Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  360  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Voices of Women in the Barents region

  The project ”Family Friendly Maternity Care” (FFMC) within the Barents Health Programme 1999-2003 was primarily initiated as a follow-up of a previous project ”Baby Friendly Hospital Initiative” (BFH

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 2. The Collaboration Continues

  The Department of Infectious Disease Epidemiology at the NIPH started its collaboration with the Baltic countries and Russia in 1998. The objectives of this collaboration are in line with official No

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 3. Narkotikasituasjonen i Norge 2003

 4. Dent-o-Sept saken

  Folkehelseinstituttet har gjennomført tre kartleggingsundersøkelse i Dent-O-Septsaken. Undersøkelsene fastslår en sammenheng mellom Dent-O-Sept munnpensel og smitte og sykdom hos mennesker.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 5. Fukt, muggsopp og helseplager

  Det er viktig å ha et godt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom fukt og mulige helseplager og hvordan slike saker bør håndteres. Behovet for klargjøring og rådgivning er stort.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 6. Rusmidler i Norge 2003

 7. Mobiltelefon og helse (2003:8)

  Seinere års befolkningsstudier tyder ikke på at det er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 8. Støy og søvnforstyrrelser

  Søvnforstyrrelser anses som en av de mer alvorlige effekter av støy.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 9. Naltrexon: Klinisk bruk av en opiat antagonist - hva vet vi i dag?

  Naltrexon er et medikament som blokkerer virkningen av heroin og lignende stoffer.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker 1951-98

  Rapporten tar for seg dødeligheten i Norge av forskjellige årsaker fra 1951 til 1998.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 11. Årsaker til uførepensjonering (Rapport 2000:5)

  Ved Folkehelseinstituttet har vi ønsket å forstå hvilke faktorer som har betydning for økningen i bruk av uførepensjonering.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 12. Hoftebeskytter reduserer antall lårhalsbrudd

  Beboere ved sykehjem i Asker og i Bærum kommune ble i 1998 og i 1999 tilbudt gratis hoftebeskyttere for å få redusert antall lårhalsbrudd ved sykehjemmene.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 13. Nasjonalt helseindikatorsystem og helsedatabasen Norgeshelsa i år 2000

  Nasjonalt helseindikatorsystem (NHIS) ble etablert som et fast helseovervåkingsprogram på Folkehelsa 01.01.2000. Denne rapporten oppsummerer status for prosjektet i år 2000.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Personskader i kommuner og fylker

  Personskader forårsaket av ulykker er et alvorlig helseproblem. Skader etter ulykker forårsaker tap av flere leveår enn noen sykdom i aldersgruppen 15-60 år. Rapporten er et forsøk på å gi en fremsti

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 15. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2003

  Statistikken presenterer forhold som endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/ utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgs-funksjoner osv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 16. Ricin

  Bønner fra Ricinusplanten kan presses til olje, som blant annet benyttes til bremsevæske. Fra bønnene kan det også utvinnes et toksin (giftstoff) kalt ricin. Ricin er et stabilt protein som kan skade

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 17. Narkotikasituasjonen i Norge 2002

  Narkotikasituasjonen i Norge 2002

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 18. Rusmidler i Norge 2002

  Norsk og nordisk alkoholpolitikk i et EU-perspektiv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 19. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2002

  Her finnes endringer i antall salgs- og skjenkesteder, innskrenkninger/utvidelser i skjenketider, vilkårsetting, kontrollutvalgsfunksjoner osv.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 20. Rusmidler i Norge 2001

  Rusmidler i Norge 2001 er det trettende hefte i en serie av årlige utgivelser.

  Rapport

  Publisert Oppdatert