Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Studie finner at foreldreveiledning virker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Studie finner at foreldreveiledning virker

Forskningsfunn

Studie finner at foreldreveiledning virker

Deltagelse i foreldreveiledningsgruppe fører til økt mestring i foreldrerollen og en bedret relasjon mellom foreldre og barn, viser ny studie av International Child Development Programme (ICDP) i Norge gjennomført av Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com.
Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Deltagelse i foreldreveiledningsgruppe fører til økt mestring i foreldrerollen og en bedret relasjon mellom foreldre og barn, viser ny studie av International Child Development Programme (ICDP) i Norge gjennomført av Folkehelseinstituttet.


Foreldreveiledning et utbredt tiltak – som tilbys foreldre som opplever utfordringer knyttet til det å ha barn, og forebyggende til foreldre som ikke opplever denne typen vansker. I Norge benytter mange foreldre seg av tilbudet i kommunen de bor.

Folkehelseinstituttet har fra 2017-2021 gjennomført en studie av det mest utbredte offentlige foreldreveiledningsprogrammet, “International Child Development Programme” (ICDP). Målet med studien var å finne ut hvilken effekt programmet har i Norge, og undersøke om ICDP kan bidra til en positiv endring i rollen som foreldre, styrke relasjonen mellom foreldre og barn samt bedre barns trivsel.

I studien har man sett på “standardversjonen av ICDP”, som er rettet mot hele befolkningen. ICDP tilbys også til spesifikke grupper, noe denne studien ikke har undersøkt.

Studien viser at ICDP-veiledning har positiv effekt på foreldrene og relasjonen mellom foreldre og barn. I studien kommer det frem at foreldrene føler seg tryggere i foreldrerollen etter å ha deltatt i ICDP-programmet.

– Foreldrene melder at de føler mer nærhet til barnet sitt, opplever mindre konflikter om barneoppdragelse i parforholdet, og har en mer støttende foreldrestil etter avsluttet ICDP-veiledning, sammenlignet med kontrollgruppen som ikke var med i programmet, sier prosjektrådgiver Eia Elena Skjønsberg.  

De rapporterte effektene er riktignok små, men kan likevel være av betydning ettersom ICDP-tiltaket når ut til mange foreldre og barn.

Gjennom studien ønsket man også å se på om endringen hos foreldrene, som følge av programmet,videre har ført til endring hos barna. Her fant studien minimal eller ingen endring.

– Programmet er først og fremst rettet mot foreldre og foreldre-barn-relasjonen, det er derfor ikke særlig overraskende at vi ser liten endring hos barna, sier Idun Brekke, forsker ved avdeling for Barns helse og utvikling.

Programmet oppgis å ha en forbyggende virkning over tid ved at positive endringer hos foreldrene på lengre sikt fører til at barna får det bedre. I denne studien er effektene undersøkt frem til fire måneder etter endt gruppe, legger Brekke til.

Design: RCT-studie, familiene som deltok i studien ble tilfeldig trukket til å være enten i intervensjons- eller kontrollgruppe

 

Intervensjonsgruppene

(mottok ICDP)

Kontrollgruppene

(mottok ikke ICDP)

Antall foreldre

292

298

Måletidspunkt 1 (t1)

Før oppstart av grupper

Før oppstart av grupper

                                 t2

Rett etter avsluttet ICDP-gruppe

Etter 10 uker

                                 t3

 Seks måneder etter t1

Seks måneder etter t1


– Vi ser gjennom studien at standardversjonen av ICDP-tiltaket kan se ut til å være et hensiktsmessig verktøy i arbeidet med å styrke omsorgspersoner i foreldrerollen og bedre samspillet mellom foreldre og barn, avslutter Brekke.

For mer informasjon om ICDP, se