Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 20 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport uke 20 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 20 er publisert

Så langt er det meldt 3 112 tilfeller av covid-19 i uke 20, en oppgang på 22% fra uke 19. Det har, med unntak av i uke 18, vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11 fram til sist uke.

Så langt er det meldt 3 112 tilfeller av covid-19 i uke 20, en oppgang på 22% fra uke 19. Det har, med unntak av i uke 18, vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11 fram til sist uke.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 20

  • Så langt er det meldt 3 112 tilfeller av covid-19 i uke 20, en oppgang på 22% fra uke 19. Det har, med unntak av i uke 18, vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11 fram til sist uke. Antall personer testet (136 530) i uke 20 økte med 18 % sammenlignet med uke 19 og andel positive blant de testede har vært relativt stabilt siste fire uker (2,2 % i uke 19 og 2,3% i uke 20).
  • Vestfold og Telemark har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (218 for uke 19 og 20 samlet), etterfulgt av Agder (180), Innlandet (130) og Oslo (133). Lavest forekomst var det i Nordland (25) og Møre og Romsdal (29). Sist uke økte antall meldte tilfeller i Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Troms og Finnmark og Trøndelag mens det var en nedgang i Oslo, Vestland og Viken. I Nordland og Vestfold og Telemark har situasjonen vært stabil. Det har vært en endring i geografisk fordeling de siste ukene. I uke 20 utgjør Oslo og Viken 35 % av tilfellene nasjonalt mot 76 % i uke 13. Sist uke har Agder, Innlandet og Troms og Finnmark registrert det høyeste antall tilfeller siden epidemien startet.
  • Det er foreløpig rapportert om 61 nye innleggelser i sykehus i uke 20, etter 66 i uke 19 og 70 i uke 18. I Oslo var det en nedgang i antall nye innleggelser, mens i Viken har antallet vært stabilt de siste tre ukene. I Vestfold og Telemark var det en tydelig økning i antall nye innleggelser. På nasjonalt nivå var det  en svak økning i antall nye innleggelser i aldersgruppen 40–49 år i uke 20, mens det i aldersgruppene 50–69 år var en svak nedgang. Det er foreløpig rapportert om 14 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 20, etter 12 i uke 19.
  • Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall. Det er foreløpig registrert 1 dødsfall i uke 20, etter 5 i uke 19.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 3. mai på 1,0 (95 % CI 0,8–1,1). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 1,3 (95 % CI 1,1–1,5). Det er fortsatt en betydelig forskjell i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 63 % (95 % CI: 58–66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 93 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Tilsvarende andel med den sør-afrikanske virusvarianten er ca. 0,2 %. Foruten den dominerende engelske virusvarianten er det den indiske virusvarianten B.1.617.2 det er påvist flest tilfeller av de siste fire ukene. Totalt antall er likevel på et lavt nivå. I løpet av de siste fire ukene er det påvist 27 (0,4 %) tilfeller med indisk virusvariant, hovedsakelig fra Viken (10), Vestland (9) og Oslo (5) og ett tilfelle med brasiliansk virusvariant. Noe lokal smittespredning med indisk virusvariant B.1.617.2 er påvist i Oslo og Viken i mai. De fleste tilfellene har hatt utgangspunkt i et reiserelatert smittecluster i Viken som så langt har smittet videre i Viken og Oslo. Dersom denne varianten viser seg å ha større spredningsevne enn den engelske varianten, kan den bli dominerende i Norge også, men den vil kunne holdes under kontroll med de samme tiltakene.
  • Per 23 mai 2021 er 38 % av personer over 18 år, 58 % av de over 45 år, og 93 % av de over 65 år vaksinert med minst 1.dose. Sist uke ble det vaksinert betydelig flere personer med 2.dose (191 723) enn 1.dose (27 900). Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 71 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 50 % vaksinert med 1.dose. 66% av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten har fått 1. dose.
  • Forekomsten er lav i de fleste kommuner i landet. Mens nedgangen fortsetter i Oslo og Viken, opplever enkelte kommuner utbrudd blant ungdom og unge voksne. Vi forventer at dette vil være bildet de nærmeste ukene når det blir økende kontakt mellom mennesker. Det er fortsatt viktig å få slike utbrudd under kontroll raskt. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing, samt generelle kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Dette kan utfordre kommunenes kapasitet ettersom de også skal drive vaksinasjon.
  • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og dødsfall har vært stabilt lav de siste ukene. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med størst risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.