Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport uke 19 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport uke 19 er publisert

Nyhet

Ukerapport Covid-19 uke 19 er publisert

Med unntak av i uke 18, har det vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11. Det er foreløpig meldt om 2 511 tilfeller med prøvedato i uke 19, en nedgang på 19 % siden uke 18.

Med unntak av i uke 18, har det vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11. Det er foreløpig meldt om 2 511 tilfeller med prøvedato i uke 19, en nedgang på 19 % siden uke 18.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se ukerapport for uke 19 og tidligere ukerapporter på denne siden: Ukerapporter om koronavirus og Covid-19

Sammendrag og vurdering for uke 19

  • Med unntak av i uke 18, har det vært en nedgang i meldte tilfeller fra uke 11. Det er foreløpig meldt om 2 511 tilfeller med prøvedato i uke 19, en nedgang på 19 % siden uke 18. Antall personer testet sist uke var 113 999, en nedgang på 12 % siden uke 18. Andel positive blant de testede gikk ned fra 2,4 % i uke 18 til 2,2 % i uke 19.
  • Sist uke gikk antallet meldte tilfeller ned i 7 fylker (Agder, Møre og Romsdal, Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark, Vestland og Viken), mens det gikk opp i 2 fylker (Innlandet og Trøndelag) og var stabilt i 2 fylker (Nordland og Troms og Finnmark). For første gang har Vestfold og Telemark flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (243 i uke 18 og 19 samlet), etterfulgt av Oslo (170) og Agder (125). Nordland (17), Troms og Finnmark (17) og Trøndelag (24) har stabilt lav forekomst.
  • Det er foreløpig rapportert om 60 nye innleggelser i sykehus i uke 19, etter 70 i uke 18 og 68 i uke 17. I Oslo har antall nye innleggelser vært relativt stabilt de siste tre ukene. Det var en liten nedgang i Viken i uke 19. Det var en svak økning i antall nye innleggelser i aldersgruppen 50 – 59 år i uke 19, mens i aldersgruppene 40 – 49 og 60 – 79 var det en svak nedgang. Det er foreløpig rapportert om 11 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 19, etter 11 i uke 18.
  • Det har vært en nedgang i registrerte dødsfall siden uke 14 da det ble registrert 23 dødsfall. Det er foreløpig registrert 5 dødsfall i uke 19, etter 4 i uke 18.
  • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært flat med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 28. april på 1,0 (95 % CI 0,8–1,3). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden var 0,8 (95 % CI 0,6 – 1,0). Det er fortsatt en betydelig forskjell i trend mellom fylkene. Vi estimerer at 61 % (95 % CI: 55–66 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
  • I de siste 4 ukene ligger andelen med den engelske virusvarianten i Norge på ca. 93 % når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes. Tilsvarende andel med den sør-afrikanske virusvarianten er ca. 0,2 %. De siste to ukene er det bare 3 påviste tilfeller av sørafrikansk variant nasjonalt noe som kan tyde på at smittekjeden til denne virusvarianten er brutt i Norge. I løpet av de siste fire ukene er det påvist 20 (0,3 %) tilfeller med indisk virusvariant, hovedsakelig fra Vestland (12) og Viken (6) og ett tilfelle med brasiliansk virusvariant. Tilfeller med indisk variant er hovedsakelig knyttet opp til to begrensede smitteklynger i henholdsvis Vestland og Viken.
  • Per 16.05.2021 er 93 % personer i alderen 65 år og eldre vaksinert med 1. dose av koronavaksine, 42% i aldersgruppen 55–64 år og 24 % i aldersgruppen 45–54 år. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 70 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldergruppe var 49 % vaksinert med 1.dose. Om lag 66 % av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har mottatt første dose av koronavaksinen, med flest vaksinerte i Viken (71 %). I primærhelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose omtrent 62 %, med høyest andel blant jordmødre (88 %), og i spesialisthelsetjenesten er andel vaksinerte med 1. dose 75 %, høyest blant tannleger og spesialsykepleiere (85 %).
  • Forekomsten er nedadgående eller lav i de fleste kommuner i landet, men noen kommuner har større utbrudd, særlig blant ungdom og unge voksne, og enkelte kommuner har pågående utbrudd knyttet til religiøse samlinger. Det er noe usikkerhet knyttet til tallene for forrige uke på grunn av fridager og høytidsfeiringer. Erfaringsmessig kan tallene være litt lavere etter slike uker. Forekomsten av nye sykehusinnleggelser, nye intensivinnleggelser og dødsfall har vært lav de siste ukene. Dette kan skyldes at vaksinasjon beskytter mange av de eldre og kronisk syke som har størst risiko for alvorlig forløp. I de kommende ukene vil vaksinasjon også bidra til å redusere smittespredningen. Kommunene med utbrudd må fortsette med forsterket testing og smittesporing, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel.