Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19 for uke 6 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19 for uke 6 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19 for uke 6 er publisert


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Hele ukerapporten for uke 6 finner du på nettsiden Ukerapporter om koronavirus og covid-19. 

Sammendrag og vurdering fra ukerapporten for uke 6

  • Nedgangen i meldte tilfeller siden uke 1 fortsetter, men den har ikke vært like bratt siste to uker som i de foregående uker. Det er så langt meldt 1 716 tilfeller i uke 6 (66 per 100 000 innbyggere for uke 5 og 6 samlet). Dette er en nedgang på 7 % sammenlignet med uke 5 (1 837 tilfeller) og 63 % siden uke 1 (4 666). Antallet personer testet i uke 6 (113 676) økte med 7 % sammenlignet med uke 5 (106 539). Med unntak av uke 5 har det vært en jevn nedgang i andelen positive blant de testede fra 2,49 % i uke 1 til 1,51 % i uke 6.

  • Oslo har fortsatt flest meldte tilfeller per 100 000 innbyggere (127 i uke 5 og 6 samlet). Etter en betydelig nedgang i uke 4 og 5, gikk antall meldte tilfeller i Oslo på ny opp med 28 % siste uke (496 i uke 6 og 388 i uke 5). I øvrige fylker var det enten en nedgang i antall meldte tilfeller eller situasjonen var relativt stabil. Troms og Finnmark og Rogaland har lavest forekomst med henholdsvis 4 og 6 tilfeller per 100 000 innbyggere for uke 5 og 6 samlet.

  • Nedgangen i antall nye sykehusinnleggelser som er sett de siste to ukene, med covid-19 som hovedårsak avtok i uke 6. Det var 47 nye innleggelser i uke 4, 34 i uke 5 og 45 i uke 6, etter en lengre periode (uke 45/2020) – 3/2021) med mellom 79 – 110 innleggelser ukentlig. Majoriteten av innleggelsene sist uke har vært i Helse Sør-Øst (32; 1,1 per 100 000 innbyggere). Det er foreløpig rapportert om 7 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 6. Det har vært en svak nedadgående trend i nye innleggelser i intensivavdeling siden uke 1 (23). Det er foreløpig meldt om 13 dødsfall i uke 6.
  • Matematisk modellering viser at smittespredningen mest sannsynlig har vært synkende siden 22. januar, med et gjennomsnittlig reproduksjonstall på 0,9 (95 % CI 0,7–1,1). Vi estimerer at 63 % (95 % CI 55%– 71 %) av de som har blitt smittet i Norge de siste to ukene, har blitt oppdaget.

  • Det er så langt påvist 671 tilfeller av infeksjon med 501Y.V1 (engelsk virusvariant) og 42 tilfeller av 501Y.V2 (sør-afrikansk virusvariant) i Norge. De fleste smittehendelsene er knyttet til importtilfeller eller nærkontakter av disse, eller utbrudd i Oslo og Viken (Nordre Follo, Ås, Halden og Sarpsborg), Trøndelag (Trondheim) og Vestland (Ulvik og Bergen).

  • Så langt er 14 % av virusprøver fra alle meldte tilfeller i januar og februar analysert videre med sekvensering på FHI. Et grovt overslag basert på tall fra virusovervåkingen viser at den engelske varianten er funnet i 26% av tilfeller som er utbruddsrelatert. Utbrudd der man har mistenkt mer smittsomme varianter har vært prioritert, og det er mange prøver fra hvert utbrudd som er undersøkt. Det vil si at utvalget er skjevt, og basert på dette kan vi ikke, konkludere med at 26% av utbruddstilfellene skyldes engelsk variant. Den engelske varianten er funnet i 37% av reiserelaterte tilfeller som er undersøkt, fleste fra Storbritannia. Den engelske varianten har vært påvist i 14 % av de øvrige prøvene som er innsendt til overvåking siden desember.

  • Totalt 232 587 personer har fått 1. dose og totalt 70 675 personer har fått 2. dose med koronavaksine per 14. februar 2021. Blant personer i alderen 85 år og eldre har 79 % fått 1. dose av koronavaksinen og 25 % fått 2. dose. Data fra Beredskapsregisteret viser at 89 % av sykehjemsbeboere har fått 1. dose av koronavaksinen og 78 % har fått 2. dose. Det er noe usikkerhet ved dataene ettersom ikke alle kommuner har rapportert pleie- og omsorgsstatistikk for 2020. Data fra Beredskapsregisteret indikerer at omtrent 20 % av ansatte i somatiske sykehus med pasientnært arbeid har mottatt 1. dose av koronavaksinen. Helseforetakene og kommunene prioriterer vaksinasjon blant helsepersonell etter kriterier fra Folkehelseinstituttet.

  • Data fra overvåking og modellering viser at nedgangen i smittespredning fortsetter de fleste steder i landet. Overvåkningsdata indikerer fortsatt lavt antall og andel smittet i utlandet siste uke. Flere utbrudd og intensivert testing grunnet ny variant har ført til en økning i antall meldte tilfeller i Oslo siste uke. Mange av kommunene som har hatt utbrudd med de nye virusvarianter ser ut til å ha håndtert utbruddene bra med de vanlige virkemidlene, basert på forsterket TISK og kontaktreduserende tiltak ved behov. Det er viktig at kommunene rundt i landet opprettholder sin gode beredskap for raskt å oppdage og få kontroll på utbrudd lokalt og fortsetter vaksinasjon for å beskytte de eldste og de syke, samt utvalgte grupper av helsepersonell.