Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Drikker for ikke å gå glipp av noe spennende»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Drikker for ikke å gå glipp av noe spennende

Forskningsfunn

Drikker for ikke å gå glipp av noe spennende

Ungdommer som ofte opplever frykt for å gå glipp av sosiale hendelser, drikker mer alkohol, viser nye forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet.

Ungdommer som sitter rundt et bord med alkohol
Ungdommer er forskjellige når det gjelder frykt for å gå glipp av opplevelser. Foto: Colourbox

Ungdommer som ofte opplever frykt for å gå glipp av sosiale hendelser, drikker mer alkohol, viser nye forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet.


Drikker for ikke å gå glipp av noe spennende

Ungdommer som ofte opplever frykt for å gå glipp av sosiale hendelser, drikker mer alkohol, viser nye forskningsresultater fra Folkehelseinstituttet.

Enkelte har en vedvarende frykt for at andre har gode eller morsomme opplevelser som de selv ikke får tatt del i, på engelsk kalt Fear of Missing Out (FOMO). Nå har forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI) undersøkt sammenhengen mellom FOMO og alkoholkonsum hos ungdom.

Les artikkelen her: Fear of missing out and binge-drinking among adolescents

Mange vil alltid være oppdatert

Ungdommer er forskjellige når det gjelder i hvilken grad de frykter å gå glipp av opplevelser. Noen bryr seg lite om hva andre driver med, mens andre er ekstremt opptatt av dette og blir svært opprørt hvis de går glipp av noe.

FOMO som fenomen har fått økt forskningsinteresse det siste tiåret. Tidligere studier har vist at jo oftere ungdommer opplever FOMO, desto mer tid bruker de på sosiale medier som Facebook og Instagram. Det skyldes antakelig at de vil være oppdatert på hva som skjer for å unngå å gå glipp av noe.

I FHI-studien undersøkte forskerne sammenhengen mellom FOMO og hvor ofte norske ungdommer rapporterer om høyt alkoholkonsum. Resultatene ble nylig publisert i tidsskriftet Drug and alcohol review. 

– De nye resultatene viser at FOMO kan være med å forklare hvorfor unge mennesker drar på fest og drikker alkohol, sier seniorforsker Geir Scott Brunborg ved FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

Høy FOMO-skår = oftere beruset

Resultatene viser at ungdommer med høye skår på en FOMO-indeks drakk seg oftere til beruselse enn ungdommer med lav skår. Denne sammenhengen kunne ikke forklares av deltakernes alder, kjønn, spenningssøken, psykiske helse eller evne til selvregulering.

–  Selv etter at vi har justert for andre faktorer som vi vet påvirker alkoholkonsum, fant vi en klar sammenheng mellom høy skår av FOMO og større sannsynlighet for overdreven drikking, konstaterer Scott Brunborg.

Resultatene kan brukes i forebyggende ungdomsarbeid

Geir Scott Brunborg mener det kan være flere grunner til at ungdom som frykter å gå glipp av spennende opplevelser oftere rapporterer om høyt alkoholkonsum.

–  En mulig forklaring på denne sammenhengen er at ungdommer med høy FOMO-indeks, oftere får vite om muligheter til å drikke fordi de er mer på sosiale medier. En annen forklaring er at FOMO kan skyldes manglende følelse av kompetanse, autonomi og samhold – og at alkohol, i hvert fall midlertidig, kan forsterke disse følelsene, sier Scott Brunborg.

Funnene kan være relevante i arbeid med ungdom og overdreven alkoholbruk.

–  Foreldre, lærere og andre som driver med forebygging rettet mot unge, kan ha nytte av å vite at alkoholbruk, og eventuelle skadevirkninger, kan begrenses hvis tiltak rettes mot unge som rapporterer høy FOMO-indeks, avslutter Geir Scott Brunborg.

2500 deltakere

Forskerne benyttet data fra over 2500 norske deltakere i alderen 15–17 år fra MITT-LIV-undersøkelsen for å undersøke sammenhengen mellom FOMO og alkoholkonsum hos ungdom. MITT LIV-undersøkelsen er en skolebasert undersøkelse om ungdom og rusmidler, der utvalgte elever gjentatte ganger svarer på et detaljert spørreskjema.

Studien er en av de første til å se på sammenhengen mellom FOMO og alkoholkonsum i europeisk sammenheng. Denne sammenhengen har ikke tidligere blitt undersøkt blant ungdommer, verken i Norge eller andre europeiske land, men enkelte amerikanske studier av college-studenter tyder på at unge voksne som i stor grad opplever frykt for å gå glipp av sosiale hendelser oftere drar på fest.

Forfatterene bak studien: Geir S. Brunborg (FHI), Jens C. Skogen (FHI, UiS), Jasmina Burdzovic Andreas (FHI, UiO)

Referanse

Brunborg GS, Skogen JC, Burdzovic Andreas J. Fear of missing out and binge-drinking among adolescents. Drug Alcohol Rev. 2021 Jul 25. doi: 10.1111/dar.13356. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34309105/