Hopp til innhold

2015

Viser  171  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Mobilisering og øvelser er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon for frossen skulder

  Mobilisering og øvelser kan muligens redusere smerte og bedre funksjon ved frossen skulder, men er ikke like effektivt som kortisoninjeksjon.

  Forskningsomtale

  Publisert

 2. Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

  I perioden 2008 til 2014 mottok Register for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter totalt 442 meldinger.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni?

  Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling hindrer tilbakefall.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 4. Melatonin demper operasjonsangst

  Personer som skal opereres har mindre angst før operasjonen ved bruk av melatonin. Melatonin demper også trolig angst etter operasjonen. Melatonin er muligens like angstdempende som benzodiazepiner.

  Forskningsomtale

  Publisert

 5. Effekt av tiltak for implementering av kliniske retningslinjer

  Mange tiltak som har vært prøvd ut for implementering av retningslinjer, har vist seg å ha en viss effekt på klinisk praksis. Men virkningen varierer, og effekten av tiltakene er sjelden veldig stor.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 6. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) og selvmord

  Rapporten inneholder et systematisk litteratursøk og relevante systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier om effekt av elektrokonvulsiv behandling på selvmord.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 7. 30-dagers reinnleggelse av eldre 2011–2013. Resultater for sykehus og kommuner

  Resultatene i denne rapporten viser at reinnleggelser er hyppig forekommende i norske sykehus.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Sammenheng mellom arbeid og god helse

  Å være i arbeid kan gi positive helseeffekter. Man vil muligens bli mindre deprimert, få færre psykiske symptombelastninger og bedre psykisk helse generelt.

  Forskningsomtale

  Publisert

 9. Personer med demens kan få en bedre hverdag ved å trene

  Personer med demens får muligens større evne til å utføre daglige gjøremål hvis de trener. Det er usikkert om trening påvirker kognitiv funksjon og nevropsykologiske symptomer.

  Forskningsomtale

  Publisert

 10. Internettbasert kognitiv atferdsterapi kan være nyttig ved angst

  Flere får en betydelig reduksjon i angstsymptomene og bedre livskvalitet med internettbasert kognitiv atferdsterapi sammenliknet med dem som blir tilbudt informasjonstiltak eller gruppediskusjon.

  Forskningsomtale

  Publisert

 11. Kunnskapssenterets måleinstrument for brukererfaringer ved rehabiliteringsinstitusjoner: en kartlegging av erfaringer blant ansatte ved institusjonene

  Prosjektet tar sikte på å måle bruk av og erfaringer med Kunnskapssenterets brukererfaringsskjema for pasienterfaringer ved private rehabiliteringsinstitusjoner og tilgrensende problemstillinger.

  Rapport

  Publisert

 12. Effekter av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og én eller flere andre sunne levevaner

  Rapporten gir en oversikt over forskning om effekt av befolkningsrettede opplysnings- og motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet og endring i én eller flere andre levevaner.

  Systematisk oversikt

  Publisert

 13. Effekt av motiverende samtale på alkohol, tobakk, fysisk aktivitet og ernæring

  Notatet er basert på omtaler av seks systematiske oversikter om bruk av motiverende samtale.

  Forskningskartlegging

  Publisert

 14. Reseptregisteret 2010-2014 = The Norwegian Prescription Database 2010-2014 (Legemiddelstatistikk 2015:2)

  Reseptregisteret 2010-2014. Tema: Antibiotika. / The Norwegian Prescription Database 2010–2014. Topic: Antibiotics.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Håndhygiene: Rene hender - vask vekk vykk

  Brosjyre for barn om håndhygiene.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

 16. Rusmidler i Norge 2014

  Rapporten beskriver aktuelle stoffer, hvordan de virker, skadepotensial og aktuelle lovreguleringer: alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

  Statistikk

  Publisert Oppdatert

 17. Riehemmende medikament kan være effektivt ved ytre vending av barn i seteleie

  Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt når det i tillegg gis riehemmende medikamenter.

  Forskningsomtale

  Publisert

 18. ScandTick: Kartlegging av analysemetoder for diagnostikk av skogflåttencefalitt (TBE) i ØKS-regionen

  Rapporten utgår fra ScandTick-prosjektet og omhandler kartlegging av metoder for TBE-diagnostikk. Foreligger kun som nedlastbar pdf-fil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Kartläggning av metoder för klinisk diagnostik av borrelios i ÖKS-regionen

  Rapporten utgår fra ScandTick-prosjektet og omhandler kartlegging av metoder for borreliosediagnostikk. Foreligger kun som nedlastbar pdf-fil.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Jämförelse av realtids-PCR som ett komplement till klinisk diagnostik av TBE i ÖKS-regionen

  Rapporten utgår fra ScandTick-prosjektet. Denne rapporten omhandler klinisk diagnostikk av TBE.

  Rapport

  Publisert Oppdatert