Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny studie: Blødninger etter covid-19-vaksiner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny studie: Blødninger etter covid-19-vaksiner

Forskningsfunn

Ny studie: Blødninger etter covid-19-vaksiner

Vektorvaksiner forårsaker oftere blødningsepisoder enn mRNA-vaksiner, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

Ung kvinner får vaksine
Kvinner opplever oftere blødningsepisoder etter vaksine mot covid-19 enn menn gjør. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Vektorvaksiner forårsaker oftere blødningsepisoder enn mRNA-vaksiner, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.


 – Funnene viser at vektorvaksinene oftere fører til hudblødninger, neseblødninger eller blødning fra tannkjøtt enn mRNA-vaksinene, sier lege og forsker Lill Trogstad ved Folkehelseinstituttet (FHI).

I en ny studie har forskere sammenlignet forekomsten av blødninger etter første vaksinasjonsdose hos personer som har fått vektorvaksiner og mRNA-vaksiner. Ved vektorvaksine opplevde 2.8 prosent av de vaksinerte blødninger. Tilsvarende tall for de som fikk mRNA-vaksine var 0.1. Sannsynligheten for å oppleve blødningsepisoder var 20 ganger høyere hos personer vaksinert med vektorvaksine sammenliknet med mRNA-vaksine.

 – Tallene kan bety at vektorvaksinen ikke bare fører til alvorlige tilfellene med blodpropp og lavt antall plater slik vi har sett i sjeldne tilfeller, men også kan føre til mindre blødningsepisoder hos en større andel av de vaksinerte. Vi trenger ytterligere studier for å forstå mulige mekanismer som ligger bak, sier Trogstad.

Studien er ennå ikke publisert i tidsskrift, det vil si at den er såkalt preprint.

Høyere blødningsforekomst blant kvinner

Flere kvinner enn menn meldte om blødninger. 3,1 prosent av kvinnene som fikk vektorvaksine rapporterte om hudblødning mot 1,3 prosent av mennene. Det utgjør 115 av 3752 kvinner og 9 av 685 menn. Den økte forekomsten blant kvinner er i tråd med det man har sett blant pasienter innlagt med blodpropp og lavt antall blodplater ved sykehus i Norge og Tyskland.

Forskerne fant ingen økt forekomst av blødninger i risikogruppene. Det var heller ingen forskjell mellom aldersgrupper. Studiepopulasjonen var imidlertid relativt ung, slik at en grundig analyse av alders innvirkning ikke lot seg gjennomføre.

Bakgrunn og metode

I Norge og Tyskland har det vært flere svært alvorlige tilfeller med blodpropp og lavt antall blodplater hos personer som har fått vektorvaksine mot covid-19. Forskerne antok derfor at en større gruppe forsøkspersoner vaksinert med en vektorvaksine kunne ha opplevd mindre alvorlige blødningsreaksjoner.

De spurte deltakere i den pågående befolkningsbaserte MoBa-undersøkelsen (Den norske mor-, far- og barnundersøkelsen) om de hadde opplevd bivirkninger, inkludert blødninger fra hud, nese og tannkjøtt, etter covid-19-vaksinasjon. Deretter sammenlignet forskerne blødningsforekomsten mellom gruppene som hadde fått vektorvaksine og mRNA-vaksine.

66 643 deltakere svarte på undersøkelsen. 11 prosent oppga at de hadde fått vaksine mot covid-19. 2874 rapporterte å ha blitt vaksinert med en mRNA-vaksine og 4437 med vektorvaksinen fra AstraZeneca.