Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapporter og trykksaker


Avgrens søket
 1. Systematisk oversikt

  Svangerskapsdiabetes - bør alle gravide screenes? Cochrane: Kort oppsummert

  Sammenlignet med å screene gravide med kjente risikofaktorer, så vil muligens en utvidelse til å screene alle gravide fange opp flere med svangerskapsdiabetes. Det viser en Cochrane-oversikt.

 2. Systematisk oversikt

  Progesteronbehandling til gravide fører trolig til færre spontanaborter: Cochrane: Kort oppsummert

  Progesteronbehandling til gravide i risiko for å miste fosteret tidlig i svangerskapet fører trolig til færre spontanaborter, men har muligens liten eller ingen innvirkning på for tidlig fødsel.

 3. Systematisk oversikt

  Premature barn som får morsmelkerstatning vil trolig få bedre vekst, men økt risiko for nektrotiserende enterokolitt

  Morsmelkerstatning til premature barn eller barn som har lav fødselsvekt gir trolig bedre vekstøkning, men øker trolig risikoen for nekrotiserende enterokolitt sammenlignet med å få donert morsmelk.

 4. Systematisk oversikt

  Nedtrapping av buprenorfin eller metadon for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

  Vi har oppsummert forskning om effekter for mor og barn av nedtrapping av buprenorfin eller metadon sammenliknet med fortsatt vedlikeholdsbehandling under svangerskapet.

 5. Notat

  Utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte

  Bestillerforum RHF, Nye Metoder, ba Folkehelseinstituttet gjøre en rask og forenklet prosess i vurderingen av utvidet Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte.

 6. PasOpp-rapport

  Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

  Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. Det er laget lokale rapporter og en nasjonal som viser resultatene samlet.

 7. Metodevurdering

  Metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn

  Formålet med denne metodevurderingen har vært å undersøke effekt, samt sikkerhet for både pasient og behandler, ved bruk av lystgass for sedering av barn ved små og smertefulle sykehusprosedyrer.

 8. Notat

  Hepatitt C og graviditet. En litteraturgjennomgang

  I denne litteraturgjennomgangen vurderes nytten av generell screening for hepatitt C i svangerskapet, og muligheten for å behandle hepatitt C i forbindelse med svangerskap.

 9. Systematisk oversikt

  Begrenset vektendring hos gravide med fedme: en systematisk oversikt

  På oppdrag fra Helsedirektoratet utførte vi en systematiske oversikt om effekter av tiltak for lav vektøkning eller vekttap for gravide med fedme.

 10. Forskningsoversikt

  Hva påvirker helsepersonells evner og muligheter til å yte god fødsels- og barselomsorg? Cochrane - kort oppsummert

  Blant helsepersonell i lav- og mellominntektsland er det flere faktorer som ser ut til å påvirke kvaliteten på behandlingen og oppfølgingen de gir innen fødsel- og barselomsorgen.

 11. Forskningsoversikt

  Tidlig samtale om sunne levevaner for gravide

  Denne systematiske oversikten ser på effekt av å ha én ekstra veiledningssamtale om levevaner med kvinner i første trimester av svangerskapet.

 12. Metodevurdering

  Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering

  Oppsummert forskning om NIPTs diagnostiske nøyaktighet for kjønnsbestemmelse, samt belyst kliniske, helseøkonomiske og etiske konsekvenser.

 13. Metodevurdering

  Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for påvisning av trisomi 21, 18 og 13

  Vi besvart spørsmål om NIPTs diagnostiske treffsikkerhet for påvisning av trisomi hos fosteret.

 14. Forskningsoversikt

  Nikotinerstatning får trolig flere gravide til å slutte å røyke

  Blant gravide som røyker vil trolig flere klare å slutte under svangerskapet med nikotinerstatning.

 15. Forskningsoversikt

  Jordmorstyrt oppfølging av gravide og fødende er et godt og trygt alternativ

  Oppfølging av jordmødre fører til at færre føder for tidlig, flere føder vaginalt og færre forløses med vakuum eller tang. Det gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte.

 16. Forskningsoversikt

  Trening gir gravide mindre rygg- og bekkenleddsmerter og bedre funksjon

  Trening for gravide med rygg- og bekkenleddsmerter fører trolig til at færre rapporterer smerte og at færre rapporterer sykefravær relatert til smerte.

 17. Forskningsoversikt

  Antibiotika før keisersnitt gir færre infeksjoner

  Kvinner som får antibiotika før de forløses ved keisersnitt, har mindre risiko for å få infeksjoner enn de som får antibiotika etter at navlestrengen er kuttet.

 18. Forskningsoversikt

  Epidural – tidlig eller sent til førstegangsfødende?

  Systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet

 19. Forskningsoversikt

  Psykososiale og psykologiske tiltak for forebygging av fødselsdepresjon

  Fødselsdepresjon kan føre til alvorlige konsekvenser for både mor og barn. Resultatene viser at psykososiale og psykologiske tiltak reduserer antall kvinner som utvikler fødselsdepresjon.

 20. Systematisk oversikt

  Progesteron for å forhindre for tidlig fødsel hos kvinner med økt risiko. Cochrane: Kort oppsummert

  Progesteron til gravide kvinner som tidligere har født for tidlig forhindrer muligens for tidlig fødsel. Det viser en Cochrane-oversikt fra 2013.