Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Forskningsomtale

Tidlig ytre vending av barn i seteleie fører til færre setefødsler og færre keisersnitt

Publisert

Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie fra uke 34 til og med uke 36, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt, sammenlignet med å gjøre det fra uke 37. Det er imidlertid flere kvinner som føder for tidlig ved tidlig ytre vending enn ved termin. Det er muligens liten eller ingen forskjell på barnets apgarskår og i barnedødelighet, men mer forskning er nødvendig for å kunne konkludere. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Utvendig håndgrep for å snu barn som ligger i seteleie fra uke 34 til og med uke 36, fører trolig til færre setefødsler og keisersnitt, sammenlignet med å gjøre det fra uke 37. Det er imidlertid flere kvinner som føder for tidlig ved tidlig ytre vending enn ved termin. Det er muligens liten eller ingen forskjell på barnets apgarskår og i barnedødelighet, men mer forskning er nødvendig for å kunne konkludere. Det viser en nylig utgitt systematisk oversikt fra Cochrane-samarbeidet.


Hovedbudskap

Hva sier forskningen?

I systematiske oversikter samles tilgjengelig forskning. I denne systematiske oversikten har forfatterne samlet forskning om og vurdert effekt av tidspunktet for når man bør foreta ytre vending for å prøve å snu barn fra seteleie til hodeleie. Setefødsler kan bli mer kompliserte enn hodefødsler. En mye brukt metode for å snu barn fra sete- til hodeleie er å forsiktig snu barnet ved utvendig håndgrep (på kvinnens mage) sent i svangerskapet. I denne systematiske oversikten har forfatterne oppsummert forskning som sammenlignet tidlig ytre vending tidlig (uke 34 til og med uke 36) med ytre vending ved termin (etter uke 37).

Hos gravide med barn i seteleie hvor ytre vendingsforsøk gjøres tidlig:

  • vil færre barn ligge i seteleie ved fødsel (stor tillit til resultatet)
  • vil færre kvinner forløses ved hjelp av keisersnitt (stor tillit til resultatet)
  • vil færre kvinner gjennomgå setefødsel (stor tillit til resultatet)
  • vil muligens gi liten eller ingen forskjell i antall barn med apgarskår på sju eller mer (liten tillit til resultatet)
  • vil muligens gi liten eller ingen forskjell i barnedødelighet (liten tillit til resultatet)
  • vil flere barn fødes før uke 37 (høy tillit til resultatet)

Tilliten til resultatet angir hvor sannsynlig det er at forskningsresultatet ligger nær den sanne effekt. Jo større tillit, desto sikrere kan vi være på at resultatet ligger nær den sanne effekt.

Resultattabell

Ytre vending setefødsel.
Ytre vending setefødsel.

Bakgrunn

Seteleie

Omtrent tre til fire prosent av alle fødsler er setefødsler. Setefødsler kan bli mer kompliserte enn hodefødsler fordi barnets skuldre og hode kommer sist. Seteleie defineres som lengdeleie med hodet i toppen av livmoren (fundus uteri) og sete og/eller fot som ledende del (den delen som er nederst i fødselskanalen). I Norge forløses omtrent halvparten av alle kvinner med barn i seteleie med keisersnitt, den andre halvparten føder på vanlig måte. Mens forløsningen av kroppen går av seg selv ved en setefødsel, trenger forløsningen av skuldrene og hodet assistanse ved å bruke bestemte håndgrep og dreininger for å forløse skuldrene (Nesheim https://sml.snl.no/setef%C3%B8dsel). Seteleie er forbundet med økt dødelighet og sykelighet, men ikke nødvendigvis på grunn av forløsningsmetoden. Det er viktig å selektere kvinnene til optimal forløsningsmåte og redusere risikoen for komplikasjoner ved seteforløsning. Det er bestemte kriterier for om det skal gjøres keisersnitt eller om fødselen kan gå på vanlig måte når barnet ligger i seteleie.

 I Norge

I veileder for fødselshjelp 2014 anbefales det å gi kvinner tilbud om ytre vending av barn i seteleie etter 36 fullgåtte uker. Ytre vending vil si at barnet vendes fra sete- til hodeleie ved utvendige håndgrep. Denne metoden redusere antall setefødsler og keisersnitt på grunn av seteleie, som begge er forbundet med alvorlige komplikasjoner. Ytre vending skal kun utføres ved fødeavdelinger som har keisersnittberedskap. Det anbefales å gi riehemmende medikament (tokolyse) cirka 30 minutter før vendingsforsøket. Hvorvidt fødende kvinner med barn i seteleie tilbys ytre vending er varierende ved norske sykehus.

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde systematiske søk i aktuelle forskningsdatabaser i mars 2015, og fant fem studier med til sammen 2185 gravide som de inkluderte i oversikten. De to studiene som omhandlet tidlig forsøk på ytre vending sammenlignet med ingen forsøk på å snu barnet er ikke omtalt her. Vi har omtalt effekten av tidlig forsøk på ytre vending sammenliknet med ytre vendingsforsøk ved termin (uke 37). Ved smerte hos den gravide eller uregelmessig hjerterytme hos foster ble vendingsforsøket avbrutt. Riehemmende medikament ble tilbudt uavhengig av tidspunkt for forsøk på å snu fosteret.

Kilde

Hutton EK, Hofmeyr GJ, Dowswell T. External cephalic version for breech presentation before term. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD000084. DOI: 10.1002/14651858.CD000084.pub3.

Hele oversikten i Cochrane Library

Denne omtalen er tidligere publisert i Tidsskrift for jordmødre (9.9.2015).

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2015
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Fønhus MS, Jeppesen E, Dalsbø TK.