Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Glukosebelastningstest i svangerskapet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Glukosebelastningstest i svangerskapet

Forskningskartlegging

Glukosebelastningstest i svangerskapet: en systematisk kartleggingsoversikt

Publisert

Helsedirektoratet ba Folkehelseinstituttet om å kartlegge forskning om hvilke erfaringer gravide har med å gjennomføre en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.

Forside Glukose.jpg

Helsedirektoratet ba Folkehelseinstituttet om å kartlegge forskning om hvilke erfaringer gravide har med å gjennomføre en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.


Rapporten kan lastes ned som PDF. På norsk. Engelsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Vist GE, Holte HH, Hval G, Næss GE, Pirnat A, Dahm KT.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-037-8

Hovedbudskap

Helsedirektoratet har bedt Folkehelseinstituttet om å kartlegge forskning om hvilke erfaringer gravide har med å gjennomføre en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.

Vi søkte systematisk i sju elektroniske databaser etter studier som omhandler gravides erfaringer med glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.

Vi inkluderte fire studier med til sammen 412 gravide som var blitt spurt om erfaring med eller mening om å få utført en glukosebelastningstest. Tre av studiene brukte spørreundersøkelse og i en studie ble kvinnene intervjuet. Studiene var utført i Australia, Canada, Tyskland og Sverige.

Vi fant også en studie som hadde intervjuet 17 gynekologer om deres erfaringer med å utføre glukosebelastningstest hos gravide. Denne studien var utført i Tyskland.

Sammendrag

Innledning

I forbindelse med oppdatering av den nasjonale faglige retningslinjen for svangerskapsdiabetes ønsker Helsedirektoratet en oversikt over hva som finnes av publisert forskning om gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes. Glukosebelastningstesten går ut på at det først tas en blodprøve, så drikker den gravide et middels stort glass med vann som inneholder en spesifisert mengde glukose (sukker). Etter to timer tas en ny blodprøve. Blodsukkernivået måles i de to blodprøvene. På hvilken måte påvirkes følelser, bevissthet eller holdninger til svangerskapet og egen helse positivt eller negativt av å ta denne testen?

Metode

Vi utførte en systematisk kartleggingsoversikt over forskning om gravides erfaringer med glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes. Vi benyttet følgende inklusjonskriterier:

Populasjon:       Gravide bosatt i vestlige land

Intervensjon:   Glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes

Utfall:                  Kvinners opplevelser og erfaringer, både positive og negative

Studiedesign:    Ingen begrensninger

Språk:                  dansk, engelsk, norsk og svensk

 

Systematisk litteratursøk i sju elektroniske databaser ble utført i mai 2019. To personer, uavhengig av hverandre, leste titler og abstrakt opp mot inklusjonskriteriene. Publikasjoner som en eller begge mente var potensielt relevante ble hentet i fulltekst og lest av to personer uavhengig av hverandre. En person hentet data fra studiene og en annen sjekket at riktig informasjon var korrekt hentet. Denne systematiske kartleggingsoversikten har ikke kvalitetsvurdert de inkluderte studiene, og derfor har vi kun presentert hvilke utfall som er rapportert i studiene, ikke hvilke resultater de kom frem til.

Resultat

Vi inkluderte fire studier med til sammen 412 gravide som var blitt spurt om erfaring med og eller mening om å få utført en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes. Tre av studiene brukte spørreundersøkelse og i en studie ble kvinnene intervjuet. Disse studiene var utført i Australia, Canada, Tyskland og Sverige.

Basert på semistrukturert intervju med 20 gravide ble det utviklet fire kategorier: gravides mening om screening for svangerskapsdiabetes; individuelle erfaringer med screeningen; begrunnelser for å utføre testen; forslag for fremtiden.

En av de tre studiene benyttet et spørreskjema med 117 spørsmål til 103 gravide, de identifiserte fem tema; kunnskap; informasjon og forberedelser; konsekvenser av sentraliserte tjenester; behandling og tilgjengelighet; deltakelse, ansvar og respekt for meninger. Fra de to andre studiene som benyttet spørreundersøkelse rapporterte den ene om bekvemmelighet ved testen, og den andre blant annet om erfaringer med screeningen.

Vi fant også en studie som hadde intervjuet 17 gynekologer om deres erfaringer med å utføre glukosebelastningstest hos gravide. Denne studien var utført i Tyskland.

Diskusjon

Vi fant kun fire studier som omhandler gravides opplevelser og erfaringer med å ta en glukosebelastningstest for å avdekke svangerskapsdiabetes.