Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Anbefaler lettelser i smitteverntiltak i helsetjenesten»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Anbefaler lettelser i smitteverntiltak i helsetjenesten

Nyhet

Anbefaler lettelser i smitteverntiltak i helsetjenesten

Folkehelseinstituttet anbefaler å lette på smitteverntiltakene for personell i helsetjenesten som er beskyttet mot covid-19. Det er klart etter at Folkehelseinstituttet har hatt rådene ute på høring.

Folkehelseinstituttet anbefaler å lette på smitteverntiltakene for personell i helsetjenesten som er beskyttet mot covid-19. Det er klart etter at Folkehelseinstituttet har hatt rådene ute på høring.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseinstituttet begrunner de oppdaterte rådene på blant annet denne måten:

 • fallende smittetall
 • færre innleggelser av covid-19 pasienter i sykehus
 • økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten og i samfunnet generelt
 • god kompetanse i og systemer rundt smittevern i helsetjenesten

Avdelingsdirektør Line Vold presiserer at rådene må avstemmes mot smitterisikoen lokalt, vaksinasjonsdekningen på den aktuelle enheten eller avdelingen, tilgjengelige opplysninger om vaksineeffekt og eventuelt lokale føringer.

Forsvarlig med lettelser for beskyttede

Line Vold understreker at det er økende vaksinasjonsdekning i helsetjenesten.

Dette gjør det nå forsvarlig med lettelser for ansatte i helsetjenesten som er beskyttet mot covid-19 etter vaksinering eller gjennomgått sykdom. Dagens smitteverntiltak i helsetjenesten er ressurskrevende og kan skape utfordringer for gjennomføring av normal drift og arbeidet for å sikre god oppfølging av pasienter og beboere. Kunnskapsoverføring og opplæring er også viktig, og lettelse i smittevernrutinene for vaksinerte kan forenkle dette arbeidet, sier avdelingsdirektøren.

Hun sier at helsetjenesten skiller seg fra andre deler av samfunnet på flere områder, og gjør at det er naturlig å lette på en del tiltak i helsetjenesten nå. Flere forhold gjør at det ut ifra en forholdsmessighetsvurdering gis lettelser i rådene:

 • Infeksjonskontrollprogram er etablert i helseinstitusjoner
 • Internkontrollforskriften er innført i resten av helsetjenesten.  
 • Ansatte i helsetjenesten har god kunnskap og opplæring innen smittevern. 
 • Det er god vaksinasjonsdekning i helsetjenesten; både blant ansatte og pasienter i risikogrupper. 
 • Ledelsen har i stor grad oversikt over vaksinasjonsdekningen og vaksinasjonsstatus hos ansatte.
 • Helsepersonell har tilgang til informasjon om vaksinasjonsstatus til pasienter som skal behandles.  
 • Grovsortering av pasienter og besøkende ved ankomst (pre-triage).
 • God oversikt over nærkontakter ved en eventuell smitteoppsporing.

Omfatter også morgenmøter og internundervisning

Lettelsene omfatter kontakt mellom ansatte og pasienter og mellom ansatte i ordinært arbeid. Dette gjelder også blant annet morgenmøter og internundervisning. Her er noen av de nye rådene:

 • Dersom kollegaer på grunn av arbeidets art må sitte tett sammen, kan beskyttede nå gjøre det uten bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det bør legges til rette for at ubeskyttede ansatte kan delta og holde avstand.
 • Ved planlegging av interne møter, for eksempel morgenmøte, bør blant annet størrelse og utforming på møtelokaler vurderes opp mot vaksinasjonsdekning i den aktuelle avdelingen, slik at ubeskyttede personer har mulighet for å holde avstand til andre.
 • I dag har vi råd om at det ved høyt tiltaksnivå skal brukes munnbind i all pasientkontakt nærmere enn en meter. Beskyttet helsepersonell trenger ikke lenger å gjøre det.
 • Anbefalingene for personlig beskyttelsesutstyr er ut over dette uendret;
  • ved kontakt med pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19 bør alt helsepersonell fortsatt bruke anbefalt beskyttelsesutstyr.
  • ved kontakt med pasient uten symptomer på covid-19 eller kjent eksponering for covid-19 anbefales det at basale smittevernrutiner følges.
 • Kursaktivitet og faglige arrangementer omfattes av bestemmelser i covid-19 forskriften. Detaljene for dette og de andre rådene finner du i artikkelen Personlig beskyttelsesutstyr og lettelser til vaksinerte.