Hopp til innhold

Rapport

Legemiddelsløyfer

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning om bruk av helt eller delvis lukket legemiddelsløyfe i sykehus eller på institusjon.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante publikasjoner. Oppdraget var å finne litteratur/forskning om bruk av helt eller delvis lukket legemiddelsløyfe i sykehus eller på institusjon.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Metode

Vi utarbeidet søkestrategi for  et systematisk litteratursøk. Det ble søkt i medisinske databaser etter systematiske oversikter og primærstudier. Søket ble utført i oktober 2015. To forskere gikk uavhengig av hverandre gjennom identifiserte publikasjoner/ referanser og vurderte relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Søket vårt identifiserte 3280 unike referanser. Vi vurderte at 124 av dem muligens var relevante for spørsmålet om bruk av legemiddelsløyfer i sykehus.

Vi vurderte 45 oversiktsartikler som relevante, de omhandler:

 • Beslutningsstøtte (10)
 • Elektronisk foreskrivning (11)
 • Elektroniske alarmsystemer (3)
 • Tracking systemer og barcode (4)
 • Flere tiltak for å redusere feil (8)
 • Generelt om helseinformasjonsteknologi (9)

Vi vurderte 79 primærstudier som relevante, de omhandler:

 • Beslutningsstøtte (20)
 • Elektronisk foreskrivning (29)
 • Elektroniske alarmsystemer (17)
 • Automatisk administrering og barcode (8)
 • Samstemming (3)
 • Lukket legemiddelsløyfe (2)

Om rapporten

 • Utgitt: 2015
 • Av: Kunnskapssenteret
 • Forfattere: Vist GE, Holte HH, Straumann GH.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-990-8