Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mindre ammoniakkutslipp gir best effekt på luftkvaliteten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mindre ammoniakkutslipp gir best effekt på luftkvaliteten

Forskningsfunn

Mindre ammoniakkutslipp gir best effekt på luftkvaliteten

Å redusere ammoniakkutslippene er lønnsomt. Det vil gi den største gevinsten til forbedring av luftkvaliteten ved at nivået av fint svevestøv synker. Det viser resultater fra en studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Å redusere ammoniakkutslippene er lønnsomt. Det vil gi den største gevinsten til forbedring av luftkvaliteten ved at nivået av fint svevestøv synker. Det viser resultater fra en studie som Folkehelseinstituttet har deltatt i.


Folkehelseinstituttet (FHI) har deltatt i en internasjonal studie som har undersøkt muligheten for å redusere nitrogeninnholdet i lufta på en kostnadseffektiv måte, for å oppnå bedre luftkvalitet og folkehelse. Resultatene er publisert i tidsskriftet Science. 

Mer lønnsomt å redusere ammoniakk enn nitrogendioksid 

For å få ned svevestøvnivåene i lufta, er det mer lønnsomt å redusere ammoniakkutslipp enn å redusere nitrogendioksidutslipp, viser studien.

– Nitrogenutslipp bidrar til 40 prosent av forurensningen av fint svevestøv globalt, og nye metoder viser at det å redusere ammoniakk bidrar mye mer enn nitrogendioksid. Den marginale reduksjonskostnaden for ammoniakkutslipp er bare 10 prosent av svoveldioksidutslippene globalt, noe som understreker prioriteringen av ammoniakkreduksjon sier seniorforsker Shilpa Rao-Skirbekk ved FHI.

– Å redusere ammoniakkforurensning har mange fordeler for helsen, naturen, klimaet og økonomien. Det er viktig å sette dette på agendaen i global politikkutforming, legger hun til.  

Store fordeler for landbruket 

Globalt bidrar landbruket mer til fint svevestøv (PM2.5) enn trafikken, og landbruket kan oppnå de største gevinstene ved å redusere ammoniakkinnholdet i lufta. Der kan det settes i verk enkle og billige tiltak, for eksempel ved å bruke nitrogenholdig gjødsel på en best mulig måte.  

– Resultatene fra studien viser at dette ikke bare vil redusere nitrogenutslipp, men også redusere bruk av nitrogenholdig gjødsel. Ut ifra et globalt perspektiv kan det spare landbruket for kostnader, sier Rao-Skirbekk. 

Også ved forbrenning av fossilt brensel, brenning av biomasse og avfallsbehandling vil man dra nytte av fordeler ved reduserte ammoniakkutslipp. 

Viktig kunnskap om nitrogen og luftforurensning 

Vi har etter hvert fått mye kunnskap om rollen svevestøv og svoveldioksid spiller i luftforurensning, og hvordan vi kan overvåke og redusere utslippene. Vi har imidlertid manglet kunnskap om hva nitrogen bidrar til i denne sammenhengen. I denne studien har forskerne utviklet en ny metode for å beregne hvor mye nitrogenutslipp bidrar i den totale konsentrasjonen av fint svevestøv, og hvordan dette påvirker helsen. Ved hjelp av denne modellen kan man også beregne hvor mye man sparer ved å redusere nitrogenutslipp.  

Forskerne brukte modeller for å simulere den totale svevestøvkonsentrasjonen med og uten nitrogenutslipp. De fant ut at utslipp av ammoniakk bidro mer til svevestøv enn utslipp av nitrogendioksid. De beregnet også hva det vil koste å redusere nitrogenutslipp mellom sektorer og land, og kalkulerte hvor stor helseeffekten er fra svevestøvforurensning og nitrogenutslipp.  

I studien behandlet forskerne helseeffektene av ammoniakk og nitrogendioksid i PM2.5 på samme måte fordi det mangler bevis på individuelle helseeffekter av ulike kjemikalier i PM2.5. Vi trenger fortsatt studier som utforsker de individuelle effektene, og hvordan disse sammenlignes med for eksempel svevestøv fra trafikk og forbrenningsprosesser. 

Nitrogenforurensning

  • Ammoniakk (NH3) og nitrogendioksid (NOx) er nøkkelkomponenter i svevestøv. Disse gassene bidrar til dårlig luftkvalitet som kan forverre hjerte-, kar- og luftveislidelser, og føre til for tidlig død.

  • Nitrat fra gjødsel og industri forurenser naturen og utgjør en helserisiko for mennesker, dyr og planter. 

  • Nitrogendioksid er en klimagass som svekker ozonlaget, og er 300 ganger kraftigere enn karbondioksid.

  • 80 prosent av nitrogen er bortkastet på grunn av ineffektiv bruk.

  • Gjødsling fører til utslipp både av nitrogendioksid og ammoniakk.

  • Global oppvarming forverrer ammoniakkforurensningen.

Referanse

Baojing Gu, Lin Zhang, Rita Van Dingenen, Massimo Vieno, Hans JM Van Grinsven, Xiuming Zhang, Shaohui Zhang, Youfan Chen, Sitong Wang, Chenchen Ren, Shilpa Rao, Mike Holland, Wilfried Winiwarter, Deli Chen, Jianming Xu, Mark A. Sutton. Abating ammonia is more cost-effective than nitrogen oxides for mitigating PM2.5 air pollution. Science, Vol 374, Issue 6568, 356-367 (2021). DOI:10.1126/science.abf8623