Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Beskrivelse av studier av Nurse-Family Partnership»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Beskrivelse av studier av Nurse-Family Partnership

Notat

Beskrivelse av studier av Nurse-Family Partnership

Publisert

Nurse-Family Partnership er et program rettet mot mødre/foreldre og barn og består av hyppige hjemmebesøk og støtte av spesialopplært sykepleier (familie-sykepleier) fra tidlig i svangerskapet og gjennom de to første årene i barnets liv. Vi har gjennomgått publikasjoner fra seks RCTer om Nurse-Family Partnership og hentet ut data om PICO og detaljer om utfallsmål på barn samt styrkeberegninger.

Forside Nurse-Family Partnership.jpg

Nurse-Family Partnership er et program rettet mot mødre/foreldre og barn og består av hyppige hjemmebesøk og støtte av spesialopplært sykepleier (familie-sykepleier) fra tidlig i svangerskapet og gjennom de to første årene i barnets liv. Vi har gjennomgått publikasjoner fra seks RCTer om Nurse-Family Partnership og hentet ut data om PICO og detaljer om utfallsmål på barn samt styrkeberegninger.


Kan lastes ned som pdf. På norsk.

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Nøkleby H, Kucuk B, Borge TC.

Hovedbudskap

Vi skulle besvare følgende problemstillinger:

 1. For seks identifiserte randomiserte kontrollerte studier (RCTer) utført på Nurse-Family Partnership-programmet:
  • Hva er populasjon (inkludert setting og spesifikke inklusjonskriterier), tiltak (kort), sammenligning og utfall?
  • Hvordan beskriver forfatterne at de har gjort de statistiske styrkeberegningene og nås RCTenes mål om utvalgsstørrelser?
  • Hva er alle utfallsmål for barn 0-2 år og hvordan og når er de målt?

Dersom det var tid skulle vi også hente ut data om det faktiske utvalget i hver studie og om utfallsmål for barn etter fylte to år, samt se populasjon/inklusjonskriterier i de seks studiene i sammenheng.

    2. I tillegg skulle vi identifisere eventuelle nye studier av Nurse-Family Partnership i databasen Cochrane   Central Register of Controlled Trials (CENTRAL).