Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 27 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport uke 27 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 27 er publisert

Antall meldte tilfeller har vært stabilt gjennom de siste ukene. Det er foreløpig meldt 1 168 tilfeller av covid-19 i uke 27, en nedgang på 10 % siden uke 26. Dette utgjør 46 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 26 og 27 samlet.

Antall meldte tilfeller har vært stabilt gjennom de siste ukene. Det er foreløpig meldt 1 168 tilfeller av covid-19 i uke 27, en nedgang på 10 % siden uke 26. Dette utgjør 46 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 26 og 27 samlet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Sammendrag og vurdering for uke 27

 • Antall meldte tilfeller har vært stabilt gjennom de siste ukene. Det er foreløpig meldt 1 168 tilfeller av covid-19 i uke 27, en nedgang på 10 % siden uke 26. Dette utgjør 46 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 26 og 27 samlet.
 • Totalt antall personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) var 163 019 i uke 27, en økning på 15 % økning fra uke 26.  Andel positive blant de testede gikk ned fra 0,9 % i uke 26 til 0,7 % i uke 27 og lå mellom 0,9-1% de foregående fire ukene.
 • Rogaland og Agder har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (hhv 83 og 63 for uke 26 og 27 samlet), men har hatt en nedgang siste uke på hhv 38% og 46 %. Lavest forekomst i uke 26 og 27 var i Vestland (18) og Møre og Romsdal (9). Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Vestland. I øvrige fylker var det enten stabilt eller en nedgang.
 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Det er foreløpig rapportert om 14 nye innleggelser i sykehus i uke 27, etter 17 i uke 26 og 20 i uke 25. Alle fylker rapporterte færre enn 5 nye innleggelser. Det er foreløpig rapportert om 4 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 27, etter 1 i uke 26 og 5 i uke 25.
 • De siste 10 ukene har det vært registrert 6 eller færre dødsfall per uke, med et snitt på 2,3 per uke. Det er foreløpig registrert 0 dødsfall i uke 27, mot 2 i uke 26.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat eller svakt synkende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 15. juni på 0,8 (95 % CI 0,6–1,1). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,9 (95 % CI 0,7–1,2). Det er fortsatt forskjeller i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 61 % (95 % CI: 58–64 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Antall bekreftede tilfeller med Delta-virusvarianten (B.1.617.2) har økt fra totalt 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 792 tilfeller til og med uke 27. De fleste tilfellene er knyttet til større utbrudd som har opphav i ulike importhendelser. Andelen Alfa-variant, som tidligere lå over 90%, er i den siste fireukersperioden nede på ca. 68 %. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1% til 18% (høyeste andel i uke 27 med 31 %). FHIs seneste risikovurdering om Delta-varianten er fra 3. juli. 
 • Per 11. juli 2021 er 57 % av hele befolkningen, 71 % av alle personer 18 år og eldre, 90 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 89 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 70 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 84 % vaksinert med 1.dose og 50 % med 2.dose. 84 % av de som arbeider pasientnært i helse- og omsorgstjenesten som har fått 1. dose.
 • Forekomsten er nå lav i nesten alle kommuner i landet. Det meldes færre utbrudd siste uker. De fleste utbrudd er knyttet til sosiale sammenkomster i privat og offentlig regi og har raskt blitt brakt under kontroll. Vi forventer at sporadiske utbrudd vil være bildet de nærmeste ukene med økt mobilitet og når kontakt mellom mennesker er økende. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.
 • Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg lavt. Dette skyldes trolig at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Gjenåpningen framover vil måtte balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang.