Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Geografisk målretting av koronavaksinasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Geografisk målretting av koronavaksinasjon

Nyhet

Geografisk målretting av koronavaksinasjon

Analyser og matematisk modellering taler for en geografisk målretting av vaksinasjon over en periode for områder som har hatt høyt smittetrykk over tid, ifølge en vurdering gjort av Folkehelseinstituttet.

Analyser og matematisk modellering taler for en geografisk målretting av vaksinasjon over en periode for områder som har hatt høyt smittetrykk over tid, ifølge en vurdering gjort av Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

På oppdrag fra regjeringen har Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert ulike sider ved om vaksine bør skjevfordeles geografisk. Oppdraget er en del av et større oppdrag med frist i midten av mars for å se på hele vaksinasjonsstrategien på nytt.

– Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Risiko for smittespredning kan være grunnlag for fordeling

Det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen av epidemien, men utfra en smittevernfaglig vurdering er det grunn til å vektlegge risikoen for økt smittespredning som grunnlag for en anbefaling om geografisk skjevfordeling, ifølge rapporten Svar på oppdrag 8 Vaksinasjon - Delleveranse reviderte anbefalinger for geografisk prioritering.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Løsningsforslag med ulik gradering

En anbefaling om geografisk skjevfordeling kan sies å være i tråd med hvordan annen bekjempelse av pandemien er håndtert og kommunisert.

Beslutning om en geografisk målretting vil innebære at noen i en periode får færre doser på grunn av knappet på vaksiner, en slik prioritering skal balanses. I deloppdraget skisseres to løsninger med ulik grad av skjevfordeling, en betydelig og en beskjeden.

- Vi har også vurdert virkningene av en endring i fordelingen av vaksinedoser til kommunene der vaksinedosene fordeles etter folketall og ikke etter antall i risikogrupper som nå, sier Stoltenberg.

En beskjeden skjevfordeling innebærer en anbefaling om å at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 % mer enn planlagt. Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.

- Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 % flere doser i en periode, sier Stoltenberg.

Dosene vil i henhold til den beskjedne geografiske målrettingen hentes fra en reduksjon i tildelingene på 3 % til hver av de 330 kommuner/bydeler som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår.