Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Koronavaksine: Selv om ikke alle får full beskyttelse er det viktig at mange vaksinerer seg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koronavaksine: Selv om ikke alle får full beskyttelse er det viktig at mange vaksinerer seg

Nyhet

Koronavaksine: Selv om ikke alle får full beskyttelse er det viktig at mange vaksinerer seg

Vaksinering med to doser mRNA-vaksine gir svært god beskyttelse mot alvorlig covid-19. Vaksinene bidrar også til betydelig mindre smittespredning. At noen vaksinerte får covid-19 og også kan spre smitte videre er et argument for vaksinasjon og ikke imot.

Vaksinering med to doser mRNA-vaksine gir svært god beskyttelse mot alvorlig covid-19. Vaksinene bidrar også til betydelig mindre smittespredning. At noen vaksinerte får covid-19 og også kan spre smitte videre er et argument for vaksinasjon og ikke imot.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Uvaksinerte er klart mer utsatt for smitte og alvorlig sykdom enn vaksinerte. Det er veldig lite covid-19-infeksjoner blant fullvaksinerte i Norge, og svært få alvorlige tilfeller. Vi vet likevel at ikke alle vaksinerte oppnår full beskyttelse. Det betyr at etter hvert som en større andel av den voksne befolkningen er vaksinert, vil naturlig nok også en større andel av de som smittes, blir syke og som behøver sykehusinnleggelse eller dør, være i gruppen av vaksinerte.

En del av de som er i risikogruppe for alvorlig koronasykdom og som nå er fullvaksinerte, vil fortsatt kunne  bli syke dersom de blir smittet. Dette gjelder eldre og noen andre i risikogruppene. Disse vil allikevel ha mindre risiko for alvorlig sykdom enn de som er uvaksinert. l hovedsak får de lite alvorlig sykdom dersom de smittes. De vil også få en beskyttelse mot smitte ved en høy vaksinasjonsdekning i befolkningen, ettersom det da vil være mindre mengder virus i omløp. 

Meldinger fra USA har skapt bekymring 

Flere norske medier har hatt oppslag om risiko for videre smitte med Deltavarianten av koronaviruset fra vaksinerte. Utgangspunktet for oppslagene er fra det amerikanske smitteverninstituttet CDC som peker på at vaksinerte som blir syke av Deltavarianten kan spre virus i samme omfang som uvaksinerte som blir syke.  

– Her kan det være greit å avklare noe som lett kan misforstås, sier assisterende direktør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet i en kommentar. 
 
– Det amerikanske smittevernbyrået CDC henviser til at virusmengden i prøver tatt fra fullvaksinerte som er blitt syke med covid-19 inneholder omtrent like mye virus som virusprøver fra syke uvaksinerte. Fra dette kan man ikke konkludere generelt at vaksinerte som kan ha blitt smittet skiller ut like mye virus som uvaksinerte. Sammenligningen som er gjort her er mellom de syke som er fullvaksinerte og de syke som er uvaksinerte, understreker han. 
 
Det CDC sier er ikke det samme som å si at vaksinerte skiller ut like mye virus som uvaksinerte. Dette gjelder altså de syke fullvaksinerte med symptomer på covid-19, sammenlignet med uvaksinerte som er syke, sier Bukholm.  Siden det totalt sett er mange færre vaksinerte som blir syke så bidrar vaksinasjon samlet sett til betydelig mindre smittespredning i samfunnet og færre med et alvorlig sykdomsforløp.

En konsekvens av oppsummert kunnskap er at alle, også de vaksinerte som får symptomer på covid-19, holder seg i isolert til de har fått avklart smittestatus med en PCR-test. Dette er et råd som FHI allerede har gitt. 
 
– Det er viktig å påpeke at CDC på ingen måte anser det de har av data som et argument mot vaksinasjon. Tvert imot konkluderer de med at enda større innsats må gjøres for at en større andel av befolkningen blir fullvaksinert. Situasjonen i USA viser også at det er urovekkende mange uvaksinerte som nå innlegges i sykehus med alvorlig covid-19-sykdom, sier Bukholm.

USA har en langt større andel uvaksinerte enn i Norge. Både FHI og CDC legger til grunn i sine risikovurderinger at vaksinebeskyttelsen er noe lavere overfor Delta-varianten sammenlignet med Alfa-varianten.

Viktig at mange vaksinerer seg 

Det er allerede mange i Norge som er vaksinert. De som er i risikogrupper for alvorlig koronasykdom har vært prioritert tidlig for vaksinasjon, og 9 av 10 av de med høyest risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19 er vaksinert. Blant personer over 18 år er ca. 8 av 10 vaksinert med én dose og 4 av 10 med to doser. Vi har grunn til å vente en høy oppslutning i alle aldersgrupper også fremover. 

Selv om det per nå er få smittede i landet, venter vi en økning av Delta-smitte også i Norge fremover. Samtidig venter vi at forekomsten av mer alvorlig sykdom fortsatt vil være lav fordi stadig flere i Norge er beskyttet gjennom vaksinasjon. Vaksinene har bidratt til å bryte den direkte sammenhengen vi har sett tidligere i pandemien med økning i smitte og deretter en økning i sykehusinnleggelser.  
  
Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med Delta er høy etter både én (80 %) og to doser mRNA-vaksine. (96 %) Vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av Delta (35 – 56 %) enn av Alfa (55 – 70 %), men beskyttelsen er svært god (88 %) etter to doser. Dette innebærer at vaksinasjon bidrar sterkt til å hemme spredningen av epidemien. .I tillegg til å beskytte den enkelte, bidrar all vaksinasjon til å beskytte de sårbare og til å holde covid-19-epidemien nede i Norge.  Derfor er det viktig at så mange som mulig takker ja til å vaksinere seg.

– Siden vaksinene ikke beskytter fullstendig mot å bli smittet og smitte videre, vil vi se smitte blant vaksinerte og det er viktig at både delvis- og fullvaksinerte personer tester seg og holder seg hjemme selv ved milde symptomer på koronasykdom, understreker Bukholm.

FHI jobber med analyser av vaksineeffekt 

Siden forekomsten av Covid-19-relaterte sykehusinnleggelser og dødsfall er svært lav i Norge er det ikke mulig å tallfeste vaksinenes beskyttelse mot alvorlig sykdom basert på norske tall alene. Folkehelseinstituttet jobber fortløpende med analyser både av vaksinenes effekt på de ulike virusvariantene og risiko for innleggelser med de nye virusvariantene. Vi innhenter også data om dette fra andre land.

Pandemien er ikke over 

Pandemien er ikke over, ikke i verden og ikke i Norge. En høy vaksinasjonsdekning i befolkningen i Norge er et av våre viktigste verktøy for beskyttelse mot alvorlig sykdom og død her i landet. Det vil fortsatt være viktig å følge smitteverntiltak så som å holde seg hjemme ved symptomer på sykdom, teste seg og å ha god hånd- og hostehygiene. Klarer vi å holde mest mulig kontroll på lokale smitteutbrudd og redusere smittetrykket i samfunnet ellers, vil dette også bidra til å kunne redusere sykehusinnleggelser – også blant vaksinerte.