Hopp til innhold

Rapport

Eldre innvandrere og demens – erfaringer fra eldre, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten (2015:1)

Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om hvordan eldre innvandrere ser på demens, og hvordan pårørende til innvandrere med demens opplever egen situasjon, og kontakt med helse- og omsorgstjenestene.

eldre-innvandrere-og-demens-nakmi-rapport-nr-1-2015_Side_001.jpg

Rapporten presenterer resultater fra et av delprosjektene i Demens og eldre innvandrere– et prosjekt som er organisert og ledet av NAKMI på oppdrag fra Helsedirektoratet. Målet med rapporten er å fremskaffe kunnskap om hvordan eldre innvandrere ser på demens, og hvordan pårørende til innvandrere med demens opplever egen situasjon, og kontakt med helse- og omsorgstjenestene.


Sammendrag

Dette er en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI). NAKMI ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2018.

Nedlastbar PDF.

Om rapporten

  • Utgitt: 2015
  • Av: Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI)
  • Forfattere: Ingebretsen R, Spilker RS og Sagbakken M.
  • ISBN trylt: 978-82-92564-23-3