
|
 1. Om koronakommisjonens rapport

  Rapporten fra koronakommisjonen gir en grundig og god vurdering av håndteringen av pandemien det siste året, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

  Publisert

 2. Ukerapport covid 19 for uke 14 er publisert

  I uke 14 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11. Det er foreløpig meldt 4 793 tilfeller med prøvedato i uke 14, en nedgang på 6 % siden uke 13 og 19 % siden uke 12.

  Publisert

 3. Få tilfeller av koronavirus er påvist hos vaksinerte personer

  Det er oppdaget få tilfeller av påvist smitte etter vaksinasjon mot koronavirus. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) og meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

  Publisert

 4. Ny studie: Blødninger etter covid-19-vaksiner

  Vektorvaksiner forårsaker oftere blødningsepisoder enn mRNA-vaksiner, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 5. Årsrapport fra Giftinformasjonen 2020 er publisert

  I 2020 mottok giftinformasjonen flere telefonhenvendelser enn noe tidligere år, med totalt 47 437 henvendelser, viser den nylig publiserte årsrapporten. I nesten 30.000 av dem var årsaken uhell.

  Publisert

 6. Tilpass informasjon og vaksinetilbud for å nå alle, foreslår FHI

  Kommunene bør vurdere dropin-vaksinestasjoner og andre tilpassede løsninger for å få flest mulig til å vaksinere seg, foreslår Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 7. Stabilt høy vaksinasjonsdekning i barnevaksinasjonsprogrammet – til tross for koronapandemien

  Vaksinasjonsdekningen i barnevaksinasjonsprogrammet har holdt seg stabilt høy i Norge, til tross for krevende omstendigheter for vaksinasjonsarbeidet under koronapandemien. Det viser SYSVAK.

  Publisert

 8. Om lag 3 prosent av befolkningen kan ha vært smittet med SARS-CoV-2 i løpet av 2020

  Om lag 3 prosent av Norges befolkning kan ha antistoffer mot SARS-CoV-2, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet basert på innsamlede blodprøver fra januar 2021. 

  Publisert

 9. Smittevernråd for ramadan

  Helsemyndighetene ønsker en trygg og god ramadan til alle muslimer. Dessverre kan vi heller ikke i år feire ramadan på samme måte som til vanlig.

  Publisert

 10. Elever som kommer tidlig i puberteten presterer bedre på skolen

  Om du kommer tidlig eller sent i puberteten, kan påvirke karakterene du får i grunnskolen, viser ny studie.

  Publisert

 11. Ukerapport covid-19 for uke 13 er publisert

  I uke 13 fortsetter nedgangen i antall meldte tilfeller siden toppen i uke 11.

  Publisert

 12. Over 1 million vaksinedoser er satt i Norge

  Over en million vaksinedoser mot covid-19 er satt i Norge. Er du vaksinert i Norge det siste døgnet kan du ha fått dose nr. 1 million her til lands.

  Publisert

 13. Svar på oppdrag om vaksinasjon

  FHI har i dag publisert svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om vaksinasjon, oppdrag 8.

  Publisert

 14. Tungmetaller og mineraler i svangerskapet og sammenheng med ADHD og autisme hos barn

  Nivåer av tungmetallene kadmium, bly, og arsen og av mineralet mangan målt i mors blod i svangerskapet var forbundet med økt risiko for ADHD og/eller autisme hos barnet. Det viser ny studie fra FHI.

  Publisert

 15. Feil tall i NRK Debatten om smitte blant barn

  I NRK Debatten 6 april presenterte NRK tall for andel barn i aldersgruppen 0-17 år som har testet positivt for Covid-19 i ukene 5-10.

  Publisert

 16. Lars Erik Folkvord Hanssen utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

  H.M. Kongen har utnevnt tidligere direktør for sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mat og miljø, prof. dr. med. Lars Erik Folkvord Hanssen, til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

  Publisert

 17. Melding om epostsvindel (oppdatert)

  Folkehelseinstituttet har fått meldinger om svindel-epost sendt i vårt navn, med overskriften «Registrert smitte». Eposten er ikke fra FHI.

  Publisert Oppdatert

 18. Ukerapport covid-19 for uke 12 er publisert

  Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller, var det en nedgang i uke 12.

  Publisert

 19. Vaksineringen av alle voksne i Norge går omtrent som planlagt

  Vaksineringen går omtrent som opprinnelig planlagt i Norge, viser Folkehelseinstituttets oppdaterte vaksinescenario. Tidspunktet for når alle over 18 år blir tilbudet vaksine er forsinket et par uker.

  Publisert

 20. Fortsatt pause i AstraZeneca-vaksineringen

  Folkehelseinstituttet har besluttet å forlenge pausen med bruk av AstraZeneca-vaksinen fordi det er behov for ytterlige utredninger.

  Publisert

 21. Smittevernveilederne for skoler og barnehager i ny versjon

  FHI, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har utarbeidet oppdaterte versjoner av veilederne for å ivareta smittevernet i skoler og barnehager ved varierende smittenivå.

  Publisert

 22. Ny overvåking av mulige utbrudd i skoler

  FHI har etablert ny registerbasert utbruddsovervåking i grunnskolen. De første analysene er inkludert i ukerapporten for uke 11.

  Publisert

 23. Ny rapport: Kunnskap og status om antibiotikaresistens

  En tverrsektoriell ekspertgruppe har levert rapporten som beskriver utfordringer knyttet til antibiotikaresistente bakterier og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning.

  Publisert

 24. Verdens tuberkulosedag 24. mars

  I dag er det verdens tuberkulose-dag. Flere webinarer gir god informasjon om tuberkulosearbeidet internasjonalt i skyggen av covid-19 pandemien.

  Publisert

 25. Ny og forbedret versjon av Smittestopp er lansert

  Smittestopp-appen er i dag blitt oppdatert. Nå får du blant annet data om smittesituasjonen i landet i appen. Den er også blitt tilgjengelig på enda flere språk.

  Publisert

 26. Ser tegn på beskyttelse blant de som er vaksinert mot covid-19

  De siste fem uker har det vært en sterkt økende smittespredning i de fleste aldersgrupper i Norge, men ikke blant de aller eldste, som har høyest vaksinasjonsdekning.  

  Publisert

 27. Ukerapport covid-19 for uke 11 er publisert

  Ukerapporten for uke 11 viser at økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for femte uke, men noe mindre bratt enn foregående uker.

  Publisert

 28. Britisk virusvariant er assosiert med høyere risiko for sykehusinnleggelse

  Den britiske varianten av koronaviruset er assosiert med høyere risiko for å bli innlagt på sykehus, også blant unge voksne. Det viser en ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 29. Flere vaksinedoser til helsepersonell i spesialisthelsetjenesten

  Regjeringen har besluttet at helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i Norge skal få 24 000 ekstra vaksinedoser de neste to ukene.

  Publisert

 30. Verdens lykkedag 20. mars: Nordmenn er de sjette mest lykkelige i verden

  Norge er på 6. plass i verdens lykkerapport for 2021. Rangeringen er basert på årene 2018-2020. Vi er på 8. plass når 2020 legges til grunn. Som i fjor troner Finland øverst på listen.

  Publisert

 31. Fortsatt pause for AstraZeneca-vaksinen i Norge

  FHI fortsetter pausen i bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge og fortsetter arbeidet med å gjøre en grundig gjennomgang av situasjonen. Vi vil komme med en oppdatering i slutten av uke 12.

  Publisert

 32. Oppdaterte tall for koronasmitte i ulike yrkesgrupper

  Det er fortsatt mest koronasmitte blant ansatte i serveringsbransjen. Men også ansatte i barnehage og grunnskole har høyere smitteforekomst enn gjennomsnittet, viser oppdaterte tall.

  Publisert

 33. Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert

  Ukerapport covid-19 for uke 10 er publisert. Den viser blant annet at økningen i antall meldte tilfeller fortsetter for fjerde uke.

  Publisert

 34. FHI anbefaler ikke å stenge skoler

  Det røde tiltaksnivået i trafikklysmodellen er utviklet for å hindre skolestenging. FHI anbefaler at kommuner med økende smitte blant barn og unge bør innføre rødt nivå fremfor å stenge.

  Publisert

 35. Ledsager og besøk på sykehus

  Det er viktig å legge til rette for at pasienter kan ha med seg partner eller pårørende ved hendelser som fødsler, utredning for alvorlig sykdom eller besøk til døende.

  Publisert

 36. Nedgangen i rapportering av andre smittsomme sykdommer like lav som i april 2020

  Antall tilfeller av rapporterte smittsomme sykdommer, bortsett fra covid-19, har gått jevnt ned siden august, og er nå så lavt som på sitt laveste punkt i april 2020.

  Publisert

 37. Folkehelseprofilene 2021 for fylkene er publisert

  Nysgjerrig på hvordan det står til med folkehelsen i ditt fylke? Nå er folkehelseprofilene for fylkene publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer presenteres.

  Publisert

 38. AstraZeneca-vaksinen: Når skal lege oppsøkes

  Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.

  Publisert

 39. Legemiddelverket har mottatt meldinger om blodpropp og blødninger hos yngre etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen

  Legemiddelverket ber personer som er vaksinert med AstraZeneca-vaksinen de siste 14 dagene være oppmerksomme ved økt sykdomsfølelse.

  Publisert

 40. Legemiddelverket undersøker melding om dødsfall

  Legemiddelverket og FHI har fått melding om ett dødsfall etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet.

  Publisert

 41. Livmorhalskreft nesten utryddet i Norge innen år 2039

  Livmorhalskreft kan være nesten utryddet i Norge innen 18 år takket være effektiv vaksine og verdens høyeste vaksinasjonsdekning, viser en ny studie.

  Publisert

 42. Utbruddsstammen påvist i importert storfekjøtt fra Tyskland

  Salmonella Enteritidis med samme genetiske profil som utbruddsstammen er påvist i et parti storfekjøtt importert fra Tyskland. Kjøttet er blant annet brukt i karbonadedeig.

  Publisert

 43. Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause

  På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause.

  Publisert

 44. Aborttala fell ytterlegare – trend forsterka av pandemien

  Aborttalet ligg under ti per 1000 kvinner. Nedgangen skuldast i hovudsak færre abortar blant dei under 25 år. Frå mai til november såg ein eit tydeleg fall i abortar samanlikna med tidlegare år.

  Publisert

 45. Ny rapport: Smittesituasjonen for covid-19 i skoler og barnehager mars 2021

  De siste ukene har det vært en økning i koronasmitte i samfunnet, også blant barn og unge. Utbruddene lar seg kontrollere, men krever ytterligere innsats fra kommunene.

  Publisert

 46. Ukerapport covid-19 for uke 9 er publisert

  Ukerapporten covid-19 for uke 9 er nå publisert. Etter en nedgang i antall meldte tilfeller i uke 1-6 har det vært en økning siste tre uker.

  Publisert Oppdatert

 47. Viktig med godt smittevern på arbeidsplasser

  63 meldte utbrudd er knyttet til arbeidsplasser så langt i år. Det er viktig å sikre at smittevernet på arbeidsplassene er godt nok ivaretatt.

  Publisert

 48. Nedgang i salg av legemidler til bruk ved forkjølelse

  Etter flere år med økende salg av slimhinneavsvellende nesespray til bruk ved tett nese ved forkjølelse, var det i 2020 en reduksjon på fire prosent sammenlignet med 2019.

  Publisert

 49. Endringer i vaksinestrategien

  FHI starter nå med å gi flere vaksinedoser til spesielt smitteutsatte områder. FHI innfører også en ny fordelingsnøkkel av vaksiner til kommunene basert på antall personer over 18 år.

  Publisert

 50. AstraZeneca-vaksinen anbefales til alle over 18 år

  Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå å gi AstraZeneca-vaksinen til alle over 18 år. Det blir dermed lik bruk fremover for de tre godkjente koronavaksinene.

  Publisert

 51. Stor interesse for kurs om koronavaksinering

  To uker etter lansering av en digital opplæringspakke til helsepersonell har 405 fullført kurset og 8 500 har brukt deler av kursmateriellet.

  Publisert

 52. De eldste ungdommene slet mest under pandemien våren 2020

  Pandemien og et nedstengt samfunn ser ut til å ramme ungdommer ulikt. Jenter, eldre ungdom og ungdom fra hjem med lav sosioøkonomisk status rapporterte at de slet mest under nedstengningen våren 2020.

  Publisert

 53. Utbrudd av salmonellasmitte

  Folkehelseinstituttet (FHI) har oppdaget et utbrudd av mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis.

  Publisert

 54. Nå kan du laste ned Smittestopp også på eldre utgaver av Iphone

  Smittestopp ble nylig tilgjengelig for Iphone-telefoner som bruker operativsystemet iOS 12.5. Appen er nå også tilgjengelig på polsk og somali. Flere språk kommer etter hvert.

  Publisert

 55. Hodelus - på tide med ny lusesjekk!

  To ganger i året tar vi initiativ til nasjonal lusesjekk – og nå oppfordrer vi alle foreldre og foresatte til å ta lusekammen fatt og sjekke barna sine for lus.

  Publisert

 56. Stabil andel med psykiske lidelser de første seks månedene av pandemien

  Andelen av den voksne befolkningen med psykiske lidelser var stabil de første seks månedene av pandemien sammenliknet med månedene før pandemiutbruddet.

  Publisert

 57. SYSVAK er lansert i FHIs statistikkbank

  Data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er nå lansert i FHIs statistikkbank, og er tilgjengelig på våre nettsider.

  Publisert

 58. Over en halv million vaksinedoser er satt

  Fram til 3. mars er det totalt satt 510.991 doser med koronavaksine, viser oppdaterte tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

  Publisert

 59. Ukerapport covid-19 for uke 8 er publisert

  Etter en nedgang i antall meldte tilfeller siden uke 1 har det vært en økning siste to uker.

  Publisert

 60. Utenriksdepartementet inngår rammeavtale med FHI

  UD inngår rammeavtale med FHI om forskning og utvikling innen global helse. Oppgavene spenner vidt, fra utarbeiding av utredninger og analyser til å arrangere og delta i konferanser og workshops.

  Publisert

 61. Geografisk målretting av koronavaksinasjon

  Analyser og matematisk modellering taler for en geografisk målretting av vaksinasjon over en periode for områder som har hatt høyt smittetrykk over tid.

  Publisert

 62. Påvisning av fugleinfluensa A(H5N8) hos mennesker i Russland

  Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterte 26. februar 2021 at fugleinfluensa A(H5N8) for første gang er påvist hos mennesker. Det er ikke tegn til smitte mellom mennesker.

  Publisert

 63. Engelsk virusvariant dominerer i Oslo og Viken

  Den engelske virusvarianten utgjør nå trolig mellom 50–70 prosent av alle tilfellene i Oslo, og i overkant av 50 prosent i Viken, viser nye analyser fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 64. FHI presiserer om vaksinestrategi

  TV2 melder i dag at FHI har gjort en helomvending i vaksinestrategien. Dette stemmer ikke.

  Publisert

 65. Fortsatt en utfordring: Forbruket av legemidler mot lakselus økte noe i 2020

  I 2020 er det en viss økning i forbruket av legemidler mot lakselus, etter at bruken har vært kraftig redusert siden 2015. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 66. Ukerapport covid-19 for uke 7 er publisert

 67. Ny virusvariant oppdaget i Norge

  Referanselaboratoriet ved FHI og Oslo universitetssykehus har oppdaget tilfeller av en ny variant av koronaviruset.

  Publisert

 68. Flere vil laste ned Smittestopp

  44 prosent av befolkningen sier de vil laste ned Smittestopp. Det er en oppgang på 12 prosentpoeng fra forrige undersøkelse for en måned siden.

  Publisert

 69. Store variasjoner i påvist smitte blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten i 2020

  I løpet av 2020 ble over 5600 ansatte i helsetjenesten smittet av SARS-CoV-2, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

  Publisert

 70. Helsepersonell får AstraZeneca-vaksine i uke 8

  AstraZeneca-vaksinen som leveres til kommunene i uke 8, skal brukes til helsepersonell. Det er laget en fordelingsnøkkel som skal sikre en jevn fordeling av denne vaksinen over tid.

  Publisert

 71. Ukerapport covid-19 for uke 6 er publisert

 72. SYSVAK-nett har fått slettefunksjon for feilregistrert vaksinering

  Nå kan kommuner og helseforetak slette feilregistrerte vaksinasjoner i SYSVAK-nett. Den nye funksjonen kan tas i bruk i dag den 17. februar.

  Publisert

 73. Prøverørsbehandling påvirker barnas vekst, men kun de første årene

  Barn født etter bruk av prøverørsbehandling er mindre ved fødsel, men vokser raskere de første leveårene enn barn unnfanget uten medisinsk bistand. Ved 17-årsalderen er forskjellene jevnet ut.

  Publisert

 74. Nedgang i antall meldte tilfeller med andre smittsomme sykdommer

  Antall tilfeller av meldte smittsomme sykdommer, bortsett fra covid-19, gikk ned også i januar, og er nå nesten like lavt som i april–mai 2020.

  Publisert Oppdatert

 75. Forsinkelser i vaksineleveranser til noen kommuner i Møre og Romsdal

  En av Pfizer sine vaksineleveranser til Norge kan ha et avvik. Avviket vil medføre en forsinket leveranse til enkelte kommuner i Møre og Romsdal.

  Publisert

 76. Folkehelseprofilene 2021 er publisert

  Nå er folkehelseprofilene for kommuner og bydeler publisert. Årets tema er fysisk aktivitet, og flere nye indikatorer er på plass.

  Publisert

 77. Nå virker Smittestopp på tvers av landegrenser

  Den norske Smittestopp-appen ble i dag tilkoblet andre smittesporingsapper i EU og EØS. Dermed ligger det til rette for varsling av smitte på tvers av landegrenser når det igjen blir mulig å reise.

  Publisert Oppdatert

 78. 300.000 doser av koronavaksine er gitt så langt

  Fram til 15. februar er det satt litt over 300.000 doser med koronavaksine, viser oppdaterte tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

  Publisert

 79. Milde og forbigående bivirkninger er vanlig

  Vaksinene fra BioNTech/Pfizer, Moderna og AstraZeneca har alle vist å gi en god stimulering av immunforsvaret, men med det følger det også en del ubehagelige, men forbigående bivirkninger.

  Publisert

 80. Etterslep i tallene for antall smittede

  Tallet på 425 nye smittede i Meldingssystem for smittsomme sykdommer skyldes et etterslep av registreringer.

  Publisert

 81. Norge får flere doser av BioNTech- og Pfizer-vaksinen

  Ny avtale som EU har inngått med BioNTech og Pfizer kan sikre Norge anslagsvis 2,24 millioner doser og en opsjon på 1,12 millioner doser.

  Publisert

 82. Ny koronavaksine til godkjenning

  Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA har startet en fortløpende vurdering av data om CureVac-vaksinen. Norge har avtale om omtrent to millioner doser av vaksinen i 2021 når den er godkjent.

  Publisert

 83. Intensivert teststrategi

  FHI gir nye råd om mer omfattende testing av personer som kan ha vært eksponert for smitte.

  Publisert

 84. Ukerapport covid-19 for uke 5

 85. Lite kunnskap om behandling av digital vold

  I dag vet vi ikke hvilken behandling som vil være virksom for personer som er utsatt for digital vold og dem som utøver digital vold. Det viser en systematisk kunnskapsoppsummering fra FHI.

  Publisert

 86. Norske småbarn spiser fortsatt for mye A-vitamin

  De siste årene er innholdet av A-vitamin i leverpostei redusert med 40 prosent for å redusere risikoen for høyt inntak av vitaminet. Likevel får småbarn i seg mer enn anbefalt mengde A-vitamin.

  Publisert

 87. FHI: AstraZeneca-vaksinen viser god effekt mot covid-19

  AstraZeneca-vaksinen er den tredje som er godkjent for bruk i Norge. Effektstudiene som godkjenningen bygger på viser god effekt på mild sykdom og enda høyere effekt mot alvorlig sykdom.

  Publisert

 88. Koronavaksine til ungdom 16-17 år

  Folkehelseinstituttet anbefaler koronavaksine til ungdom i alderen 16-17 år med høy risiko for alvorlig sykdom.

  Publisert

 89. Færre under 70 år dør av kreft og hjerte-karsykdommer nå enn før

  Norge har som mål å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 prosent innen 2030. Nå viser beregninger at vi er på god vei til å nå målet.

  Publisert

 90. Pandemien har hatt størst utslag på fysisk aktivitet og kosthold hos yngre voksne

  Covid-19-pandemien har påvirket både aktivitetsnivå, vekt og kosthold, viser en ny undersøkelse fra FHI. Endringen er størst blant yngre voksne mellom 18 og 24 år.

  Publisert

 91. Flere prøver med engelsk og sør-afrikansk virusvariant analysert i helgen

  I løpet av forrige uke har Folkehelseinstituttet og flere andre laboratorier analysert flere tidligere avgitte positive koronaprøver.

  Publisert

 92. Over 200.000 koronavaksinasjoner

  Fram til 8. februar er det er satt til sammen 218.015 doser med koronavaksine, viser oppdaterte tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

  Publisert

 93. De første vaksinedosene fra Astra Zeneca har kommet til Norge

  Natt til søndag 7 februar kom den første leveransen med vaksiner fra Astra Zeneca, til Norge. Leveransen var på 21 600 doser. Disse første dosene vil bli gitt til helsepersonell under 65 år.

  Publisert

 94. Enklere besøksrutiner for vaksinerte beboere i sykehjem

  De aller fleste av landets sykehjemsbeboere er nå vaksinert mot covid-19, og vil ha redusert risiko for å utvikle sykdom. Helsedirektoratet og FHI endrer derfor flere av rådene for besøk i sykehjem.

  Publisert

 95. Redusert smitte i serveringsbransjen etter både full og delvis skjenkestopp

  Bartendere og servitører har lenge vært blant yrkesgruppene med høyest andel koronasmittede. Da det ble innført helt eller delvis skjenkestopp, sank smitteforekomsten, viser en ny studie fra FHI.

  Publisert

 96. Covid-19 i skoler og barnehager i desember 2020

  Desember-tall: Folkehelseinstituttet har oppdatert oversikten over antall skoler og barnehager der tilfeller av covid-19 har ført til karantene av elever/barn og ansatte.

  Publisert

 97. Status vaksinasjonsprogrammet

  FHI anbefaler AstraZeneca vaksinen til personer under 65 år, den skal i første omgang tilbys helsepersonell. Samtidig presenteres to ulike scenario for når innbyggere i Norge kan få tilbudt koronavaks

  Publisert

 98. Økt tilgang på koronavaksine til spesialisthelsetjenesten

  Folkehelseinstituttet har satt av ytterligere 36.000 doser til spesialisthelsetjenesten.

  Publisert

 99. Ukerapport covid-19 for uke 4

 100. Informasjon om koronavaksinasjon på ulike språk og for syns- og hørselshemmede

  FHI tilbyr informasjon på 45 språk, tilrettelagt for syns- og hørselshemmede som tegnspråkvideo med tekster og stemme, og som lydfiler på flere språk. Det er sendt informasjon til punktskriftlesere.

  Publisert

 101. Vurderer vaksinestrategien hele tiden

  Folkehelseinstituttet får mange henvendelser fra media, kommuner og andre, om hvordan vi anbefaler å prioritere fordelingen av de vaksinene vi får til Norge.

  Publisert

 102. Inviterer over 54.000 vaksne i Møre og Romsdal til å delta i folkehelseundersøking

  Den 1. februar vil i overkant av 54.000 utvalde personar over 18 år i Møre og Romsdal få ein invitasjon på sms og e-post om å delta i ei folkehelseundersøking.

  Publisert

 103. Leveranse med koronavaksiner ble ikke utsatt for frost

  Temperaturkontroll av vaksineleveransen til Trondheim, Malvik og Melhus viser at den ikke ble utsatt for frost.

  Publisert

 104. Engelsk virusvariant påvist i Halden

  Analyser ved Folkehelseinstituttet har påvist den engelske virusvarianten hos en person fra Halden. Vedkommende var deltaker på et ishockeyarrangement i Halden 23 januar.

  Publisert

 105. Ny studie viser hva som kan være grunnen til at vi har bedre hørsel

  For første gang vet vi mer om hvorfor vi har bedre hørsel nå enn tidligere. Grunnen er trolig mindre støy på arbeidsplassen, færre ørebetennelser og færre røykere, viser en ny studie fra FHI.

  Publisert

 106. Tredje koronavaksine godkjent i Europa

  AstraZeneca vaksinen fikk fredag 29. januar en anbefaling om betinget godkjenning av det europeiske legemiddelkontoret (EMA)

  Publisert

 107. Over 100 000 har fått koronavaksine

  Oppdaterte tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK frem til 29. januar viser at det er satt til sammen 116 385 doser med koronavaksine.

  Publisert

 108. Sterk økning i antall koronavaksinasjoner fra uke 5

  Økt forutsigbarhet i vaksineleveranser bidrar til at Folkehelseinstituttet kan redusere beredskapslageret og doble utsendelsen av vaksinedoser i neste uke.

  Publisert

 109. Mulig å korte karantenetiden med PCR-test

  Covid-19 forskriften åpner nå for å forkorte karantenetiden med PCR-test. Når det foreligger negativt svar på prøven, tatt tidligst syv døgn etter mulig smitte, kan man avslutte karantenen.

  Publisert

 110. En leveranse med koronavaksiner kan ha blitt utsatt for frost

  En rutinemessig kvalitetssikring har avdekket at en leveranse med 342 vaksinedoser til Trondheim, Malvik og Melhus den 19. januar, kan ha blitt utsatt for frost.

  Publisert

 111. Nye virusvarianter en alvorlig trussel

  Nye varianter av koronaviruset blir sannsynligvis i løpet av de kommende månedene en trussel mot vår evne til å holde epidemien under kontroll.

  Publisert

 112. Ukerapport covid-19 for uke 3

 113. Nå også alder og kjønn i statistikken for koronavaksinering

  Per 26. januar har 80.358 personer fått 1. dose med koronavaksine, mens 3525 har fått 2. dose. Heretter publiseres også statistikk over antall vaksinasjoner fordelt i aldersgrupper og mellom kjønn.

  Publisert

 114. FHI sender SMS om Smittestopp til 25 kommuner

  FHI sendte 26. januar en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i de 25 kommunene som har fått innført strengere tiltak de siste dagene. Over en halv million brukere har lastet ned den så langt.

  Publisert

 115. Oppdatering om utbruddet i Nordre Follo

  40 nye tilfeller med den engelske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo.

  Publisert

 116. Smittestopp har passert en halv million nedlastinger

  Appen Smittestopp passerte en halv million nedlastinger det siste døgnet. Appen er frivillig å bruke, og gjør at du både kan få og gi raskt beskjed om smitte.

  Publisert

 117. FHI styrker kapasiteten for analyse av prøver

  FHI styrker kapasiteten for analyse av koronaprøver etter påvisningen av den engelske varianten av koronaviruset i Nordre Follo.

  Publisert

 118. FHI endrer foreløpig ikke anbefalinger om vaksinasjon

  Folkehelseinstituttet endrer foreløpig ikke anbefalingene om fordeling av vaksiner som følge av påvisningen av den engelske virusvarianten i Nordre Follo.

  Publisert

 119. Ekstra smitteverntiltak for ansatte i skoler og barnehager ved mistanke om den engelske virusvarianten

  Det er innført tiltak tilsv. regjeringens risikonivå 5 i Nordre Follo, Oslo, Ås, Frogn, Indre Østfold, Enebakk, Moss, Våler, Nesodden, Vestby. FHI anbefaler forsterkede smitteverntiltak for ansatte.

  Publisert

 120. Særskilte råd til helsetjenesten i forbindelse med engelsk virusvariant

  FHI gir enkelte særskilte og midlertidige råd for helsetjenesten i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo der den engelske virusvarianten (501Y.V1 (VOC 202012/01)) er påvist hos to sykehjemsbeboere.

  Publisert

 121. Lavere leveranse av AstraZeneca i februar

  FHI har blitt informert om at vi får et volum fra AstraZeneca som er betydelig lavere enn tidligere prognoser.

  Publisert

 122. Engelsk virusvariant påvist i utbrudd i Nordre Follo

  Den engelske virusvarianten er påvist hos to sykehjemsbeboere på et sykehjem i Nordre Follo, med mulig spredning til en barnehage.

  Publisert

 123. Helsepersonell ser vaksinasjon i kjernejournal

  Nå kan helsepersonell se pasientens vaksinasjonsoversikt i sanntid via kjernejournal. Dette er særlig aktuelt for alle som nå skal vaksinere mot Covid-19 og nyttig i all annen vaksinasjon.

  Publisert

 124. Pasientsikkerhet og riktige vaksinasjonstall

  Et tall media og mange er opptatt av nå, er hvor mange som er vaksinert. Disse tallene henter FHI ut fra det Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

  Publisert

 125. Ukerapport covid-19 for uke 2 er publisert

 126. 18 nye koronadødsfall registrert i FHIs systemer som følge av etterregistrering og dødsfall i uke 3.

  Økningen skyldes en kombinasjon av dødsfall de siste dagene, etterregistrering av dødsfall og oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret.

  Publisert

 127. Bedre stat-prisen til Direktoratet for e-helse og FHI

  Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for e-helse ble i dag tildelt Bedre stat-prisen 2021 for elektronisk melding av dødsfall og dødsårsak.

  Publisert

 128. Lettelser i koronatiltakene: tilbake til gult nivå på skoler

  Regjeringen har endret det nasjonale tiltaksnivået mot korona for ungdomsskoler og videregående skoler, som fra 20. januar 2021 går tilbake til gult nivå. Hva skal til for å vurdere rødt nivå?

  Publisert

 129. Internasjonal omtale av dødsfall etter koronavaksinering

  En stor andel av de første som tilbys koronavaksinasjon i Norge er eldre, ofte med alvorlige underliggende sykdommer. Meldte dødsfall i tilknytning til vaksinasjon har skapt internasjonal omtale.

  Publisert

 130. Webinar om ikke-smittsomme sykdommer 16. februar

  Hvordan er utviklingen innen ikke-smittsomme sykdommer? 16. februar er det tid for et webinar som tar for seg det meste knyttet til utviklingen av ikke-smittsomme sykdommer.

  Publisert

 131. Risikofaktorer for død etter covid-19 første halvår 2020

  Bortsett fra høyere alder, var tidligere hjerneslag, kreft med spredning og det å være mann forbundet med økt risiko for død etter påvist covid-19.

  Publisert

 132. Trøndere får påminnelse om Smittestopp

  FHI sender i dag en SMS om appen Smittestopp til 360 000 trøndere over 16 år. Målet er at flere skal laste ned appen.

  Publisert

 133. FHI presiserer

  Det er riktig at tallet på 6,4 prosent positive prøver to dager i romjulen viste seg å være feil. Men det er ikke riktig at dette tallet alene var grunnlaget for FHIs råd om nye tiltak.

  Publisert

 134. Fortsatt nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I desember ble det rapportert 43 prosent færre tilfeller av smittsomme sykdommer enn i tilsvarende periode i fjor.

  Publisert

 135. Midlertidig reduksjon i vaksineleveransene fra leverandøren Pfizer til hele Europa

  Legemiddelselskapet Pfizer, som leverer vaksinen Norge har startet å vaksinere befolkningen med, meldte i dag at det blir reduserte vaksineleveranser alt fra neste uke og en periode fremover.

  Publisert

 136. Ukerapport covid-19 for uke 1 er publisert

 137. Nye virusvarianter en alvorlig trussel

  Variantene sprer seg lettere. Dersom variantene får fotfeste i Norge, vil det kreves langt mer effektive tiltak enn i dag for å holde epidemien under kontroll.

  Publisert

 138. Onsdag er det registrert 26 nye koronadødsfall i FHIs systemer

  Økningen skyldes en kombinasjon av dødsfall de siste dagene, etterregistrering av dødsfall og oppdaterte tall fra Dødsårsaksregisteret.

  Publisert

 139. Dagens vaksinasjonstall noe lavere etter tekniske problemer

  SYSVAK-nett var nede deler av dagen i går, den 11. januar. Dette har ført til at det ikke er så mange nye registrerte vaksinasjoner i dag. Dagens tall blir publisert klokken 13 på fhi.no.

  Publisert

 140. Koronavaksinen fra Moderna på vei til Norge

  Norge mottar 4000 doser av koronavaksinen fra leverandøren Moderna på ettermiddagen den 12. januar.

  Publisert

 141. Nye tall for koronasmitte i ulike yrkesgrupper

  Nye tall viser at det fortsatt er mest koronasmitte blant ansatte i serveringsbransjen. Men også barnehageansatte, grunnskolelærere og -assistenter i Oslo-området har økt smitte.

  Publisert Oppdatert

 142. Mulig økt risiko for allergisk reaksjon ved koronavaksinasjon

  Myndighetene i flere land undersøker nå årsaken til at noen personer som tidligere har hatt alvorlige allergiske reaksjoner, har fått allergisjokk kort tid etter vaksinasjon.

  Publisert Oppdatert

 143. Barneskoleelever bringer i liten grad koronasmitte videre på skolen

  Barn i barneskolealder viderefører sjelden koronaviruset på skolene, viser en ny studie. Studien omfatter 292 skolerelaterte kontakter til 13 barn som testet positivt på koronavirus i Oslo og Viken.

  Publisert

 144. Sju av ti ønsker å vaksinere seg mot koronaviruset

  Andelen som vil vaksinere seg mot koronaviruset har økt siden forrige måling, mens 93 prosent av dem som mangler informasjon før de tar stilling til vaksinering ønsker mer informasjon om bivirkninger.

  Publisert

 145. De fleste kommunene starter vaksineringen denne uken

  Av Norges 356 kommuner starter 350 med vaksinering denne uken, men det er begrenset med doser den første tiden.

  Publisert

 146. Koronavaksinene fordeles etter antallet i risikogruppene

  Vaksinene fordeles i starten i hovedsak etter hvor mange det er i risikogruppene i kommunene. De bør dermed komme omtrent samtidig nedover prioriteringslisten, selv om variasjoner nok vil skje.

  Publisert

 147. Publisering av vaksinasjonsstatistikk fra SYSVAK

  Folkehelseinstituttet publiserer i dag de første tallene om antall gitte koronavaksinedoser fra Nasjonalt vaksinasjonsregister, SYSVAK.

  Publisert

 148. Mishandling av barn fanges ikke opp under pandemien

  Antall innmeldte saker har gått betydelig ned, men det er grunn til å tro at det skyldes nedstengningen. Solid kunnskap tilsier at mishandling øker i krisetider.

  Publisert

 149. Smittespredningen øker i Norge

  Smittespredningen øker i Norge, viser siste ukesrapport fra FHI. R-tallet er nå beregnet til å ligge på 1,4.

  Publisert