Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ledsager og besøk på sykehus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ledsager og besøk på sykehus

Nyhet

Ledsager og besøk på sykehus

Det er viktig å legge til rette for at pasienter kan ha med seg partner eller pårørende ved hendelser som fødsler, utredning for alvorlig sykdom eller besøk til døende.

Det er viktig å legge til rette for at pasienter kan ha med seg partner eller pårørende ved hendelser som fødsler, utredning for alvorlig sykdom eller besøk til døende.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

FHI har siden mars 2020 gitt råd om at sykehus skal tilrettelegge for besøk til pasienter og pårørende, også ved fødsel.

FHI har fått ulike tilbakemeldinger om at dette ikke har vært mulig ved flere sykehus.

Det å ha med partner eller andre nære er viktig for pasienter i mange deler av helsetjenesten, og er blant annet beskrevet i prioriteringsveilederen.

Smitteverntiltak må være forholdsmessige

Smitteverntiltak skal være nødvendige, forholdsmessige, målrettede og medisinskfaglig begrunnet. I spesialisthelsetjenesten har man smitteverntiltak på plass for å forebygge introduksjon og spredning av smitte. I forbindelse med pandemien er rådene blitt forsterket, slik at en får en ytterligere styrking av og fokus på implementering og etterlevelse av disse smitteverntiltakene.

Råd for partnere eller pårørende

I FHIs vurdering av råd om partners eller nære pårørendes tilstedeværende legger vi disse momentene til grunn:

  • Det å ha med partner eller nærmeste pårørende er en viktig støtte for pasienter.
  • Pårørende eller andre med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan i henhold til covid-19-forskriften ikke komme på besøk i sykehus eller være ledsager.
  • Det er etablert et system med spørreskjema om symptomer og atferd som besøkende må svare på. Dette vurderes som et godt tiltak for å identifisere besøkende med økt smitterisiko slik at sykehuset kan sette i verk smitteverntiltak.
  • Spesialisthelsetjenesten har generelt et høyt nivå på smittevern og har erfaring med å sette i verk tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.
  • I sykehus vil det i de fleste tilfeller være mulig å legge til rette for at helsepersonell kan holde mer enn en meters avstand til partner eller pårørende, slik at de utgjør en svært liten smitterisiko for helsepersonell. Besøkende kan også holde avstand til andre pasienter enn den de besøker.
  • Helsepersonell kan benytte personlig beskyttelsesutstyr i situasjoner hvor avstand ikke kan opprettholdes og smitterisikoen vurderes som høy.
  • Med nåværende smittevernrutiner anses antigen-hurtigtester å ha minimal tilleggsgevinst som screening av partnere.
  • Rådene omfatter ulike varianter av SARS-CoV-2.

FHI sine råd om besøk i spesialisthelsetjenesten inkludert partners tilstedeværelse under fødsel, kan dere se på Spesialisthelsetjenesten - råd til besøkende og pårørende

Viktig å sikre drift i sykehus

Det er viktig å sikre drift i sykehus. Dersom en smittet person kommer på besøk i sykehus, kan det resultere i at mange helsepersonell må i karantene. Det er derfor viktig at ingen med infeksjonssymptomer besøker innlagte pasienter eller er ledsager. Hvis mulig bør en unngå risikosituasjoner for smitte i perioden før en planlegger besøk i et sykehus. FHI følger data om smitte i helseinstitusjoner nøye gjennom vårt beredskapsregister Beredt-C19. Dersom vi ser en økning i smitte, vil vi justere besøksrådene. Hittil i pandemien har vi ikke sett behov for det.