Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 uke 32 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19 uke 32 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 uke 32 er publisert

Antall meldte tilfeller har økt de fire siste ukene, etter seks uker med en stabil trend. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller av covid-19 i uke 32, en økning på 25 % siden uke 31 (2 981).

Antall meldte tilfeller har økt de fire siste ukene, etter seks uker med en stabil trend. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller av covid-19 i uke 32, en økning på 25 % siden uke 31 (2 981).


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se ukerapporten for uke 31, og tidligere ukerapporter på siden Ukerapporter om koronavirus og Covid-19

 • Forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling er fortsatt lav. Det er foreløpig rapportert om 29 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 32, etter 33 i uke 31. I uke 32 var det 9 nye innleggelser i Vestland (11 i uke 31) og 5 nye innleggelser i Trøndelag i uke 32 (3 i uke 31). I øvrige fylker var det færre enn 5 nye innleggelser sist uke. Siden uke 25 har det vært rapportert om 5 eller færre nye innleggelser i intensivavdeling per uke. Det er foreløpig rapportert om én ny innleggelse i intensivavdeling i uke 32.
 • Antall ukentlige meldte dødsfall har vært 6 eller færre siden uke 18. Det var 5 dødsfall med dødsdato i uke 32, etter 4 i uke 31.
 • Antall meldte tilfeller har økt de fire siste ukene, etter seks uker med en stabil trend. Det er foreløpig meldt 3 717 tilfeller av covid-19 i uke 32, en økning på 25 % siden uke 31 (2 981). Dette utgjør 124 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 31 og 32 samlet.
 • Totalt antall personer testet (med PCR og antigen hurtigtester samlet) var 176 168 i uke 32, en nedgang på 18 % fra uke 31. Andel positive blant de testede har økt siden uke 28 og økte fra 1,4 % i uke 31 til 2,1 % i uke 32.
 • Vestland (225 per 100 000) har flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 31 og 32 samlet, etterfulgt av Oslo (191), Møre og Romsdal (117) og Viken (113). Sist uke var det en økning i antall meldte tilfeller i Viken, Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet.
 • Matematisk modellering viser at trenden i smittespredningen har vært økende med et gjennomsnittlig reproduksjonstall fra 21. juli på 1,2 (95 % CI 1,1–1,3). Med en mer usikker modell som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser estimerer vi at reproduksjonstallet for en uke siden også var 1,1 (95 % CI 0,9–1,5). Det er fortsatt betydelige forskjeller i trendene mellom fylkene. Vi estimerer at 62 % av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.
 • Delta-virusvarianten (B.1.617.2) er nå helt dominerende i Norge. Antall bekreftede tilfeller med Delta har økt fra 50 tilfeller fram til uke 21, til nå totalt 7 556 tilfeller til og med uke 32. I de siste ukene er det observert stor nedgang i andel Alfa-variant fra over 90 % før uke 20 til 1 % i uke 32. Samtidig har andelen bekreftede tilfeller med Delta-variant økt fra 1 % i uke 18 til 99 % i uke 32. Det forekommer lite smitte med øvrige varianter. FHIs siste risikovurdering om Delta-varianten er fra 26. juli.  
 • Per 15. august 2021 er 70 % av hele befolkningen, 87 % av alle personer 18 år og eldre, 94 % av alle 45 år og eldre, og 96 % av alle 65 år og eldre vaksinert med minst én dose. Det er 41 % av hele befolkningen, 52 % av alle 18 år og eldre, 75 % av alle 45 år og eldre og 94 % av alle 65 år og eldre som har mottatt dose 2. Blant personer med høy risiko for alvorlig forløp, som for eksempel pasienter med immunsvikt, transplanterte eller i aktiv kreftbehandling, var 93 % i alderen 18–64 år vaksinert med 1. dose og 81 % med 2. dose. Blant personer med moderat risiko for alvorlig forløp i samme aldersgruppe var 92 % vaksinert med 1. dose og 72 % med 2. dose.
 • De siste to ukene har 565 tilfeller av SARS-CoV-2 blitt påvist hos fullvaksinerte. Andelen fullvaksinerte av det totale antallet påviste tilfeller de siste to ukene utgjør dermed 8,4 %.
 • Epidemien i Norge er under kontroll, men smittespredningen øker i flere deler av landet. Forekomsten øker primært i de yngre aldersgruppene, og andelen meldte tilfeller som kan knyttes til innreise har økt gjennom sommeren. Forekomsten av sykehusinnleggelser, intensivinnleggelser og dødsfall holder seg fortsatt lavt, noe som må antas å skyldes at vaksinasjon beskytter de eldre og andre med forhøyet risiko for alvorlig forløp. Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues. Epidemien må overvåkes nøye de kommende månedene, og tiltak balanseres mot sykdomsbyrden, særlig sykehusinnleggelser, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammets framgang. Kommunene med utbrudd må fortsette med testing og smittesporing samt mer målrettede kontaktreduserende tiltak ved behov, mens andre kommuner må ha beredskap for slik forsterkning på kort varsel. Vaksineringen i kommunene må fortsette med full styrke.