Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017

PasOpp rapport

Brukeres erfaringer med fødsels- og barselomsorgen i 2017 (PasOpp-rapporter)

Publisert

Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. For landet som helhet er det en tendens til at kvinnenes erfaringer fra fødeavdelingen er mer positive enn erfaringene fra barseloppholdet. Det er laget lokale rapporter.

Forside Nasjonale resultater.png

Rapportene viser resultatene fra en landsomfattende spørreundersøkelse blant kvinner som hadde født i fjerde kvartal 2017. For landet som helhet er det en tendens til at kvinnenes erfaringer fra fødeavdelingen er mer positive enn erfaringene fra barseloppholdet. Det er laget lokale rapporter.


Kontakt

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 11/2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Sjetne IS.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 en brukererfaringsundersøkelse blant kvinner som hadde født i siste kvartal 2017. Formålet med slike undersøkelser er å formidle systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring på ulike nivå i helsetjenesten.

Det er laget en nasjonal rapport som viser resultatene samlet for alle sykehus. Det er også laget separate rapporter som viser resultater for det enkelte sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF).

Metoden som er benyttet er i store trekk den samme som to tidligere undersøkelser. Det gjelder også utformingen av rapporten.

Sammendrag

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2018 en brukererfaringsundersøkelse blant kvinner som hadde født i siste kvartal 2017. Formålet med slike undersøkelser er å formidle systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring på ulike nivå i helsetjenesten.

Det er laget en nasjonal rapport som viser resultatene samlet for alle sykehus. Det er også laget separate rapporter som viser resultater for det enkelte sykehus, helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF).

Metoden som er benyttet er i store trekk den samme som to tidligere undersøkelser. Det gjelder også utformingen av rapporten.

I alt 8156 kvinner fikk forespørsel om å delta, og 3387 av dem svarte. Det gir en svarprosent på 41,5. For landet som helhet viser resultatene fra 2017 tendens til at kvinnenes erfaringer fra fødeavdelingen i er mer positive enn erfaringene under barseloppholdet.

Lokale rapporter

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord