Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet forebygger urinlekkasje – Cochrane kort oppsummert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet forebygger urinlekkasje – Cochrane kort oppsummert

Forskningsomtale

Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet forebygger urinlekkasje – Cochrane kort oppsummert

Publisert

For kvinner som ikke har urinlekkasje fra før er det effektivt å gjøre bekkenbunnsøvelser i svangerskapet for å forebygge lekkasje senere i svangerskapet og opptil et halvt år etter fødsel. Svært få kvinner rapporterer bivirkninger assosiert med øvelsene. Det viser en Cochrane-oversikt.

For kvinner som ikke har urinlekkasje fra før er det effektivt å gjøre bekkenbunnsøvelser i svangerskapet for å forebygge lekkasje senere i svangerskapet og opptil et halvt år etter fødsel. Svært få kvinner rapporterer bivirkninger assosiert med øvelsene. Det viser en Cochrane-oversikt.


Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre

Om publikasjonen

 • Utgitt: 2021
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Forfattere: Reinar LM, Munthe-Kaas H.

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles og vurderes tilgjengelig forskning. I denne systematiske Cochrane-oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av bekkenbunnsøvelser (knipeøvelser) hos gravide eller kvinner som nylig har født for å forebygge eller behandle lekkasje for urin eller avføring?

Resultatene viser at for kvinner som ikke har urinlekkasje fra før vil bekkenbunnsøvelser i svangerskapet, som forebyggende tiltak:

 • trolig redusere antallet som har urinlekkasje sent i svangerskapet.
 • redusere antallet som har urinlekkasje tre til seks måneder etter fødsel.
 • trolig ha positiv og viktig innvirkning på livskvalitet målt seks til 12 måneder etter fødsel.
Tabell 1

Hva skjer?

UTEN knipeøvelser

MED knipeøvelser

Tillit til resultatet1

Urinlekkasje i svangerskapet

Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet reduserer trolig antallet som har urinlekkasje sent i svangerskapet  sammenliknet med ingen bekkenbunnstrening/vanlig praksis.

421

per 1000 kvinner.

160

per 1000 kvinner. (84 til 303)*

 

 

Middels

 

Urinlekkasje etter fødsel

Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet reduserer antallet som har urinlekkasje tre til seks måneder etter fødsel sammenliknet med ingen bekkenbunnstrening/vanlig praksis..

251

per 1000 kvinner

179

per 1000 kvinner (136 til 239)*

 

 

Stor

 

 

Lekkasje av avføring

Vi vet ikke effekten av bekkenbunnsøvelser i svangerskapet på lekkasje av avføring fordi ingen av studiene målte eller rapporterte dette.

 

Ble ikke rapportert

 

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

 

Tabell 2

Hva skjer?

UTEN knipeøvelser

MED knipeøvelser

Tillit til resultatet1

Livskvalitet

Bekkenbunnsøvelser i svangerskapet har trolig positiv og klinisk viktig innvirkning på livskvalitet** målt seks til 12 måneder etter fødsel.

2,66

poeng på en 0-10 pasienttilfredshetskala, (lav skår er best)

0,24

poeng på en 0-10 pasienttilfredshetskala (3,32 lavere til 1,52 lavere)

 

Middels

 

* Tallene i parentes viser feilmarginen (95 % konfidensintervall) - et mål på hvor usikkert resultatet er på grunn av tilfeldigheter. 1 Tilliten til resultatet handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten.

**Urininkontinens spesifisert livskvalitet (ICIQ-SF)  Skala fra 0 til 10, lav skår er best.

Bakgrunn

Ufrivillig urinlekkasje i forbindelse med graviditet og fødsel er ganske vanlig. Mer enn en tredjedel av kvinner opplever urinlekkasje i andre og tredje trimester i svangerskapet og omtrent en tredjedel har urinlekkasje de tre første måneder etter fødsel. Noen opplever også ufrivillig luftavgang samt lekkasje av avføring. Kvinner får ekstra kostnader hvis de rammes (innkjøp av bind/bleier, kostnader ved vask av tøy og tid og kostnader til lege- eller fysioterapibesøk, ev spesialisthelsetjeneste. Mindre direkte, men likevel svært viktige kostnader kan være begrensninger i sosial eller fysisk aktivitet for kvinnene. I tillegg er det kostnader ved ressursbruk i helsetjenesten. Ufrivillig lekkasje av urin eller avføring rammer altså mange kvinner og påvirker livskvaliteten i svangerskapet og i tiden etter fødsel.

Bekkenbunnsøvelser innebærer villet kniping/knipeøvelser av bekkenbunnsmuskulatur (rundt urinrør, skjede, lukkemuskel). Et treningsprogram vil gi råd om hyppighet, intensitet og progresjon og varighet av øvelsene. Treningsprogrammet vil vanligvis innebære ett eller flere sett av daglige øvelser over minst åtte uker. Etter at kvinner har fulgt innledningsprogrammet anbefales de gjerne oppfølgingsøvelser for å sikre effekt over lang tid. Mange jordmødre, fysioterapeuter, leger og helsesykepleiere i Norge vil gi kvinner rutinemessig informasjon om viktigheten av, samt råd om, knipeøvelser for å forebygge urinlekkasje.

Kvinner som ikke har ufrivillig urinlekkasje i svangerskapet vil trene bekkenbunnen for å forebygge lekkasje (inkontinens). Kvinner som får lekkasje i svangerskapet eller etter fødsel kan bli henvist til helsepersonell for behandling eller opplæring i treningsøvelser.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser august 2019, og fant 46 randomiserte kontrollerte studier med til sammen 10 832 kvinner.

Studiene inkluderte kvinner som gravide eller som hadde født og som hadde eller ikke hadde ufrivillig lekkasje av urin eller avføring. Forfatterne vurderte tre ulike sammenlikninger

 • Forebygging i svangerskapet for kvinner som ikke hadde lekkasje ved studiestart
 • Behandling for kvinner som hadde lekkasje i svangerskapet eller etter fødsel
 • Studier med kvinner med eller uten lekkasje ved studiestart

Forskerne i studiene hadde testet ut mange ulike former for bekkenbunnsøvelser, ulike former for intensitet, ulike former for «kniping», antall og hyppighet og med ulike former for opplæring og involvering av helsepersonell. Bekkenbunnsøvelsene ble sammenliknet med vanlig praksis/ ingen spesiell opplæring/oppfølging.

Forfatterne av oversikten vurderte effekten av

 • bekkenbunnsøvelser i svangerskapet på å forebygge ufrivillig lekkasje og behandling for lekkasje
 • bekkenbunnsøvelser for å behandle ufrivillig lekkasje
 • bekkenbunnsøvelser blant kvinner både i forebyggings- og behandlingsøyemed

Resultatene i studiene er i stor grad basert på kvinnenes selvrapportering av utfall.

Når det gjelder forebygging av urinlekkasje så har vi middels og høy tillitt til dokumentasjonsgrunnlaget. Det er noen begrensinger som skyldes ulikheter mellom studiene, eller der hvor resultatet er upresist fordi studien er liten. Generelt var det i oversikten uklarheter i studiene med hvordan kvinner ble fordelt til grupper med og uten trening. Det mangler studier som har vurdert forebygging av lekkasje for avføring.  Kort setning om hvorfor tilliten er gradert ned (til middels, liten eller svært liten). Få studier eller lignende.

I denne omtalen har vi formidlet resultatene fra forskning på kvinner som ikke var plaget av inkontinens før eller tidlig i svangerskapet, det vil si resultater for bekkenbunnsøvelser som forebyggende tiltak.

Bare to tilfeller av bivirkninger ble rapportert i studiene (to kvinner sluttet med øvelser pga smerter). Bekkenbunnsøvelser påvirker ikke fødselsforløp.

Systematisk oversikt

I systematiske oversikter søker man etter og oppsummerer studier som svarer på et konkret forskningsspørsmål. Studiene blir funnet, vurdert og oppsummert ved å bruke en systematisk og forhåndsbeskrevet fremgangsmåte (les mer Cochrane Consumer Network).

Tillit til resultatet (GRADE)

Når vi oppsummerer studier og presenterer et resultat, så er det viktig å si noe om hvor mye tillit vi kan ha til dette. Det handler om hvor trygge vi kan være på at resultatet gjenspeiler virkeligheten. GRADE er et system vi bruker for å kunne bedømme tilliten til resultatet. I GRADE vurderer vi blant annet:

 • hvor godt studiene er gjennomført
 • om studiene er store nok
 • om studiene er like nok
 • hvor relevante studiene er
 • om alle relevante studier er fanget opp