Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskjell i aldring i Norge og Russland»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskjell i aldring i Norge og Russland

Forskningsfunn

Forskjell i aldring i Norge og Russland

Russiske menn og kvinner har henholdsvis 14 og 7 års lavere forventet levealder enn norske menn og kvinner, og en ny studie fra FHI tyder på forskjeller i aldring.

Eldre mann trener (Colourbox).
Eldre mann trener (Colourbox).

Russiske menn og kvinner har henholdsvis 14 og 7 års lavere forventet levealder enn norske menn og kvinner, og en ny studie fra FHI tyder på forskjeller i aldring.


Gripestyrke er en aldringsmarkør. Høy gripestyrke har sammenheng med bedre overlevelse og bedre helse enn lav gripestyrke.

Resultatene fra de russiske deltakerne viste at de hadde gjennomgående lavere gripestyrke i alderen 40-69 år sammenliknet med deltakere fra Norge.

–Dette kan tyde på at russere i større grad enn nordmenn møter alderdommen med redusert fysisk yteevne og vil trenge mer hjelp i hverdagen, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved FHI

–I vår studie hadde vi med både personer i alderen 40-69 år, med høy og lav utdanning og inntekt. Funnene viser at forskjell i aldring oppstår tidlig i livet, allerede ved 40-års alderen. Derfor er forebygging og tilrettelegging for en sunn og frisk aldring viktig, legger Strand til.

Tydelige forskjeller i gripestyrke – høydeforskjeller en viktig forklaring

Flere av deltakerne fra Russland røykte, hadde mer forekomst av hjerte-kar sykdommer, diabetes og artrose en de norske deltakerne. Russerne hadde også høyere BMI, spesielt blant kvinnene. Rapportert alkoholforbruk var ganske likt blant russerne og nordmennene. De norske deltakerne var høyere enn de russiske, spesielt blant de eldste. 

–Vi ville undersøke om faktorer, som utdanning, underliggende sykdommer, høyde, vekt, røyking, og alkoholbruk, kunne forklare observerte forskjeller i gripestyrke mellom de russiske og norske utvalgene, forklarer Strand.

Gripestyrken blant menn var høyere i det norske utvalget sammenliknet med det russiske. I snitt var gripestyrken til norske 69 åringer det samme som for 62 åringer i Russland. Etter justering for høyde ble forskjellene mindre, særlig for de eldste.

–Vi så det samme mønsteret for kvinner og for de eldste kvinnene var det ikke lenger forskjell i gripestyrke etter vi korrigerte for høyde. Det viser at høyden til en befolkning er en viktig indikator på god helse og aldring.

2021-2030 er tiåret for frisk og god aldring

FN har erklært 2021 som startåret for «Decade of healthy ageing»; tiåret for frisk og god aldring.

I denne satsingen presiserer WHO at det er viktig å se på funksjonsnivå og ikke kun på sykdommer som mål for god helse og muligheten til å leve uavhengig i eldre år. Gripestyrke er en objektiv markør for aldring, foreslått av WHO. 

Om studien: 

Forfatterne bak studien er; Rachel Cooper, Vladimir M. Shkolnikov,Alexander V. Kudryavtsev, Sofia Malyutina, Andrew Ryabikov, Laila Arnesdatter Hopstock, Jonas Johansson, Sarah Cook,David A. Leon, Bjørn Heine Strand. 

-Denne studien er en del av arbeidet til prosjektet «Ageing and frailty in contrasting populations: defining opportunities for interventions in Norway and Russia based on new research insights» finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, sier Bjørn Heine Strand, som leder prosjektet.