Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «God tilgang på fastleger gir bedre nyfødthelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • God tilgang på fastleger gir bedre nyfødthelse

Forskningsfunn

God tilgang på fastleger gir bedre nyfødthelse

God tilgang på fastleger gir bedre nyfødthelse

Ny studie fra Senter for fruktbarhet og helse har funnet sammenheng mellom høy fastlegedekning og bedre nyfødthelse. Flere fastleger reduserte antall dødfødsler, ga høyere fødselsvekt, og økte kvaliteten i helsetilbudet for gravide.

i-Pt9Hgzw-X3.jpg

Ny studie fra Senter for fruktbarhet og helse har funnet sammenheng mellom høy fastlegedekning og bedre nyfødthelse. Flere fastleger reduserte antall dødfødsler, ga høyere fødselsvekt, og økte kvaliteten i helsetilbudet for gravide.


Fastlegenes betydning for folkehelsen

Ifølge Legeforeningen er fastlegene overarbeidet, rekrutteringen vanskelig og mangelen på fastleger har aldri vært større. Hele 85 prosent av norske kommuner oppgir at de har store problemer med å rekruttere fastleger.

God og stabil fastlegedekning sikrer tilgjengelighet og kontinuitet i lege-pasientforholdet. En god fastlegeordning forventes å gi pasientene sikrere diagnose, bedre behandling og mer systematisk oppfølging. Den ultimate gevinsten er bedre helse. Men kan vi slå fast at flere fastleger i kommunene gjør at innbyggernes helse faktisk er bedre?

Forskere ved Senter for fruktbarhet og helse har forsøkt å belyse denne problemstillingen.

–  Vi har undersøkt om høyere fastlegedekning påvirker et spesifikt felt av innbyggerens helse, nemlig nyfødthelsen. Selv om dette er interessant i seg selv er det også relatert til det mer overordnede spørsmålet om økt legetetthet bedrer helsen i befolkningen generelt, sier Jonas Minet Kinge, seniorforsker ved Senter for fruktbarhet og helse. Kinge er en av forskerne bak studien: The impact of primary care physician density on perinatal health: Evidence from a natural experiment

Naturlig eksperiment

Selv om man har tall på antall fastleger per innbygger og data om innbyggernes helse på kommunalt nivå, vil ikke disse tallene i seg selv kunne vise om antall fastleger faktisk påvirker helseutfall. Årsaken er at en sammenheng mellom fastlegedekning og helseutfall ikke utelukker andre faktorer. For eksempel, er det ikke tilfeldig hvor fastlegene jobber, og det er heller ikke tilfeldig i hvilken kommune pasientene bor. Det ideelle forskningseksperimentet er en randomisert studie, hvor man varierer legedekningen i noen områder og følger helsen til innbyggerne over tid i de samme områdene.

I mangel av muligheten for å påvirke legetettheten i kommunene direkte i en kontrollert studie, har forskerne i stedet utført et såkalt naturlig eksperiment. I Norge, fra 1992 og fremover, fikk fastleger som valgte å jobbe i noen få utvalgte kommuner en årlig reduksjon i studielånet på 10 prosent. Dette insentivet var effektivt. Fra 1997 økte antallet fastleger i disse utvalgte kommunene betydelig mer enn i resten av landet.

Her var vilkårene til stede for et naturlig eksperiment, hvor noen kommuner så en økning i legedekningen, mens andre kommuner ikke hadde en endring i legedekningen. Forskerne sammenlignet forskjellene i fødselsutfall før og etter økningen i legedekning, med fødselsutfall i kontrollkommuner hvor dette insentivet ikke var på plass.

Redusert antall dødfødsler med høyere fastlegetetthet

– Vi fant en reduksjon i dødfødsler og en økning i fødselsvekt i kommuner med høyere legetetthet. Ytterligere analyser i andre data, ga oss mer informasjon. De viste at en økning i antallet fastleger i kommunen var assosiert med flere svangerskapskontroller, og at legen fikk anledning til å bruke lenger tid på hver kontroll, fastslår Kinge.

Det ser derfor ut til at flere fastleger økte kvaliteten i helsetilbudet, med bedre oppfølging av kompliserte svangerskap samt bedre tid til å gi god helseinformasjon til den gravide.

–  I denne studien vil vi derfor konkludere med at flere leger gjorde at intensjonene bak fastlegeordningen, som for eksempel bedre oppfølging, lettere kunne ivaretas. Det resulterte i en helsegevinst i nyfødthelsen, avslutter Kinge.

Om studien

Analysene ble utført på befolkningen i Norge fra 1986 til 2007, basert på individdata fra blant annet Medisinsk fødselsregister. Studien er publisert i Health Economics.

Les mer om studien her: Jonas Minet Kinge, Jostein Ivar Grytten, (2021). The impact of primary care physician density on perinatal health: Evidence from a natural experimentHealth Economics doi: 10.1002/hec.4426